Vi går till val på att göra skollokalerna i Örebro kommun till Sveriges bästa!

Senast år 2025 ska Örebro kommun ha Sveriges bäst anpassade förskole- och skollokaler. Under nästa mandatperiod så lovar vi socialdemokrater att bygga 100 fler förskoleavdelningar.

Under mandatperioden 2006-2010, när bl a Moderaterna satt i kommunledningen, så renoverades och rustades exakt 0 skolor. Detta arv har vi nu, sedan 2011, försökt förvalta på bästa sätt genom att, tillsammans med vårt kommunala fastighetsbolag Futurum, systematiskt och strategiskt rusta och renovera våra skolor och förskolor.

Dock sammanfaller detta behov av upprustning med att kommunen växer och det kraftigt. Antalet barn och unga ökar och behovet av nya förskole- och skolplatser har eskalerat. Därmed har vi även tagit höjd för detta och byggt ut både förskolan och nu även grundskolan. Från och med hösten 2018 så startar tre nya grundskolor i Örebro. De två nybyggda skolorna Tybblelundsskolan och Änglandaskolan men även den ”nygamla” Nicolaiskolan (fd Engelbrektsskolan i Skarsparken). Vi har dessutom tagit beslut på att bygga ytterligare två grundskolor, Svealundsskolan (gamla Eklundaskolan) och Tångvallaskolan (i Rostaområdet). Under nästa mandatperiod kommer vi att bygga än fler grundskolor, rusta grundskolor och bygga ut grundskolor, allt för att både alla nya barn ska få plats men även för att kunna hålla nere gruppstorlekarna i både förskola och skola.
Självklart kommer detta också innebära att helt nya idrottshallar kommer att byggas i kommunen, något som efterfrågats av föreningslivet då vi i en växande kommun även får ett ökat behov av fritidsutövare.

Idag finns en hel del forskning som tydligt kopplar ihop de fysiska lokalerna med elevernas måluppfyllelse, dvs hur skollokaler och skolgårdar är utformade påverkar elevernas skolresultat.
Efter sommaren tar vi beslut om ett helt nytt funktionsprogram där vi beskriver hur vi vill att förskolor, skolor och dess gårdar ska utformas i framtiden.
Förskolegårdar och skolgårdar ska vara en del av den pedagogiska lärmiljön. Bättre lekmiljöer, bättre möjligheter för ökad fysisk aktivitet under skoldagen samt bättre utformade utemiljöer för ett ökat lärande är områden som vi väljer att prioritera högt.

Vi socialdemokrater kommer alltid att prioritera välfärd och tillväxt framför skattesänkningar. Framåt tillsammans, Örebro!

 

Här kan du läsa pressmeddelandet i sin helhet: Pressmeddelande