Idag på socialnämnden underlättade vi för barn och unga genom att smalna av en bilväg

Nej, det gjorde vi så klart inte.

Men kanske kan media i alla fall läsa rubriken, i och med att det alltid blir rubriker när en väg ska förändras. Speciellt om de förändras till det bättre för barn, unga och cyklister, och att de (vi) som kör bil ibland får maka på oss litet. Jag arbetar alldeles där byggandet av Trädgårdsgatan just nu pågår som mest, och oj vad fint det kommer att bli när det blir klart.

Även planerna på ombyggnationen av Hertig Karls allé tycker jag om. Det är en väg som jag inte gärna cyklar på, och faktiskt också tycker är lite obehaglig att köra bil på, speciellt nu när det är mörkt och blött, i och med att cyklisterna inte alltid syns så bra på den smala cykelvägen som går längs vägen. Visst vore det skönt att kunna ha en väg där bilar, cyklar, örebroare kan samsas tryggt och säkert, utan att det blir speciellt besvärligt?

Nog om vägar, för även om jag gärna cyklar och (för ofta) tar bilen ibland så tycker jag att det finns andra frågor som också är viktiga(re).

Idag på Socialnämnden beslutade vi bland annat om att gå vidare med den sociala investeringen ”Brobyggarna”, som ska leda till ökad måluppfyllelse för barn med romsk eller somalisk bakgrund. För någon månad sedan gick vi fram med ”Bryggan”, en investering som ska jobba med elever med för hög frånvaro från skolan. Arbetet sker tillsammans med grundskolenämnden, och syftar till att öka måluppfyllelsen så att fler barn kan få gå klart sin skola.

Vi fick också information om det nya arbetet som kommer starta i socialförvaltningen med förstärkt öppenvård för barn, ett arbete som vi politiskt har initierat genom att låta förvaltningen utreda hur vi kan stärka människor med svårigheter i sitt föräldraskap. Det är ett arbete som vi tror mycket på.

De sociala investeringar kommunledningen nu genomför i kommunen är inte en avsmalnad, utan en bredare, väg framåt. Så måste vi jobba med det sociala arbetet i kommunen; bredda vägar och bygga broar.

Cyklister och fotgängare tycker jag också borde få lite bredare vägar i stan. Bilarna kommer att få plats. Oavsett vad rubrikerna i media skriker ut.

Publicerat av

John Johansson

En 36-årig socialdemokrat, ordförande i Socialnämnd öster, förste vice ordförande i Programnämnd Social välfärd, vice ordförande i Brottsförebyggande rådet, och ledamot i Kommunfullmäktige. Boende på Väster. Gillar min familj, fotboll, litteratur, musik och film – och politik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *