Välkommen, du tionde miljonte svensk. Men till vilken värld?

Precis när som helst passerar vi tio miljoner svenskar, när detta skrivs. Men exakt när vet så klart ingen. Det är ju som Barbro Lindgren skrev; varenda dag är alltid första dagen, och den sista. Kanske håller ett par sin nyfödda just nu, den tionde miljonte svensken. Kanske har en familj just fått sin plats i Sverige efter en lång resa någon annanstans ifrån, och hjälper Sverige med vår så viktiga befolkningstillväxt, en tillväxt vi faktiskt har svårt att klara av utan invandring, men som krävs för att kunna betala framtidens välfärd. Kanske är det någon av dem som blev den tionde miljonte.

Samtidigt är det också i skrivande stund 10 timmar kvar till Donald Trump tillträder som president i USA. Till vilken värld föds du, du nyfödda barn? Till vilken trygghet har du egentligen flytt, du som flyr?

Jag är inte en negativ människa. Jag har en positiv människosyn. Jag är socialdemokrat.

Men jag är också orolig, precis som så många, vart världen reser idag. Vad kommer Donald Trump att göra med klimatpolitiken? Hur blir mina barns och deras barns framtid i klimatförändringarnas tidevarv, när den politik som ska rädda vår framtid urholkas?

Sverige är dock fortfarande starkt. Arbetslösheten rasar och sysselsättningen ökar. Även om Moderaterna just nu inte har något bättre förslag än att försätta landet i politiskt kaos, är det faktiskt andra som styr. Det Moderaterna gjorde igår kändes lite ”trumpskt”, men så länge de är i opposition är skadeverkningarna för andra än dem små.

Låt oss se till att om fyra år är även Donald Trump i opposition. Låt oss se till att den elfte miljonte svensken kommer till en värld som är bättre än den Trump erbjuder oss.

Kinberg Batra har visat sin och Moderaternas regeringsoduglighet idag

Idag visade Alliansen med all önskvärd tydlighet att de saknar all förmåga och möjlighet att hålla samman, ens i opposition. Det ganska framgångsrika bygge som Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och Per Schlingmann lyckades skapa tillsammans med dåvarande alliansledare är inte bara begravet, de nuvarande ledarna tycks till och med skämmas över det.

Jag är inte särskilt förvånad att Anna Kinberg Batra visar sig vara just så svag som jag tycker att hon alltid har gett intrycket av att vara. Mitt främsta intryck av henne från förr är det berömda uttalandet att ”stockholmare är smartare än lantisar”, och det kanske inte var det bästa intrycket man kan ha från början.

Den decemberöverenskommelse som Moderaterna förhandlade fram med övriga partier var det ju inte hon som klev ur, utan ett annat partis ungdomsförbund och hon tvangs följa efter. Sen har hon efter det offentligt ifrågasatts och opinionssiffrorna har rasat.

Därför återstod, tycktes hon tycka, att ändra det besked hon gav för lite drygt en vecka sedan, att det inte blir någon gemensam alliansbudget före valet. Problemet var ju bara att det efteråt visade sig att det inte alls är hon som styr Alliansen – både L och C sa nämligen nej till det sättet att gå fram idag.

På ett sätt är det glädjande att alliansen visar sin svaghet och regeringsoduglighet mindre än två år kvar till valet. Samtidigt är det litet oroande att moraset har gått så snabbt. Vad kommer härnäst, det är jag litet orolig över.

I Örebro har Moderaterna en mycket svajig situation. Det har varit många personförändringar på sistone. Jag tror att det finns en oro över att partiet inte framstår som seriöst, och den oron delar jag. Vi behöver ha en seriös opposition, och i Örebro finns den främst att hitta vänsterifrån, hos Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Fram till det att Moderaterna hittar ledare som kan just leda kommer de att föra en tynande tillvaro. Glöm inte att Moderaterna normalt inte är ett 25-procentsparti, utan snarare ett 15-procentsparti. Det finns inget som säger att de inte kan sjunka än lägre innan 2018. Det öppnar upp för många intressanta konstellationer. Kanhända kommer några av dessa vara blocköverskridande?

Övervinster på 37 procent och dyrare mediciner hänger samman

Apoteksavregleringen blev ett misslyckande för alliansregeringen, ett av väldigt många sådana. Medicinen har blivit dyrare och apoteksservicen flyttar från landsbygden till samma gator i Örebro/storstäderna. Men det är klart – apoteksavregleringen skedde ju inte för din eller min skull, och definitivt inte för din skull som är i störst behov av apotek – avregleringen skedde för näringslivets skull.

Är det inte rimligt att verksamhet som sysslar med så samhällsviktiga funktioner som utlämning av medicin som för vissa kan vara livsavgörande sker utan vinstintressen och i reglerade och för oss konsumenter ordnade former? Är det inte rimligt att tillgången till ett apotek ska vara god även för dig på landsbygden, och att vi i Örebro kanske inte nödvändigtvis behöver ha så många apotek i city? Idag är det ju inte för att vi vill ha det så som det är så, utan för att företag tjänar mest pengar på det sättet.

Det är högerpolitik i sin renaste form.

Välfärd är inte till för att låta företagare bli rika. Välfärd är till för att du och jag ska få den vård, den skolgång, den förskolegång, den omsorg vi har rätt till och som vi behöver.

Sen kan det vara ok eller rentav bra med alternativa utförare inom reglerade och tydliga gränser. En del av de alternativa utförarna kommer vara företag, och dessa ska givetvis kunna ha en ekonomisk rationalitet i sin verksamhet som gör att de kan leva på det. De allra flesta av dessa företag bedriver en mycket god verksamhet. Vi socialdemokrater vill inte förbjuda alternativa utförare.

Men när företag gör vinster på 37 procent vrider det sig i magen på mig. Men tyvärr är högerpartierna även här inte intresserade av att forma en välfärd med ditt och mitt bästa i fokus, utan företagens.

Det behövs ordning och reda i välfärden. Det behövs en tydligare styrning och en ordentlig lag som säkerställer att övervinster inte tillåts. För att nå dit vill vi socialdemokrater ha ditt stöd, för vi vet att svenska folket till absolut största del delar den här uppfattningen.

Övervinster på 37 procent och dyrare mediciner hänger samman. Det är resultatet av en medveten politik. Det är resultatet av högerpolitik. Tycker du också att det är fel – säg så i valet 2018.