Småsnacka inget för Storbacka?

Den allmänna frågestunden vid kommunfullmäktige i Lindesberg ska tydligare regleras. ”Vi har otroligt generösa möjligheter jämfört med många andra kommuner”, säger Bengt Storbacka (S), fullmäktiges ordförande.

 

Däremot kommer inte detta sig av ett upplevt behov, däremot har det hänt att ”frågeställningar inte varit frågor” enligt NA 2016-05-04. Man kanske bara vill slippa frågor från en obehaglig allmänhet?

 

Helst ska frågor om fullmäktiges, kommunstyrelsen och nämndernas handläggning lämnas skriftigt fem dagar före sammanträdet. Detta för att det, enligt Storbacka ”ger bättre förutsättningar för ett genomarbetat svar.”

 

Frågan är om det kommer göra någon skillnad? Tyvärr är våra förtroendevalda i denna kommun, oavsett partifärg, inte kända för att vara verbala, vare sig det är skriftligt eller muntligt. Därför denna populärkulturella parallell till Claes Erikssons film ”Monopol” från 1996, där statsminsterkandidaten pratar med journalisten.

”Ge mig inga frågor som jag inte kan svara på” säger politikern.  ”Glöm det”, svarar journalisten. ”Varför då?” frågar politikern. Journalisten avslutar ” Vad ska jag ställa för frågor då?”

Klart Kleber ska kulturutbildas!

Det är inte lätt att förstå sig på hur det politiken är organiserad i Lindesberg. Vi har färre politiker i varje nämnd och färre nämnder, någon enhet och några utskott. Orsaken var ett hugskott, snabba puckar och en knappast genomtänkt analys av konsekvenserna. Undrar om utvärdering och analys i efterhand har förekommit?

Sedan beslutet fattades i all hast i juni 2014 har vi i Lindesbergs kommun t.ex. ingen kultur-och fritidsnämnd utan enbart en beredning för kultur-och fritidsfrågor som ligger under kommunstyrelsen.

Det var bråttom när beslutet skulle fattas och det man hade för ögonen var att man skulle behöva färre människor dvs. politiker att avlöna och eventuellt kortare beslutsgångar.

Därför är det sunt att tillväxtutskottets ledamöter får nån form av kulturututbildning. T.ex. Jonas Kleber. Detta genom projektet ”Konsten i samhällsutvecklingen”. Tanken är att skapa fler samarbeten mellan kommunen och kulturen. Det är också fint att politiken visar ödmjukhet eftersom det alltför ofta antas att alla vet nånting om allting bara för att man sitter i bestämmandeposition.

 

 

Öppna kort, tack

Det är positivt att oppositionen i Lindesberg belyser det faktum att den politiska majoriteten inte agerat öppet och demokratiskt. Att man i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och byggandet av bostadsmoduler agerat med locket på inför oppositionen.

 

Det är däremot inte positivt med stängda dörrar, visklekar och hemliga grupper. Det är klantigt av den politiska majoriteten. Det gynnar ingen och spelar den annars så tandlösa oppositionen i händerna.

 

Det klart man förstår den politiska ledningen, om man agerat med oro, eftersom staket, vakter och bevakning tyvärr alltid är en del av vardag i liknande hantering av byggen. Numera.

 

Och tonläget och nivån på debatten är alltid den värsta tänkbara. För någon vecka sedan hölls det ett möte för allmänheten angående kommande HVB-hemmet i centrala Lindesberg. Viktiga, oerhört välformulerade och i sammanhanget mycket relevanta fakta framlades. T.ex. nedskräpningen som kommer öka lavinartat. Okänd källa och omöjlig att följa upp eftersom inga ensamkommande ännu anlänt till boendet. Dessutom hade någon hört, givetvis från säker källa, möjligen någons tandläkares systers farmors mormors marmors milf att de ensamkommande barnen inte alls var barn. De hade minsann skägg.

 

Jag har ställt mig frågan förut och jag ställer den igen: är vi mänskor eller fläskkarré?

 

Beslutet av mottagandet av flyktingbarnen fattades i november förra året, det är inget att diskutera, men majoriteten måste delge beslut och hantering om byggnation och placering till övriga ledamöter. Öppna kort, tack!

 

 

Namnbyte förnöjer

Knappt har man lärt sig skillnad på BKT och BMB förrän man ska byta namn på dem. (Förkortningarna betyder Bergslagens kommunalteknik och Bergslagens miljö- och byggnämnd.) De nya namnen föreslås bli Samhällsbyggnadsförbundet och Samhällsbyggnadsnämnden. Jaha. Vad ska man säga om det?

Det föranleder hur som helst följande populärkulturella paralell: I Mel Brooks film ”Robin Hood – men in tights” från 1993 får häxan Latrine frågan av prins John varför hon heter just Latrine. ”Its taken” svarar hon och fortsätter: ”It used to be Shithouse”. ”Good change” svarar prins John.

Det namnbytet förstår man ju i alla fall.

Det är oklart vad BKT och BMB:s namnbyte egentligen kommer kosta. –” Vi efterlyser ekonomiska konsekvenser i förslaget”, säger Ewa-Leena Johansson (S), kommunstyrelsen i Ljusnarsberg i gårdagens NA. I maj eller juni detta år beräknas besluten fattas om förändringen i form av namnbytet och ”vissa justeringar av ansvarsområden”. Detta skall sedan träda i kraft 2017. Christer Lenke som är kommunchef i Lindesberg har svårt att se skillnaden på BKT och BMB. ”Jag själv ibland kan tveka vad som är en fråga för BMB eller BKT,” säger Lenke till NA 18 januari.

Personligen har jag väldigt svårt att se skillnad på kommunchefen Christer Lenke och Bengt Storbacka som sitter i kommunstyrelsen och även är ordförande för en nämnd inom Region Örebro län. Typ bara glasögon som skiljer. Jag föreslår därför att de skulle också kunna byta namn med varandra till Cengt Lerkacka och Bister Stonke.

Flera i Lindesbergs politiska ledning och förvaltning skulle sedan kunna följa deras exempel.

Irja Gustafsson skulle kunna byta namn till Arga Gustafsson för att inge ytterligare respekt och barn- och utbildningsnämndens ordförande Linda Svahn skulle få byta namn till Linde Barn och socialnämndsordföranden Susanne Karlsson skulle byta till Soc-Ann Karlsson.

Näringslivschefen Merit Israelsson kunde dessutom byta efternamn till Thor, för att på så sätt främja och stötta ett lokalt företag. Merit Thor.

Tipstack till Johan!