Det kan gå bättre för Hällefors

En debattartikel från mig i 24iBergslagen.

Det går bra för Hällefors, sa socialdemokraternas Allan Myrtenkvist (AM) i kommunfullmäktiges (KF) debatt 12 juni. Sanningen är att det kan gå mycket bättre för Hällefors.

Vi kan stärka den lokala välfärden för alla invånare om de anställda i kommunens verksamheter får bättre förutsättningar. Vänsterpartiet har drivit det här hela mandatperioden. Efter att jag i KF frågat Annalena Järnberg (s) om delade turer i äldreomsorgen blossade en stor diskussion upp bland anställda och allmänhet. Kommunal bjöd in till två stormöten om arbetsmiljön. Många anställda delgav lärorika erfarenheter och synpunkter.

Här har majoriteten haft tillfälle att verkligen lyssna till personalen. Istället har man visat förakt för desamma och i stängda rum slagit ifrån sig: ”det är inte alla som tycker så”. Enda åtgärden är att uppdra ledningen att föra vidare samtal med personalen, det vill säga övertalningskampanj om att det sätt arbetet organiseras idag är det enda rätta. Så får man aldrig människor att dra åt samma håll. Moderaterna har varit ansvariga för välfärden den här mandatperioden. Det funkar inte. Ett större Vänsterpartiet kan ändra på det efter valet.

Det kan gå bättre för Hällefors om vi rustar upp centrum i Hällefors tätort. Ett levande centrum var en valfråga för Vänsterpartiet 2014. Majoriteten snappade upp den men har på fyra år inte presenterat något konkret att ta ställning till. Det är underkänt. AM nämnde inte ens centrum i sitt anförande.

Fler investeringar som behövs är modernisering av Pihlskolans lokaler (ytterligare något AM inte tog upp), bostadsbyggande, nya avdelningar i förskolan för mindre barngrupper.

För att det ska bli en simhall behöver vi utreda om vi klarar driften på lång sikt också under lågkonjunktur, utan nedskärningar i skola och omsorg. Vi kan inte kosta på oss när vi väl har byggt simhallen att hålla den stängd om vi inte har råd, som AM sa i debatten inför simhallsbeslutet. Det får vara slut med sådant i Hällefors. Som näst största parti är Vänsterpartiet det realistiska alternativet för dig som vill ha ett annat styre.

Johan Stolpen (v)

Kommunalrådskandidat Hällefors

Allmänpolitisk debatt

Åskan hade slagit ner hos Hällefors närradio, så när kommunfullmäktige hade allmänpolitisk debatt 12 juni kunde den inte sändas i radion. Därför publicerar jag mitt inledningsanförande här. Varje parti hade fem minuters inledning. Sedan följde såklart fler inlägg och replikskiften som väljarna gick miste om. Men naturens krafter står över politikens. 

 

Presidium, ledamöter, åhörare

Hällefors är en fantastisk plats att leva på.

En bruksort idag har utmaningar, det vet vi alla. Men vi som bor här har möjligheter att tillsammans utveckla orten. Då behöver vi en plan för det.

Vänsterpartiet går till val på en framtidsplan för Hällefors kommun. Den planen ställer vi på fyra ben.

 

Första benet. Stärka den lokala välfärden för alla invånare.

Med Vänsterpartiet vid makten kommer förvaltningen få uppdrag att ta ett helhetsgrepp över bemanningsfrågor, personalpolitik och personalens möjligheter till inflytande över sitt eget arbete och i den utredningen ska en riktlinje vara att verkligen lyssna på de som utför arbetet.

 

Andra benet. Öppna upp den lokala demokratin.

Oavsett orsakerna bakom, så fungerar onekligen det här låsta Formens hus, nya kommunhuset, som en bra metafor för lokalpolitiken i Hällefors för tillfället.

Många jag pratar med, kommuninvånare i allmänhet men även personer i andra partier som har eller haft politiska förtroendeuppdrag, upplever att kommunpolitiken i Hällefors är stängd. Att en liten klick styr. Tillhör du inte den har du inget att hämta.

Det får konsekvenser när engagemanget inte spelar någon roll. Det gäller även allmänhetens intresse. Många politiska uppdrag har stått tomma, låg närvaro på politiska möten. Publiken på kommunfullmäktige brukar vara väldigt gles. Intresset för lokalpolitisk debatt i pressen inför valet är ännu minimalt.

Nu behövs en demokratisk injektion. Med Vänstern vid makten kommer vi 2020 införa inslag av medborgarbudget. Det innebär att invånarna får delta i processen att ta fram investeringsbudget. Invånarnas prioriteringar blir underlag för politikens beslut.

 

Tredje benet. En modern miljö- och klimatpolitik

Hällefors var förr en föregångskommun inom miljö och hållbarhet. Men allt för länge har miljöpolitiken varit bortsopad.

Vi har inga tillräckliga politiska miljö- och klimatmål i den här kommunen. Självklart borde den politiska styrningen sträva i riktning mot att bli en klimatneutral kommun på sikt.

Det är faktiskt en utvecklingsfråga.

Till exempel: om vi handlar mer lokalt här i Hällefors så är det klimatvänligt, samtidigt ger det också möjlighet för lokala företag att växa, för fler företag och fler jobb.

Hur kan vi skapa förutsättningar för det? Jo, exempelvis skapa ett mer levande och välkomnande centrum i Hfs tätort. Det var en valfråga för Hälleforsvänstern 2014. Majoriteten snappade upp den. Men efter fyra år har politiken ännu inte fått några konkreta förslag att ta ställning till. Det har gått för långsamt för majoriteten! Det är underkänt!

Hällefors var förr en aktiv kommun inom Sveriges ekokommuner – världens äldsta kommunnätverk för strategiskt hållbar utveckling. Där måste vi bli aktiva igen.

Ligger vi som kommun långt framme i de här frågorna som kommer vi hämta hem det när omvärlden mer och mer ställer om och blir klimathållbar. Då har vi redan infrastrukturen.

 

Fjärde benet. Bygga framtidens bostäder.

Vi måste bygga bostäder i den här kommunen – vi har ett ålderstiget bestånd. Vi hoppas att vi kan enas brett över partigränserna om detta, och att fler än vi är beredda att skjuta till investeringsmedel till det kommunala bostadsbolaget, BoAB.

 

Avslutningsvis, främst till åhörarna:

Som näst största parti är Vänsterpartiet det mest realistiska alternativet för dig som vill ha förändring i Hällefors kommun.

Om du röstar på ett mindre oppositionsparti eller ett nytt parti kommer du i bästa fall få ett till lite större oppositionsparti. I värsta fall en mindre samarbetspartner till en fortsatt ”Socialmoderat” majoritet.

Men om du lyckas hjälpa Vänsterpartiet att bli största parti så kommer det påverka vilka majoriteter som är möjliga. Vi är redo att styra.

Vi kan göra stora förbättringar i den här kommunen utan att det behöver kosta en massa pengar. Med ett Lyssnande ledarskap. Genom att Öppna upp lokalpolitiken.

Tillsammans bygger vi ett Hällefors att lita på

Civilbefolkning

De säger att

fåglarna ska

störta nedför

himlarna i natt

 

Vilken jävla nyhet

 

Så jag ligger vaken

vaksam på

darrningarna från

mina mullrande andetag ­

 

Måtte himlarna hålla ihop

 

 

Befolkningarna i alla nationer lever inte lika säkert som vi i Sverige. Det kan vara värt att påminna sig om det så här på nationaldagen. Arbetare i alla länder, förena er! Sedan starten har solidariteten med de arbetade bröderna (det var det man sa, systrarna glömdes oftast bort) världen över varit en grundsten i arbetarrörelsen. Och idag kommer de hit. Socialdemokraterna är i regeringsställning, tidigare Metallordförande Stefen Löfvén är statsminister. I krig, konflikter och kriser är det den arbetande befolkningen som drabbas hårdast. Så, betraktas de som bröder, systrar, jämlikar?

Nej, det är ett jäkla uppifrånperspektiv.

”Komma i jobb”. Ett uttryck jag känt avsmak för sedan det började användas, inte för så värst längesedan, faktiskt. Sedan har det dykt upp ”komma i studier”. Och nu senast, i Agendas partiledardebatt, hörde jag: ”komma i språk”. Vad är det för ett uttryck egentligen? Vad betyder det? Den som tar det i sin mun bör nog också gå en språkkurs!

