Därför behövs socialdemokratisk skolpolitik

Förra veckan beslutade Örebro kommunfullmäktige om budgeten för 2018. Och en sak är säker, skolbudgeten kommer att göra skillnad i klassrummen under det kommande året. Tack vare att vi håller god ordning på ekonomin behöver vi inte effektivisera verksamheten lika mycket som andra växande kommuner. Dessutom får vi ett rejält statsbidrag som skapar förutsättningar för fler anställda i skolan. Förskolan, grundskolan och gymnasieskolan får gemensamt ett tillskott i den kommunala ekonomin på 156 miljoner kronor för att täcka nya hyror, nya anställda och andra ökade kostnader. Därtill kommer ett statsbidrag på omkring 30 miljoner kronor som framför allt ska fokuseras mot en utbyggd elevhälsa. Detta tillsammans med andra resurser vi använder i Örebro kommun gör att vi kan anställa cirka 160 nya medarbetare i skolan under 2018.

Fler vuxna behövs i alla delar av vår verksamhet, för att avlasta lärarna och rektorerna och för att stärka tryggheten och välmåendet hos våra elever. Kraften i vårt skolutvecklingsarbete, det projekt vi kallar för Skolutveckling tillsammans- Topp 25 2025, blir också större när vi kan lägga mer resurser på anställda, just för att våra medarbetare ska orka och förmå at fokusera på sin kärnuppgift – att barnen ska uppnå sin fulla potential i skolan.

När man lyssnar på budgetdebatten i förra veckan runt skolans område finns det några saker jag tycker man ska notera. Den moderatledda oppositionen talar hela tiden om att vi inte ska arbeta med samordning centralt för bästa möjliga, forskningsbaserade skolutveckling. Samtidigt vill moderaterna själva detaljstyra alla sina satsningar. De säger emot sig själv på ett närmast komiskt sätt. De strör ut pengar som de sätter olika etiketter på men som väl på respektive skola inte kan göra någon skillnad i praktiken. Jag är glad för att vi driver ett arbete som bygger på att professionen får ta ansvar för skolutveckling, och vi arbetar med att säkerställa långsiktighet och jämlikhet i arbetet. Det tänker jag ta ansvar för att vi socialdemokrater fortsätter göra i kommunledningen. Jag ställer gärna vårt sammanhållna arbete mot moderaternas signalpolitik i det kommande valet.

Nu är budgetdebatten över. Förutsättningarna för skolan i Örebro är spikade inför 2018 och vi fortsätter att bygga ut verksamheten i vår växande kommun. Vi fortsätter att vara benhårda i ambitionen att varenda elev ska uppnå skolans mål och sin egen fulla potential. Då behövs både rätt resurser och rätt förutsättningar för medarbetare och lokaler. Då behövs tålamod och förtroende. Då behövs socialdemokratisk skolpolitik.

Publicerat av

Jessica Ekerbring

Jessica Ekerbring

Kommunalråd för Socialdemokraterna i Örebro kommun och ansvarig för barn- och utbildningsfrågor. Mamma till två. Älskar resor, mat, politik, musik, film och tv-serier!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *