Moderaterna har missförstått

Maria Haglund, som är moderaternas företrädare i skolfrågor i Örebro kommun är kritisk till kommunens skolutvecklingsarbete Topp 25 2025. Hon driver linjen att de 28 miljoner kronor av regeringens väldfärdsmiljarder som kommunledningen valt att avsätta årligen till skolutvecklingsarbete borde användas på annat sätt, nämligen att spridas ut direkt till skolorna.

Det tycker inte jag att de borde. Jag vill istället ha ett större, samlat och långsiktigt skolutvecklingsarbete. Välfärdsmiljarderna finns tack vare en socialdemokratiskt ledd regering, och vi hade inte sett något liknande med moderatledd regering. 28 miljoner kronor är mycket pengar till skolutveckling, och att nu ha möjlighet att ta ett samlat grepp är en alldeles för stor chans att gå miste om.

Att låta skolorna själva få pengarna låter som en fin idé. Men i verkligheten skulle det inte få den effekt som Maria Haglund verkar tro. I Örebro kommun har vi för närvarande 14 gymnasieskolor, 58 grundskolor och fler än 150 förskolor. Grovt räknat blir 28 miljoner endast 126 000 kr om man fördelar lika på alla enheter. Det är dock inte rimligt att göra en fördelning på det sättet, eftersom våra största gymnasieskolor givetvis måste få en större del av kakan än vår minsta förskola för att det ska bli rättvist. Det krävs inte mycket matematiska kunskaper för att förstå att vi då dessvärre är nere på väldigt små summor som tillslut når de enskilda verksamheterna. För de pengar som slutligen hamnar på en liten förskola kan det förhoppningsvis köpas lite nytt material till målarrummet. Några nya böcker kan inhandlas, kanske en dator eller fräscha mjukisdjur till myshörnan. Behoven är stora, och jag förstår att det här är något som skulle tas emot väl av personal, elever och barn. Och framförallt är det roligt och tacksamt att som politiker få dela ut pengar på det sättet. Men, vi måste driva ett mer sammanhållet utvecklingsarbete än så. Vi har en skyldighet och ett ansvar att med välfärdsmiljarderna driva skolutvecklingsarbetet framåt för att fler elever ska nå målen i skolan, och det gör vi med Topp 25 2025.

Topp 25 2025 handlar om att hitta nya metoder, att våga prova nya arbetssätt. Det handlar om att ta ett samlat grepp. För dessa 28 miljoner kan vi nu göra en mängd satsningar mot de skolor som har allra störst behov av insatser för ökad likvärdighet och ökad måluppfyllelse. Med hjälp av pengarna kommer vi få se fler vuxna i våra skolor, intressanta fortbildningar till personalen och mer trygghet för våra barn och elever. Örebro universitet kommer att bedriva forskning på hur integration kan främja betygsresultaten och få våra elever att slutföra gymnasiet i högre utsträckning. Forskning och beprövad erfarenhet visar vägen för vilka stora satsningar som behövs ute i våra skolor och förskolor, och det här är insatser som verksamheterna varken har råd eller möjlighet att bekosta med egna pengar.

Det är därför de här pengarna vi avsätter för Topp 25 2025 är så otroligt viktiga. För det är ett sätt att på riktigt göra skillnad ute i skolor och förskolor. Vi som skolpolitiker i Örebro behöver ta ansvar för att driva skolutvecklingen framåt och framförallt den långsiktiga kompetensförsörjningen. Det här måste kommunen hålla ihop för alla elevers skull. Vi kan bara konstatera att moderaterna inte förstått att det inte blir så med deras fördelning.