De människor jag möter i mitt jobb som lärare på folkhögskola, exempelvis i grundskolekurs med svenska som andra språk-inriktning, de tänker inte att de uppfyller plikten som invandrare att ha ”kommit i studier”, för att ”komma i språk”. De vill lära sig svenska för att bli en del av det här samhället, få ett enklare och bättre liv, och de har då hittat den här utbildningen som en möjlighet de två år man får för att läsa in svensk grundskola. För dem handlar det inte om att förhoppningsvis inom en snar framtid ”komma i jobb”. Nej, så är det någon uppifrån som ser det. För de här människorna handlar det om att först och främst få en försörjning, men också en sysselsättning – något att göra, något att bidra med. Vara som alla andra.

För fan, se människan. Tillsammans bygger vi det här landet. Sverige. Som idag firar (nåja) nationaldag.

Jämlikt Sverige och vänsterstyre i Hällefors

Jag är första kandidat på Vänsterpartiets lista till kommunvalet och tredje kandidat på Vänsterpartiets riksdagslista i Örebro län. Det här var mitt tal i Hällefors på 1 maj – den internationella arbetarrörelsens högtidsdag.

Mötesdeltagare, 1 maj-firare

Samhället är inte så som vi vill ha det – in än.

Det är därför vi står här på 1 maj. Det är inte bara det att vi är missnöjda, inte bara det att vi inte tysta accepterar orättvisor och ojämlikhet utan ställer oss tillsammans och säger ifrån; det är också att vi vet att samhället går att förändra, men bara om vi gör det tillsammans.

Att vilja förändra, det är själva innebörden av att vara socialist och feminist!

Just på 1 maj har många av arbetarrörelsens största och viktigaste krav och förslag förts fram, och sedan har de blivit verklighet.

Vänsterpartiet är ett parti som varit först med att föreslå många sociala reformer som vi ser som självklara idag.

På 1920-talet och framåt drev vi på för rätten till abort – lagstiftning om fri abort kom 1974.

På 1930-talet motionerade Vänsterpartiets föregångare för höjda pensioner. 1946 höjdes folkpensionen kraftigt och först 1959 infördes ATP-pensionen efter hårt motstånd från högerpartierna.

1938 motionerade partiet om förbud mot att aga barn i skolan – förbudet infördes 1958.

1938 motionerade Vänsterpartiets föregångare om 40 timmars arbetsvecka – 1973 beslutades den.

Redan 1976 gick partiet vidare och motionerade om 6 timmars arbetsdag.

1973 motionerade partiet om kommunal rösträtt för invandrare, vilket genomfördes 1976.

1973 motionerade Vänsterpartiet om att samkönade par skulle ingå äktenskap på lika grunder som olikkönade. Först 2009 infördes samkönade äktenskap.

I ett kongressbeslut 1985 ville partiet kriminalisera sexköparen. 1999 infördes den moderna svenska sexköpslagen.

Det här är bara ett litet axplock. Det är slående hur tidigt ute vi har varit med värderingar som senare upplevs självklara. Och det är slående hur lång tid vi i de flesta fall fått kämpa för att få igenom reformerna.

Så tänk på det partivänner: mycket av det vi skriver i våra program idag och som vi slåss för idag – om 30 år kommer det att ha blivit självklarheter för var och en. För vi är föregångare – det är den sortens parti vi är!

 

En sådan sak som med säkerhet kommer bli verklighet, det är att vi inte kommer arbeta 8 timmar om dagen i all evighet. Svaret på automatisering och digitalisering kan endast bli kortare arbetstid. I framtiden kommer vi arbeta 6 timmars arbetsdag – MAX!

Efter valet vill Vänsterpartiet införa försök med 6 timmars arbetsdag i varje kommun och landsting. Partiet kommer lägga konkret förslag om en första stegvis förkortning av arbetstiden.

 

Socialister, feminister

I år är det alltså valår och dags att formulera de nya kraven för framtiden.

Vi lever i en tid när 8 män har lika mycket rikedom som halva vår planets befolkning. Tänk den utomjording som inte skulle få en chock!

Det är en skenande utveckling där de allra, allra rikast drar ifrån med ohygglig fart.

