Vi är inte emot valfrihet – vi är emot orättvisor

En politiker som hittar på saker, eller skarvar med sanningen blir slutligen avslöjad. Det har historien visat om och om igen. Det gäller även i lokalpolitiken.

Socialdemokraterna är emot valfrihet, säger såväl moderater som liberaler. Det finns inga negativa konsekvenser av det fria skolvalet, menar de. Moderaternas Maria Haglund vill införa aktivt skolval. Min fundering är då; vilka positiva konsekvenser tänker Maria Haglund att det skulle ge?

Alla elever får redan idag välja skola, och så har det varit i många år. Är detta något som Maria Haglund har missat? Alla elever som inte väljer skola aktivt får ett erbjudande att få en plats på sin anvisningsskola. Det erbjudandet får de sedan tacka ja eller nej till.

Moderaterna och Liberalerna vill införa ett aktivt skolval. Men vad skulle konsekvenserna av ett aktivt skolval bli? Låt säga att en elev som bor i Vivalla eller Oxhagen vill gå på till exempel Nya Engelbrektsskolan, eller varför inte den snart färdigbyggda Änglandaskolan? Självklart kan de välja, men kommer de att komma in? Nej, antagligen inte. Varför? Jo därför att det i skollagen står tydligt att man visserligen ska försöka tillmötesgå elevens/vårdnadshavarens önskemål men i slutändan är det närhetsprincipen som gäller. Med andra ord, om 150 elever söker till Adolfsbergsskolan och det finns 130 platser tillgängliga så kommer de elever som bor närmast Adolfsbergsskolan att få de platserna, vilket leder till att Vivallaeleverna hamnar på sin anvisningsskola. Det i sig är förstås inte negativt, utifrån att det är en mycket väl fungerande skola, men om det var valfriheten som var det väsentliga, vilket det är för M och L, så brister det ju ordentligt.

Örebros grundskolor är idag proppfulla, vilket leder till att det fria skolvalet på många sätt inte fungerar. Örebro kommun arbetar kontinuerligt, och har gjort det under flera år, med att bygga ut antalet skolplatser i kommunen. Alla barn ska få plats i skolan, utan att grupperna blir större. Men vi bygger inte fler platser än vad som behövs. Skattebetalarnas pengar måste hanteras varsamt. Alltså kommer de kommunalt drivna skolorna även framöver behöva jobba med nya metoder för att få till en bra blandning av elever som gynnar studieklimatet, resultatutvecklingen och integrationen.

Örebro är, som många större kommuner, en skolsegregerad kommun. Och hur kan man öka likvärdigheten? Både moderater och liberaler påstår sig hålla med om att något behöver göras mot segregationen i våra skolor, men några förslag på lösningar får vi inte. Varför? Jo, för att det fria skolvalet är viktigare för dem än att vi får en mer likvärdig skola.

Skolkommissionens slutrapport sågades med fotknölarna av liberalernas partiledare Jan Björklund redan innan den släpptes. Karolina Wallström, liberalerna i Örebros partiföreträdare gör det samma i sin debattartikel i NA 1 juni. Hon skriver:
”Det föreslås inskränkningar i föräldrars och elevers rätt att själva välja skola. Valfriheten sätts på undantag. Istället för att ta hänsyn till närhetsprincip och valfrihet ska elever lottas till populära skolor.”

Jag vet inte riktigt vad jag ska tro. Förstår Wallström inte riktigt vad som står i slutrapporten eller väljer hon att missförstå? Vilka inskränkningar menar hon? Hur sätts valfriheten på undantag? Skolkommissionens poäng var att visa ett system där alla får samma chans, inte bara den elev som är född tidigt på året eller den som har föräldrar som stöttar och hjälper till i processen.

Jag tycker inte att lottning är ett optimalt tillvägagångssätt. Däremot är det synd att förslaget redan är sågat. För det som idag sker, att elever sorteras in i olika klassrum utifrån hur länge de stått i kö, är knappast mer rättvist.

Vad har liberalerna och moderaterna för förslag på hur man skulle kunna minska skolsegregationen i Örebro kommun? Den socialdemokratiskt ledda kommunledningen har föreslagit, förankrat och beslutat att lägga ner Vivallaskolans högstadium för att eleverna där ska ges möjlighet att möta ungdomar från andra delar av kommunen och för att minska skolsegregationen. Ett konkret verktyg, som jag är glad över att vi använt. Fler sådana insatser kommer att behövas. Man måste förmå att sätta elevens faktiska förutsättningar före principer. Det lyckas inte M och L med i sina resonemang.

Jag återkommer nu till att M och L hävdar att Socialdemokraterna är emot valfrihet. Det stämmer inte. Vi är emot orättvisor. Och vi vill bekämpa dem.

  1. Slutligen skulle jag bara vilja önska alla Örebro kommuns elever ett riktigt härligt sommarlov. Ni har gjort ett grymt arbete och förtjänar lite vila. Och till all skolpersonal som dagligen arbetar med alla elever ska få möjligheten att lyckas, så vill jag tacka för alla insatser och även önska er en riktigt fin sommar!