En enig nämnd har fastställt nya alkoholriktlinjer.

Idag har socialnämnden i total enighet efter lång debatt beslutat om nya riktlinjer vid alkoholservering. Media har ringt mig ibland flera gånger per dag de senaste veckorna. Uppenbart är att dessa frågor är väldigt spännande att diskutera.

”Experter” har uttalat sig. Människor har tyckt.  Ledarskribenten på Nerikes Allehanda, Lars Ströman, har sagt att jag fladdrar. Att jag och nämnden har ölförvirring.

Det har vi inte. Jag fladdrar inte.  Och jag är välinformerad, insatt och förvaltningen har gjort ett gediget grundarbete. Att någon tycker att jag och hela nämnden har fel är en sak, att vi är oinsatta är en annan. Det är vi inte. Och vi bemöter varje argument sakligt och om igen. Vi är öppna.

Nu fortsätter säkert debatten. Jag tar den gärna.

Den stora mediala kontroversen har dels handlat om beslutet om serveringstillstånd kring Håkan Hellström-konserten i sommar, dels om riktlinjerna ska göra det lättare att ha större serveringsyta vid festivaler och evenemang.

I Örebro kommuns riktlinjer för alkoholservering står det, även efter dagens sammanträde, att ”restaurangavdelningen/serveringsytan bör i möjligaste mån särskiljas från arrangemangsområdet för att möjliggöra överblickbarheten och därmed minska risken för överservering och langning.” Förslaget var att denna mening skulle strykas. En enig nämnd valde att låta den vara kvar.

I alkohollagen 8:14 står det ”Serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av tillståndshavaren.”

Dessa två meningar, hävdar en del, krockar. Därför borde exempelvis arrangören vid konserten med Håkan Hellström inte ha fått tillstånd (se nedan). Jag står bakom beslutet och tycker det är rätt att de fick det.

Vill man förklara det enkelt och pedagogiskt kan man göra det så här:

Tänk dig ena halvan på en fotbollsplan. Sätt staket runt den planhalvan (ungefär som motståndarna till ÖSK tycks ha gjort i år). Det är ett avgränsat utrymme i enlighet med Alkohollagens 8 kapitel § 14.

Om vi tänker att vår fotbollsplanhalva är ett evenemangsområde innebär det att serveringsytan exempelvis kan vara straffområdet. Då ska detta område vara ”särskilt” från det enligt Alkohollagen avgränsade utrymmet.

Vid konserten i sommar med Håkan Hellström är den delen av Brunnsparken där konserten kommer att äga rum det enligt Alkohollagen avgränsade området (planhalvan). I den ansökan som kommit in ansökte arrangören om att inte få ha en särskild restaurangavdelning i detta avgränsade område utan att besökarna ska få ta med sig drycken ut till hela det avgränsade området.

Detta är fullt lagenligt i och med att lagen säger att det ska vara ett avgränsat område. Brunnsparken är avgränsad – du behöver ha biljett för att komma in och det är inhägnat. Det är fullt i enlighet med riktlinjerna i och med att de säger att området ”bör” vara särskilt, och inte ”ska”.

Men överblickbarheten då – den är ju också ett krav? Arrangören som har sökt alkoholtillstånd för Håkan Hellström-konserten har på evenemanget ett antal personer som kommer kontrollera att ingen ger sin dryck till någon minderårig eller någon märkbart berusad. Överblickbarheten tillgodoses därmed.

Här har alltså både den ”expert” som Nerikes Allehanda tagit in samt ledarskribenten fel. Beslutet följer både lagen och riktlinjerna. Det är Örebro kommuns tolkning. Länsstyrelsen (som är de som utövar tillsyn i tillståndsfrågor) i Östergötland har efter granskning av liknande beslut inte invänt mot det.

Däremot kan man givetvis tycka att det är ett felaktigt beslut, men lagligt är det.

Så, kommer Håkan Hellström-konserten i sommar förlöpa väl? Jag hoppas så klart det, och tror det. Visar det sig att så inte är fallet kan beslut tas på stående fot under konserten att dels begränsade var man får dricka alkoholen, eller till och med besluta att alkoholservering direkt ska upphöra. Kommunen kommer att vara där och granska. Kommunen gör för övrigt omkring 400 tillsynsbesök – varje år. Hade arrangören inte skrivit en ansökan som varit tillräckligt bra hade arrangören helt enkelt fått avslag på denna ansökan. Så enkelt är det.

I debatten har ett antal felaktiga påståenden flugit runt. Ett handlar om att vi skulle låta näringslivet härja fritt i strid med alkohollagens tankar om folkhälsa. Det är inte sant. Tron är att det vid evenemang typ Håkan Hellström-konserten kan bli mindre alkoholkonsumtion än om man har en begränsad ”drickyta”. Du är helt enkelt inte tvungen att dricka upp ölen så snabbt, och då, när du ändå är på plats på den lilla restaurangytan, kanske du köper en till. Totalkonsumtionen kan alltså minska med det sättet att utforma serveringsytorna.

Örebro är och ska vara en attraktiv kommun att driva restaurang i och genomföra evenemang i. Samtidigt ska alkoholens skadeverkningar minska. Om du väljer att servera alkohol kommer din ansökan att granskas ordentligt. Om din ansökan inte följer kommunens eller lagstiftarens bestämmelser kommer du få ett nej. Men om du kan visa att du följer lagen och reglerna, välkommen!

Publicerat av

John Johansson

En 36-årig socialdemokrat, ordförande i Socialnämnd öster, förste vice ordförande i Programnämnd Social välfärd, vice ordförande i Brottsförebyggande rådet, och ledamot i Kommunfullmäktige. Boende på Väster. Gillar min familj, fotboll, litteratur, musik och film – och politik.

2 reaktioner till “En enig nämnd har fastställt nya alkoholriktlinjer.”

  1. ”Det var ett krav från arrangören Scorpio. Man säger inte nej till Håkan Hellström och 12 000 personer.”

    Exakt så uttalade sig den tjänsteman som beviljade tillstånd för Håkan Hellström-konserten. Det var inte alkoholpolitiska hänsyn som styrde beslutet!

    Lars Ströman, politisk redaktör på NA

  2. Så sa tjänstemannen enligt NA…
    …men citatet är lösryckt ur sitt sammanhang.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *