Stora satsningar på skolan i Örebro

Nu startar ett nytt år och vi kan konstatera att 2017 har varit ett bra år för skolorna i Örebro. Vi har fått se att betygsresultaten stigit, hur helt nya förskolor och skolor växt upp på tidigare tomma tomter och vi har sett hur skolutvecklingsarbetet gått starkt framåt. Att se de beslut vi har fattat ta form både i stadsbilden och bland barn, elever och personal ute på skolorna känns både roligt och stort.

Vi är inne i en tid då vi bygger historiskt mycket. Och när ett nytt bostadsområde växer fram och familjer flyttar in behövs det också nya skolor och förskolor. I Örebro har vi inte byggt så mycket nya skolor och förskolor sen 60-talet och vi har därför lyckats erbjuda alla barn en plats, samtidigt som vi lyckats hålla barngruppernas storlek nere. Resan fortsätter under 2018 och mitt mål är alltid att alla snabbt ska få en trygg förskoleplats i närheten av hemmet.

Visste ni om att vi under 2017 tagit beslut om att bygga hela 5 nya förskolor på olika platser i kommunen? Dessa förskolor kommer att ge plats åt 360 barn, och min förhoppning är att om vi fortsätter ligga i framkant med att bygga så kommer vi också kunna fortsätta hålla barngruppernas storlek nere.

Under 2017 har vi inte bara byggt, vi har också satsat stort på det som händer inne i klassrummen. Att ge möjligheten att låta blivande högstadieelever i Vivalla få nya skolor och förhoppningsvis också en ny framtid har blivit verklighet under höstterminen.

Vi har centralt avsatt 28 miljoner för skolutvecklingsarbete, där stora delar går till att anställa fler lärare, fler vuxna i skolan, ge den personal som redan jobbar i skolan bättre förutsättningar och ge skolorna möjlighet att testa nya pedagogiska verktyg och idéer. Det ska bli spännande att fortsätta följa arbetet.

2018 kommer gå i samma tecken. Fler förskolor ska byggas och vi kommer bygga en helt ny grundskola på Rostaskolans tomt, en helt ny grundskola i området Heden vid Mellringe och bygga en ny Eklundaskola mm. Vi fortsätter också våra stora satsningar på skolutveckling med ytterligare 28 miljoner. Utöver detta satsar vi också ca 30 miljoner kronor på att förbättra barn- och elevhälsan. Vi ser ett stort behov av att det finns fler vuxna i skolan, både som kan finnas där för barn och elever, men också för att avlasta våra lärare. Vi tar detta på allvar, så under 2018 kommer vi att anställa 160 nya medarbetare i våra skolor. Vi har mycket att vara nöjda över, och mycket att se fram emot men självklart också många stora utmaningar att jobba med.

Jag är stolt och otroligt imponerad av det arbete som läggs ner av personalen i skolorna. Alla timmar, dagar och år som ni lägger ner på att forma barn och elever till framtidens medborgare är guld värda. Nu går vi framåt tillsammans in i 2018!