Vatten, vatten bara Vätternvatten

Mycket vatten rinner som bekant under broarna. Mycket vatten rinner även i Vättern.

Det har varit mycket skriverier och debatt kring Vätternvattenprojektet den senaste tiden.

Projektet påbörjades för nio år sedan av Länsstyrelsen för att sörja för en säker dricksvattenförsörjning i framtiden. Närmast på tur står att bilda ett gemensamt bolag, uppger kommunchefen i Lindesberg, Christer Lenke.

Det som först såg ut som en schysst deal för alla parter har vuxit till en jättebebis med storhetsvansinne.

Projektet som numera är gott för 3,8 miljarder har vuxit stort och eftersom projektet delas mellan många kommuner i detta län finns det vinster och förluster om man är stor eller liten.

”Lindesbergs kommun bör söka ett eller fler alternativ till den framtida vattenförsörjningen”, säger den politiske kameleonten Mats Lagerman(numera Landsbygdspartiet oberoende) i en insändare i NA 29 maj. Insändaren skrevs i samband med att frågan inte fick debatteras i Lindesbergs fullmäktige.

”Om kommunfullmäktige beslutar gå vidare i Vätternvattenprojektet och om nuvarande kalkyl håller så innebär det för vår kommuns del en ökad årlig driftkostnad att lägga till nuvarande på minst 20 miljoner”, skriver Lagerman.

Oavsett vad som är sanning och pudelns kärna har det varit ganska tyst bland försvararna för projektet.

Vådan av vatten beskrev jag på denna blogg redan hösten 2013, vilket får tjäna som kommentar till projektet, speciellt den sista raden: ”först huvet och sen vatten över”…

 

Vad vore världen utan vattendragen?

Utan dem vore jag helt bedragen

tvåltorr, dammig, helt förlegad

surrad, däckad, akterseglad,

trasad, söndrad, hajmalskammad,

bordad och armadarammad

Åar, älvar, hav och skogstjärn

vatten båd’ till tvång och nödvärn

 

Och hur kan man frambringa gröt?

Förutan det som gör en blöt?

 

Och det kan ju lätt bli mankemang

att utan vått få lavemang?

 

Utan vattens strilar livet dör!

Men det finns vatten som även illa gör

 

Med vatten i ett bibliotek

blir Encyklopedia Brittanica båd’ porös och blek

med vatten 30 kubik i en teakmöbelsfabrik

blir fabrikens rester lik bassäng för Williams Esther

med vatten, blott en sugrörssipp

blir whisky som en klass 1 pripp

 

Ty vatten både föder, söver

väter våräng, lök och klöver

för förödelse och därutöver

sveper in i Titanic akter över

det är ju det vi minst behöver

först huvet och sen vatten över