Men vi lever också i en tid när denna världsordning kraftigt börjar ifrågasättas: Kan verkligen marknaden bättre på sätt ordna vår välfärd än det gemensamma?

Är minskade offentlig sektor och växande privat sektor enda vägen framåt?

Är vi tvungna att hela tiden sänka skatterna för de rikaste – borde vi inte göra tvärt om?

Är det rimligt att beslut som tidigare togs i demokratiska parlament nu styrs i handelsavtal?

Är det sunt med svängdörrarna mellan de ledande politikerna, storföretagen och mediebolagen – ska vi inte säga ifrån?

Har inte politiken de senaste decennierna varit inriktad på att gynna fåtalet rika istället för folkflertalet – är det nu inte dags för det omvända?

For the many, not the few är parollen som lett Jeremy Corbyn och brittiska Labour genom deras framgångsrika kampanjer på senare tid. För de många, inte de få.

We are the 99 percent var parollen för Wallstreetockupanterna som protesterade mot den orimliga utvecklingen i sviterna av finanskraschen. En paroll som socialisten Bernie Sanders förde vidare i sin framgångsrika presidentkandidatskampanj där han gång på gång visade på den rikaste procentens förmögenhetsutveckling på bekostnad av 99 % av befolkningen.

Vi lever nämligen också i en tid med stora framgångar för rörelser och partier som utmanar den rådande nyliberalismen. Som sätter jämlikheten på dagordningen.

 

Kamrater! Det är i den strömningen Vänsterpartiet nu kliver in. Ett Sverige för alla – inte bara för de rikaste är vår paroll i valet.

Jämlikhet har åter blivit en fråga som diskuteras i politisk, vetenskaplig och ekonomisk debatt världen runt. Den inte särskilt vänsterradikala institutionen IMF, Internationella valutafonden har pekat ut ojämlikhet som det största hotet.

När jag föddes var Sverige världens mest jämlika land. Man får erkänna att det börjar bli ett tag sedan. Därefter har utvecklingen i snart 40 år gått i fel riktning. Det är dags att göra något.

Ska vi göra något åt ojämlikheten är fördelningen och skattesystemet helt centralt.

Många lever kvar i myten om Sverige som det tunga skattelandet. Det är inte längre sant, inte för de rikaste. Det är ganska bekvämt att vara rik i Sverige idag.

Sverige är det enda OECD-land utan vare sig förmögenhetskatt, arvsskatt eller fastighetsskatt. Under lång tid har OECD rapporterat att Sverige är det land där klyftorna växer mest.

Därför vill Vänsterpartiet vill införa en miljonärsskatt och progressiv kapitalbeskattning.

Detta har vi inte lyckats få med regeringen på i budgetförhandlingarna. Därför tar vi frågan till väljarna i valet.

Vi är det enda parti som vill göra något åt ojämlikheten i svenska samhället – det enda parti som har en politik för mer jämlikhet!

Vår valplattform innehåller också bland annat införandet av ett nytt pensionssystem; tänderna är en del av kroppen – tandvården ska in i sjukvårdens högkostnadsskydd; högre bankskatt och en bankdelningslag där bankernas spekulationsverksamhet skiljs från in- och utlåning arbetstidsförkortning; tryggare jobb och arbetsplatser; att mer av rikedomarna från landsbygden ska stanna där genom att delar av vinsten från mineralutvinning och energiproduktion går tillbaka till bygden där de skapades; och att de flickor och pojkar som föds idag ska bli den första jämställda generationen.

Regeringens sparkrav på Försäkringskassan ska bort. Det är detta som leder till alla avslag av sjukersättningen. Det är bara Vänsterpartiet som vill ha bort sparkravet, även de borgerliga partierna och SD stöder detta. 9 dagar, det är vad vi i genomsnitt ska vara sjuka.

SD och Moderaterna vill dessutom återinföra stupstocken i sjukförsäkringen, alltså att du efter en viss tid blir utkastad ur försäkringen och av med ersättningen, trots att du fortfarande är sjuk.

Assistansen bör bli helt statlig istället för kommunal, så att den blir likvärdig över hela landet. Inga privata vinstintressen ska finnas i assistansen. Assistenter ska få utbildning. Du ska alltid ha möjlighet att välja din assistent.

Mötesdeltagare

Jag skulle tro att 99 %, minst, av oss här röstar på Vänsterpartiet. (En parafras på parollen We are the 99 percent.) Men du som ännu är osäker är såklart välkommen här. Vi vill såklart prata med dig. Det är så man vinner val, genom att prata och övertyga. Det är något vi alla måste hjälpa till med, det är tillsammans man vinner val. Alla vi behövs!

 

Därför går vi lokalt i Hällefors till val på parollen: TILLSAMMANS BYGGER VI ETT HÄLLEFORS ATT LITA PÅ

För vi politiker kan inte göra något utan väljarnas stöd – så ska en demokrati fungera. Vår makt sträcker sig inte längre än det stöd vi kan mobilisera i val.

Vi kan bara göra det tillsammans med er. Därför måste alla som vill förändra politiskt, politiker och medborgare, agera gemensamt som en rörelse. Vi behöver många som på arbetsplatser, lägenhetsfester, sommarfestivaler, släktmiddagar, i pensionärsföreningar, församlingar och sociala medier försvarar vår politik och sprider våra budskap. Så vinner vi val!

Hällefors är idag ett av de starkaste vänsterfästena. Det finns redan idag egentligen en röd majoritet i Hällefors fullmäktige – vi och S. Vi är historiskt en av landets absolut rödaste kommuner. Men sedan 2013 styr Moderaterna den här kommunen på inbjudan av Socialdemokraterna!

Det är dags nu att få till en förändring i Hälleforspolitiken – det är på tiden att vi tar makten!

 

Vänsterpartister, vänstersympatisörer

Med våra 22 % i valet 2014, som största oppositionsparti och näst största parti i kommunen är vi det mest realistiska alternativet för alla som vill ha förändring. Det är det budskapet vi ska hjälpas åt att sprida!

En ytterligare valframgång för oss kommer påverka vilka politiska majoriteter som är möjliga i Hällefors kommun.

Men en röst på något av de andra oppositionspartierna ger dig som bäst ett till stort oppositionsparti, i värsta fall en ny partner till Socialdemokraternas högersamarbete.

En röst på ett nytt parti ger dig som bäst ett till litet oppositionsparti, i värsta fall en liten samarbetspartner till nuvarande majoritet.

Vänsterpartiet är nyckeln till förändring. Vårt mål är att bli största parti i Hällefors kommun. Vi vill ta ledarrollen i en majoritet utan högerpartier. En röst på Vänsterpartiet är en röst för vänsterstyre.

 

1 maj-firare, kommuninvånare

Vi vänsterpartister tycker att Hällefors är en fantastisk plats att leva på. Vi vet också att en bruksort 2018 har många utmaningar. Men vi som bor här har stora möjligheter att utveckla kommunen tillsammans. Då behövs en plan för utveckling.

Vänsterpartiet går till val på en framtidsplan för Hällefors kommun. Det är den vi ska hjälpas åt att vinna stöd för hos väljarna:

Vi är det parti som säger att satsningar på personalen i kommunens verksamheter är satsningar på oss alla, för det höjer kvalitén på välfärden.

Vi är det parti som säger att det behövs en demokratisk injektion i Hällefors kommun. Idag är det en liten klick som i praktiken styr – ett sant toppstyre!

Vi säger att det nu är dags att bygga bostäder för framtiden i Hällefors. Vi är inte bara det enda vänsterpartiet i Hällefors, vi är också det enda miljöpartiet och vi säger att den här kommunen ska ha en modern miljö- och klimatpolitik!

 

Som politiker har jag fått äta mycket tårta den här mandatperioden när majoriteten firat. Men det är som två skilda världar att befinna sig i kommunpolitiken och att prata politik med invånare.

Utanför bubblan av kommunpolitiker är det många i den här kommunen som inte är lika nöjda som majoritetens politiker. Vänsterpartiet är en röst för alla er.

Mötesdeltagare, kamrater

Nu vinner vi valet! 

Tillsammans bygger vi ett Hällefors att lita på!

Lokala valfrågor #4

Vänsterpartiet går till val på en framtidsplan för Hällefors kommun. Planen kan sammanfattas i fyra ben: Stärk den lokala välfärden för kommunens alla invånare. En öppen lokal demokrati. En modern miljö- och klimatpolitik. Bygg bostäder för framtiden. Dessa fyra är de prioriterade politikområdena för våra lokala valfrågor, som jag presenterar löpande här på bloggen. Se Lokala valfrågor 1 här, Lokala valfrågor 2 här, och Lokala valfrågor 3 här. Det här är fjärde och sista inlägget.

Bygg bostäder för framtiden

Alla ska finna ändamålsenligt boende på orten, både äldre som vill flytta ifrån sitt hus, unga som vill flytta hemifrån, liksom studenter och stora barnfamiljer. Det är en förutsättning för invånarnas välbefinnande och avgörande för kommunens framtid. Politikens ansvar är att skapa förutsättningar för människor att vilja och kunna stanna i Hällefors eller lockas hit.

Vi behöver förbereda oss på tunga investeringar i bostadsbyggande framöver. Allmännyttans bostadsbestånd är ålderstiget och omodernt jämför med dagens byggnormer och dagens förväntningar på en bostad.

Därför vill Vänsterpartiet bedriva en bostadspolitik för framtiden. Kommunen behöver planera för bostadsbyggande och andra investeringar som ger oss som bor i Hällefors ett innehållsrikt liv. Kommunen behöver anta mål för bostadsförsörjningen och se till att de avspeglas i fullmäktiges ägardirektiv till BoAB (kommunala bostadsbolaget) och detaljplanera mark. Vänsterpartiet är berett att skjuta till ekonomiska medel till det kommunala bostadsbolaget för att finansiera bostadsbyggande.

TILLSAMMANS BYGGER VI ETT HÄLLEFORS ATT LITA PÅ

Lokala valfrågor #3

Vänsterpartiet går till val på en framtidsplan för Hällefors kommun. Den pekar ut de prioriterade politikområdena för våra lokala valfrågor, som jag presenterar löpande här på bloggen. Se Lokala valfrågor #1 här, och Lokala valfrågor #2 här. Det här är tredje inlägget:

En öppen lokal demokrati

Många jag pratar med, kommuninvånare i allmänhet men även personer som har politiska förtroendeuppdrag, upplever ett demokratiskt underskott i Hällefors kommun. Kommunpolitiken upplevs som stängd, att en liten klick styr.

Det får konsekvenser. Många politiska uppdrag i kommunen har dragits med vakanser under mandatperioden, låg närvaro på möten i politiska utskott och beredningar, publiken på kommunfullmäktige är nästan obefintlig, deltagandet i medborgardialoger är begränsat, i media förekommer knappt någon lokalpolitisk debatt.

Samtidigt finns ett stort engagemang för bygden; jag tror de flesta av oss kan märka det i samtal i nätforum, föreningar och på fikaraster. Utanför lokalpolitikernas bubbla finns många som inte är lika nöjda med sakernas tillstånd som den nuvarande politiska majoriteten. Vänsterpartiet är en röst för alla som vill se en förändring.

Vi behöver skapa nytt engagemang och återupprätta tilltron till lokalpolitiken. Det behövs en demokratisk injektion. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att politikerna tjänar kommuninvånarna. Därför måste kommunpolitiken och kommunhuset öppnas upp. Vi vill prova inslag av medborgarbudget – att kommuninvånare blir delaktiga i kommunens budgetarbete – och införa ett ungdomsfullmäktige.

TILLSAMMANS BYGGER VI ETT HÄLLEFORS ATT LITA PÅ

Lokala valfrågor #2

Vänsterpartiet går till val på en framtidsplan för Hällefors kommun. Den pekar ut de prioriterade politikområdena för våra lokala valfrågor, som jag presenterar löpande här på bloggen. Se Lokala valfrågor #1. Det här är andra inlägget:

En modern klimat- och miljöpolitik

Hällefors var en föregångskommun i miljöfrågor. Vi har inte bara tappat den positionen; miljöfrågorna har alltför länge varit döda i kommunen. Vår miljön är alltför viktig för att behandlas styvmoderligt. Vänsterpartiet jobbar för att miljöfrågorna ska upp på den kommunpolitiska agendan igen.

Det är samhällets uppgift att skapa goda förutsättningar för gröna näringar som naturturism och rekreation, hållbart skogsbruk, matproduktion och livsmedelsförädling, hållbar energiproduktion med mera. Därför är kommuner viktiga aktörer i omställningen till ett hållbart samhälle – men då krävs engagemang i kommunpolitiken!

För Vänsterpartiet är inte klimatpolitiken, näringspolitiken och landsbygdspolitiken skilda politikområden – de hänger ihop! Det är klimatsmart om vi hälleforsare gör fler av våra inköp här på orten, samtidigt skapar det fler jobb och ökade skatteintäkter. Därför ska kommunen stärka den lokala handeln genom ett mer inbjudande centrum i Hällefors tätort.

Det är bra för miljön om vi lägger mer av vår konsumtion på natur- och kulturupplevelser och mer av vår fritid på föreningsverksamhet, idrott, kultur och friluftsliv. Därför ska kommunen stötta förenings- och kulturlivet och skapa förutsättningar för mer naturturism.

Med Vänsterpartiet vid makten kommer vi jobba för att bli en klimatneutral kommun!

Därför vill Hälleforsvänstern:

 • Öka den lokala handeln – kommunen ska skapa ett tryggt och inbjudande centrum i Hällefors tätort
 • Styra offentliga upphandlingar mot lokala företag
 • Fler sammanhängande gröna stråk i våra tätorter och fler gång- och cykelvägar
 • Synliggöra våra kulturminnen och naturreservat för ökad naturturism – skapa förutsättningar för fler jobb inom gröna näringar som turism och rekreation
 • Fortsätt öka andelen närproducerad och lokalproducerad mat inom kommunens verksamheter
 • Satsning på solceller på kommunala byggnader
 • Satsning på laddstolpar för elbilar
 • Anta mål och plan för att bli klimatneutral kommun
 • Hällefors ska bli en aktiv medlem igen i Sveriges ekokommuner – världens äldsta kommunnätverk för strategisk hållbar utveckling
 • Kommunen ska verka för bättre kollektivtrafikförbindelser – exempelvis genom anropstyrd kollektivtrafik
 • Utreda möjligheterna till kommunalt energibolag
 • Anställa en föreningsstödjare som arbetar utifrån föreningarnas initiativ
 • Fortsatt högklassig kulturskola – men också synliggöra det rika kulturliv för vuxna som finns i kommunen

 

TILLSAMMANS BYGGER VI ETT HÄLLEFORS ATT LITA PÅ

 

Lokala valfrågor #1

Vänsterpartiet går till val på en framtidsplan för Hällefors kommun. Planen kan sammanfattas i fyra ben: (1) Stärk den lokala välfärden för kommunens alla invånare. (2) En öppen lokal demokrati. (3) En modern miljö- och klimatpolitik. (4) Bygg bostäder för framtiden. De fyra benen är prioriterade politikområden för våra lokala valfrågor, som jag presenterar löpande här på bloggen. Här kommer första inlägget.

Stärk den lokala välfärden för kommunens alla invånare

Satsningar på kommunens personal gynnar inte bara de kommunanställda – det gynnar alla invånare. Bättre arbetsförhållanden för de kommunanställda är det mest effektiva sättet att förbättra samhällsservicen för kommunens invånare.

Därför vill Hälleforsvänstern:

 • Fortsatt frihet från vinstjakt i kommunens välfärdsverksamheter – våra skattepengar ska inte gå till privata konton utan till verksamheten
 • Mer självstyrande arbetsgrupper i kommunens verksamheter – de som utför arbetet har bäst kännedom om behoven
 • Delade turer och den orimliga 19-dagarsregeln inom äldreomsorgen ska bort
 • Fasa ut den otrygga anställningsformen allmän visstid ur kommunen verksamhet
 • Påbörja övergången till sex timmars arbetsdag; Vänsterpartiet driver försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag i varje kommun finansierat av staten
 • Heltid i botten av alla kommunala anställningar – heltid som rättighet, deltid som möjlighet
 • Rätt till rehabiliterande och förebyggande vårdbesök på arbetstid
 • Säkra rutiner i rekryteringar av chefer och nyckelpersoner
 • Upprusta Pihlskolan. Gymnasieskolan har en självklar plats i framtidens Hällefors.
 • Progressiv taxa i äldreomsorgen. Det är rimligt att den som har en mycket låg pension betalar mindre än den men en hög pension.

 

TILLSAMMANS BYGGER VI ETT HÄLLEFORS ATT LITA PÅ

Tillsammans bygger vi ett Hällefors att lita på

I samband med att Hällefors invånare hade möjlighet att träffa Jonas Sjöstedt presenterade Vänsterpartiet i Hällefors våra lokala valfrågor. Vår paroll 2018 är: Tillsammans bygger vi ett Hällefors att lita på!

Med ordet ”tillsammans” pekar parollen på den högst aktiva roll medborgarna – i det här fallet invånarna i Hällefors kommun – spelar i en demokrati. I den politiska retoriken tenderar folket att passiviseras: det är politiker som ska åstadkomma saker. Men politiker kan inte åstadkomma något utan väljarnas stöd. Vårt handlingsutrymme är endast så stort som det stöd vi kan mobilisera i val. Vi kan bara göra det tillsammans med er. Därför måste alla som vill förändra politiskt, politiker och medborgare, agera tillsammans som en rörelse.

Vänsterpartiet går till val på en framtidsplan för Hällefors kommun. Den bygger på strategiska avvägningar utifrån nuläget. Planen har flera punkter men kan sammanfattas i fyra ben:

 

De fyra benen är också de prioriterade politikområdena för våra valfrågor. Jag kommer presentera dem löpande här på bloggen närmaste veckan. Så häng med!

Första kandidat på vår lista

Partikamraterna i Vänsterpartiet Hällefors har valt mig till första kandidat på vår lista i kommunvalet. Ett förtroende jag naturligtvis är glad och tacksam över.

Samtidigt är jag medveten om att det innebär hårt arbete. Politik är ett lagarbete, det är jag den förste att framhålla. Men som fotbollssupporter vet jag också att det på lagkaptenen vilar specifika förväntningar och krav – oavsett om det är i Liverpool FC eller Vänsterpartiet Hällefors.

Att vara första namn på listan och Vänsterpartiets kandidat till posten som kommunstyrelsens ordförande är en ny spännande utmaning i mitt politiska engagemang. Jag gick med i Ung Vänster 1999 och i partiet 2002. På den tiden var jag främst aktiv som organisatör, bland annat som distriktsordförande i Ung Vänster Värmland. Det är först på senare år jag engagerat mig parlamentariskt på allvar.

Varför jag mig för att gå med i Vänstern kan du läsa här.

 

Vi i Hälleforsvänstern har nu riggat allting inför valet genom demokratiska medlemsbeslut, vi är beredda att gå ut i valrörelsen. Vi har utsett våra kandidater. Vi har antagit en valparoll och valfrågor som vi kommer presentera i samband med att Jonas Sjöstedt besöker Hällefors och har öppet möte nu på måndag 19 mars på Hällefors folkhögskola (Klockarvägen 16), kl. 17.30.

Jag ser fram emot valrörelsen och att få prata med invånare om vad Hällefors kommun behöver. Jag tror att många i vår kommun längtar efter ett politiskt alternativ som kan presentera en plan: vad man vill göra, i vilka steg och varför. Till skillnad mot dagens majoritet som deklarerat att deras gemensamma målsättning varit att bara gasa och köra.

Till det har de använt den ovanligt goda ekonomi som inte bara Hällefors utan hela kommunsverige haft (en europeisk högkonjunktur som Hällefors majoritet oblygt gärna tar åt sig äran för). Men vad händer när lågkonjunkturen kommer om ett par år, ska luften då bara gå ur, neddragningarna ta vid?

Jag tror att många kommuninvånare upplever det politiska ledarskapets riktning som otydlig: vad vill majoriteten?

Vänsterpartiet kommer att gå till val på en framtidsplan för Hällefors kommun.

 

Anekdot när det gäller Liverpool FC: Den legendariske managern Bill Shankly, som drog upp ett stagnerat Liverpool från botten av division 2 och lade grunden för klubbens dominans i England och Europa under 70- och 80-talen, var socialist. Det avspeglades i hur han utvecklade klubben och lagets spelsätt. Ett berömt citat från honom lyder: ”The socialism I believe in, is everybody working for the same goal and everybody having a share in the rewards. That’s how I see football, that’s how I see life.”