Skolutveckling kan aldrig toppstyras

Moderaterna kritiserar Topp 25 2025 för att vara ett ”centralt utvecklingsprojekt” – vill sedan själva detaljstyra insatserna.

Det är spännande att vara skolpolitiker i Örebro kommun just nu. Vi ser hur den största samlade skolutvecklingsinsatsen i kommunen på många år sakta men säkert börjar nå ut i organisationen och till eleverna i klassrummen. Det är viktigt att komma ihåg att skolutveckling inte är något som sker på en natt. Eller ens ett år. Att driva skolutveckling är, och måste få vara, ett långsiktigt arbete. Vi har med ”Skolutveckling tillsammans – Topp 25 2025” lite kaxigt satt målet på år 2025. Då ska våra skolresultat vara i topp, och resan har börjat nu.

Vi har tagit beslut om att årligen avsätta 28 miljoner till skolutvecklingsarbete. Det är ingen liten summa om den används rätt, samlat och långsiktigt. Vi har valt att övergripande berätta vad vi tycker krävs för att förbättra skolorna i Örebro kommun, och delat in utvecklingsarbetet i fyra olika ben.

1. Kompetensförsörjning – Vi ska anställa fler lärare och fler vuxna i skolan.
2. Kompetensutveckling – Vi ska utbilda personal
3. Forskning – Utvecklingsarbetet vi gör måste bygga på forskning och beprövad erfarenhet
4. Stimulansmedel – Förskolorna och skolorna ska ansöka om pengar för att testa nya arbetssätt och metoder för att nå högre måluppfyllelse.

Men jag är övertygad om att vi politiker därefter behöver ta bort vår hand från utvecklingsarbetet, och vara försiktiga med att peta och detaljstyra. Förskolorna, skolorna och våra skolförvaltningar vet bäst var och hur pengarna behövs.

Moderaterna är det parti i Örebro kommun som mest högljutt protesterar mot skolutvecklingsarbetet. De hävdar att de själva hellre ser att dessa miljoner går direkt ut till skolorna. Jag tror inte på Moderaternas idé, eftersom det dessvärre skulle bli väldigt små summor när de tillslut hamnar hos rektorer och förskolechefer på våra många hundratals skolor och förskolor. Men man kan tycka olika, det är det som politik är till för.

Jag blir mycket förvånad när jag läser Moderaternas budgetförslag. Med Maria Haglunds ord om att ”pengarna ska ut direkt till skolorna” i närminne läser jag något förvirrad om att Moderaterna ska fördela 5 miljoner kronor till karriärtjänster, 5 miljoner på fler lärare och annan personal, 1,5 miljoner för ledarskapsutveckling för rektorer, 1 miljon på läxläsning, 600 000 på central rättning av nationella prov, 3 miljoner på utbildning av lärare i SVA och pedagogik, 10 miljoner på minskade barngrupper i förskolan, 5 miljoner på utökad studie- och yrkesvägledning och 2 miljoner på en timme fysisk aktivitet.

Det här kan mycket väl vara insatser som behövs, men några pengar direkt till skolorna ser jag inte skymten av. Det jag läser om här är i allra högsta grad politiskt styrda satsningar, och därmed faller hela Moderaternas argumentation.

Jag tror inte att Maria Haglund medvetet ljuger från talarstolen och i sin blogg. Men det hon säger och skriver är något annat än det jag läser i Moderaternas budgetförslag. Och min bestämda åsikt är att skolutvecklingsarbete inte är en satsning som vi ska toppstyra på detta sätt.

Publicerat av

Jessica Ekerbring

Jessica Ekerbring

Kommunalråd för Socialdemokraterna i Örebro kommun och ansvarig för barn- och utbildningsfrågor. Mamma till två. Älskar resor, mat, politik, musik, film och tv-serier!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *