Idag tågar vi under regnbågsflagg för alla elevers rätt att hålla handen på skolgården

Idag tågar vi under regnbågsflagg. Mitt hjärta har alltid klappat extra för jämställdhet, jämlikhet och HBTQ-frågor. Nu som ansvarig för Barn och utbildning vill jag lyfta hur viktigt det är att hela tiden jobba med just de här frågorna ute i våra skolor. Pride är ett tillfälle för många människor, inte minst unga HBTQ-personer, att få känna sig inkluderade. Men det är också ett tillfälle för samhället att stå upp för alla människors lika värde och visa att mänskliga rättigheter är något vi självklart ställer oss bakom. 

 I skolan möter vi eleverna varje dag. Lärare och annan personal spelar en stor roll i barnen och ungdomarnas liv och följer dem när de växer upp. Personalen är med när insikter kommer, när vingarna prövas och vid de tillfällen när behovet av stöd och trygghet är som störst. Det är en unik roll, och det måste finnas ett stort förtroende för skolan. Och det förtroendet måste bygga på att det finns förståelse för hur ens familj ser ut, förståelse för att alla inte är stöpta i samma form och förståelse för att kärlek kan se olika ut.

Tyvärr möter eleverna i skolorna runt om i landet inte den acceptans och förståelse som de har rätt till. Många homosexuella, bisexuella och transpersoner känner idag ett lågt förtroende för skolan och den psykiska ohälsan är stor. Eleverna känner att de inte passar in. Det här är något som jag inte kan acceptera. Om det är någonstans som det är viktigt att vi har kunskap kring HBTQ-frågor så är det hos de som varje dag möter våra barn och ungdomar. Det handlar i slutändan om att alla elever ska få vara sig själva fullt ut. Att få modet att våga och att mötas av förståelse, acceptans och kunskap. Att inte under några omständigheter behöva bli utsatt för fördomar, mobbing och hatbrott bara för att en är sig själv. 

Vad kan vi i Örebro kommun göra? Jag tror framför allt att det handlar om att personal i skolan ska få kunskap och känna trygghet i att möta alla elever. Det ska finnas ett normkritiskt förhållningssätt i skolan för att stärka de barn och ungdomar som tillhör HBTQ-gruppen. Det handlar också om att utbilda elevhälsoteamen för att möta dessa elever. Skolan ska vara en trygg plats, och det är avgörande att all skolpersonal har HBTQ-kompetens för att kunna stötta elever som anförtror sig om sin könsidentitet och sexuella läggning. Det är av yttersta vikt att barn och ungdomar som har funderingar kring sin könsidentitet blir tagna på allvar, får stöttning och hjälp av vuxna i skolan, eftersom att självmordsstatistiken i denna grupp är hög. Och det görs mycket på det här området. Vi har beslutat att minst fem enheter inom förskola, grundskola och gymnasieskola i Örebro kommun ska HBTQ-diplomeras varje år. Chefer och personal i Örebro kommun ska gå utbildning i mänskliga rättigheter, där det finns en speciellt riktad satsning på HBTQ inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Mycket är på gång.

Jag ser att det här är ett arbete som går åt rätt håll. Framför allt ser jag en förändring i attityden hos unga människor, vilket är glädjande. Men än finns mycket att göra.

Att delta i Prideparaden ett sätt att visa att man delar tanken om att alla människor är lika mycket värda och att all kärlek är bra kärlek. För eleverna kan det i slutändan handla om att för första gången få känna igen sig i exemplen i läroböckerna, att våga hålla någon i handen på skolgården eller att våga ta på sig de kläder en trivs i. För detta tågar örebroarna idag.

 

Publicerat av

Jessica Ekerbring

Kommunalråd för Socialdemokraterna i Örebro kommun och ansvarig för barn- och utbildningsfrågor. Mamma till två. Älskar resor, mat, politik, musik, film och tv-serier!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *