Hemlösa förtjänar respekt, och frågan förtjänar allvar.

Idag ordnade Nätverket för sociala frågor den årliga Hemlöshetsdagen på Våghustorget i Örebro.

Jag var där och representerade Socialdemokraterna. Från Miljöpartiet deltog Sara Richert, från Vänsterpartiet Marta Wicklund, från Centerpartiet Per-Åke Sörman, från Kristdemokraterna Behcet Barsom och från Liberalerna deltog Karolina Wallström. Moderaterna hade valt att inte delta. Per Hector ledde ett samtal oss emellan, med frågor och vi fick möjlighet att göra inspel.

Hemlöshet är ett stort socialt problem. Stora sociala problem har sällan enkla lösningar. Det finns inte en ”pennstreckslösning” som gör att problemet från en dag till en annan löses. Jag var tydlig från scenen att det som förenade oss sex partier på scenen var att vi alla under en period de senaste femton åren har varit med och styrt i Örebro kommun och i landet. Ingen är ”fri från ansvar” och ingen kan säga att ”hade bara vi fått styra…”, vilket ibland är vanligt  en politisk debatt.

En av frågorna handlade om äldre pensionärer med litet ekonomiskt utrymme. Hur kan vi göra för att dessa inte ska hamna i hemlöshet. Sara Richert svarade klokt att det behövs bygga fler lägenheter där människor med sämre ekonomi har möjlighet att bo. Rätt. Jag fyllde dessutom på att vi behöver stärka upp pensionärernas ekonomi; att själva grejen att en pensionär har så dålig ekonomi att hen riskerar hemlöshet är [kraftuttryck] oacceptabelt. Därför är jag glad att den socialdemokratiskt ledda regeringen nyss har presenterat en budget som ger pensionärer med svag ekonomi mer i plånboken. Det är en riktig politik.

Vi behöver så klart göra ännu mer för att fortsätta att stärka äldres ekonomi. Det bästa sättet att göra det på är att fortsätta pressa ner arbetslösheten på det sätt som nu sker – då stiger pensionerna.

Jag hoppas att Liberalernas företrädare missförstod frågan, för svaret: som kokade ner till ”fler härbärgesplatser” kan ju inte gärna vara lösningen på pensionärers försämrade ekonomi?

Efter diskussionen blev jag och Karolina Wallström intervjuade av SVT Örebro. Enligt reportern menar Wallström att det från kommunledningens sida ”finns brist på vilja att lösa situationen”.

Sedan säger Karolina Wallström, L, så här:

”Jag tror att det finns mycket vi kan göra ganska enkelt i morgon, bland annat så tycker jag att vi ska bygga ett härbärge till. Jag tror att vi behöver fler akutplatser. Det visar ganska tydligt att vi måste göra akuta smååtgärder också, för att alla ska få sova inne på nätterna. Och jag tycker det är skamligt av en så stor kommun som går så väldigt bra [min anmärkning!] att inte kunna ordna fram hundra, hundrafemtio platser till människor att bo varje natt, så man slipper bo på toaletten.”

Läser man Liberalernas budgetförslag som de presenterade förra veckan för Örebro kommun står följande att läsa om detta förslag:

Liberalernas budget för Örebro kommun 2017.
Liberalernas budget för Örebro kommun 2017.

Anklagar man någon för ”brist på vilja” vore det kanske bra om man vill något själva? Liberalerna nämner inte hemlöshetsproblematiken, föreslår inga lösningar, finansierar inga härbärgesplatser, ”akutplatser” eller någonting annat. Överhuvudtaget. Noll. Intet. Hela budgeten är tom på förslag. På riktigt – tom.

Jag tänker inte skryta över vårt arbete mot hemlöshet, för vi kan och bör göra mer. Men tre saker är viktiga:

Örebros fantastiska bostadsbyggnadstakt! Vi är en av de kommuner i Sverige som bygger allra mest bostäder. Det är själva grunden att motverka hemlöshet, att det finns bostäder att bo i.

Vi har permanentat ”Bostad först”, ett projekt vars syfte är att få människor ur hemlöshet. Bostad först innebär att man ska prioritera bostadsfrågan först för personen och därefter arbeta med övriga problem som hemlösheten för med sig.

Vi genomför, som jag sa till SVT, en stor bostadssocial utredning om fler boendeformer och fler boenden för människor långt från bostadsmarknaden, som också redan resulterat i åtgärder. I budget för 2017 startar vi exempelvis upp ett äldreboende för äldre människor med missbruksproblematik. Frågan om fler härbärgesplatser ingår i utredningen! Men härbärgesplatser kan aldrig vara lösningen långsiktigt. 

Mycket görs. Mer behöver göras. Och det vill vi göra. Liberalerna får säga vad de vill, men i sin budget gör man absolut ingenting mot hemlöshet. Det man istället gör är att sälja ut ÖBO-lägenheter och införa marknadshyror. En dålig politik om man vill ge människor någonstans att bo.

Vill de det? Eller har de ”brist på vilja”?

Publicerat av

John Johansson

En 36-årig socialdemokrat, ordförande i Socialnämnd öster, förste vice ordförande i Programnämnd Social välfärd, vice ordförande i Brottsförebyggande rådet, och ledamot i Kommunfullmäktige. Boende på Väster. Gillar min familj, fotboll, litteratur, musik och film – och politik.

4 reaktioner till “Hemlösa förtjänar respekt, och frågan förtjänar allvar.”

 1. Bra där John, när det gäller liberalerna o Karolina Wallströms idé om fler härbärgesplatser så blir jag mörkrädd. Politiken ska alltid ha trygghet och egen bostad i fokus. Det är lika illa o vara hemlös på dagen som på natten. Det handlar om människovärde o människosyn. Hoppas att liberalerna inte får bara med o styra Örebro i framtiden, det får vi sossar se till

 2. Hej!

  John skriver en del felaktigheter så här kommer fakta:

  1. Karolina Wallström pratade aldrig om att härbärge var en långsiktig lösning, utan endast en akutinsats för att hjälpa personer att slippa sova ute. Platserna räcker inte.

  2. Karolina Wallström pratade inte om pensionärer och deras utsatthet. Det här är något som John har missförstått. Fattiga pensionärer är en helt annan fråga än de missbrukande hemlösas.

  3. Liberalerna har täckning i sin budget för ytterligare medel till integration, sociala investeringar och civilsamhället. Vilket möjliggör satsningar på ett härbärge om någon vill utöka. Allt Liberalerna vill och kan göra står inte bokstav för bokstav i Liberalernas budget.

  4. Karolina Wallström redogjorde för mer långsiktiga insatser genom att ge ÖBO i uppdrag att avsätta en större kvot av lägenheter till gruppen bostadslösa. Projektet ”Bostad Först” är viktigt för Liberalerna.

  5. Karolina Wallström sa att kommunen måste kunna agera direkt på det som också skulle hjälpa direkt – samtidigt som vi jobbar långsiktigt.

  6. Karolina Wallström gick inte i polemik och skyllde på någon särskild. Om John uppfattade angrepp på sig själv eller Socialdemokraterna så är det en hans tolkning.

  Med vänlig hälsning
  Mats-Olof Liljegren (L)

  1. Hej Mats-Olof,

   1. Men ni finansierar inte för fler platser i er budget. Just nu pågår en boendeutredning där flera förslag håller på att realiseras, bland annat fler härbärgesplatser. Det går inte att bara prata, utan man måste finansiera det också. Men härbärge är inte lösningen!

   2. Frågan handlade om utsatta äldre. Men det är bra att hon missförstod frågan! Jag blev litet orolig.

   3. Så kan man inte räkna. Säger man att man ”i morgon” ska starta ett härbärge med 150 platser och inte med ett enda ord nämner hemlöshet, hemlösa, bostäder åt alla, i sin budget är man inte seriös.

   4. Det är ett arbete som pågår.

   5. Se svar på fråga 3.

   6. Nej då, jag bara konstaterade att Karolina påstod att det saknades vilja. Själv nämner ni inte hemlöshet i er budget. Är det ett tecken på stark vilja?

 3. Hej John!

  1. Det viktiga är att ingen ska behöva ligga ute. Antalet personer som är bostadslösa ökar. Det är inte bra och härbärge är en väg till målet som för Liberalerna innebär att inga hemlösa ska finnas på Örebros gator. Det är temporärt och det är akut men det är också nödvändigt. Eller hur vill du göra för de som i denna natt inte har någonstans att bo?

  2. Jag delar inte din uppfattning om detta. Det handlade om hemlösa i Örebro.

  3. Vi är högst seriösa. Jag tycker du ägnar dig åt rätt fånig retorik om du kräver att allt ska finnas omnämnt bokstav för bokstav. Så gör ni inte ens själva – för i så fall har ni inget utrymme för akuta situationer ni inte ens känner till i dagsläget.

  Det viktiga för oss är återigen att vi inte vill ha hemlösa på gatorna i Örebro. Det är en skam för stan och du sitter på makten och kan agera. Det är inte alls omöjligt att redan i morgon finna sängplatser åt alla de 150 hemlösa!

  4. Ja, och det är ju bra – eller? Men menar du på allvar att det räcker?

  5. Se svar på fråga 3.

  6. Liberalernas vilja för de utsatta och svaga i samhället behöver du inte tvivla på. Det är inte bra att de hemlösa ökar i Örebro. Alla goda krafter behövs för att vända den utvecklingen, oavsett partitillhörighet.

  Med vänlig hälsning
  MO(L)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *