Lars Ströman har fel i sak, men har rätt att tycka annorlunda.

I Örebro kommun beslutar Socialnämnd öster om frågor om servering av alkohol.

Lars Ströman tycker att Socialnämnd öster, via en handläggare på delegation, har fattat fel beslut när det gäller ett enskilt ärende där en privat aktör sökt tillstånd att få servera alkohol på en specifik plats vid ett enskilt tillfälle. Detta har han, vid ett flertal tillfällen, låtit meddela på sin ledarsida, senast igår torsdag. Ärendet gäller Håkan Hellströms konsert i Brunnsparken den 7/7.

Myndighetsutövning, vilket det är fråga om när det beslutas om serveringstillstånd, är inte en fråga där det går att stoppa in fakta i en maskin och ut kommer ett beslut. Det är människor som fattar besluten. Ströman tycker annorlunda än Socialnämnd öster. Som stöd har han en före detta handläggare i kommunen som tycker som han. Jag förutsätter att de läst ansökan ordentligt. Att Örebro kommuns nuvarande tillståndshandläggare samstämmigt inte tycker som Ströman är en omständighet han inte vill ta in.

Men Lars Ströman nöjer sig inte med att tycka att beslutet är fel. Han menar att beslutet strider mot svensk lagstiftning, och att nämnden medvetet fattar ett olagligt beslut. Det är en allvarlig anklagelse, och helt felaktig.

Det Ströman hakat upp sig på är att beslutet vilar i de, av en enig socialnämnd fastställda, riktlinjer som i sin tur går helt i linje med –  och faktiskt ännu längre än – svensk alkohollagstiftning.

I Örebro kommuns riktlinjer för alkoholservering står det att ”restaurangavdelningen/serveringsytan bör i möjligaste mån särskiljas från arrangemangsområdet för att möjliggöra överblickbarheten och därmed minska risken för överservering och langning.” När socialnämnden reviderade sina serveringsriktlinjer för ett par månader sedan skedde det i total enighet, men just denna skrivning har gällt länge – det är inte under min ledning skrivningen tillkommit.

I Alkohollagen 8:14 står det ”Serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av tillståndshavaren.”

För att åskådliggöra det lite enkelt:

Tänk dig ena halvan på en fotbollsplan. Sätt staket runt den planhalvan. Det är ett avgränsat utrymme i enlighet med Alkohollagens 8 kapitel § 14. Om vi tänker att vår fotbollsplanhalva är ett evenemangsområde innebär det att serveringsytan exempelvis kan vara straffområdet. Då ska detta område vara ”särskilt” från det enligt Alkohollagen avgränsade utrymmet.

Vid konserten i sommar med Håkan Hellström är den delen av Brunnsparken där konserten kommer att äga rum det enligt Alkohollagen avgränsade området (planhalvan). I den ansökan som kommit in ansökte arrangören om att inte få ha en särskild restaurangavdelning i detta avgränsade område utan att besökarna ska få ta med sig drycken ut till hela det avgränsade området.

Detta är fullt lagenligt i och med att lagen säger att det ska vara ett avgränsat område. Brunnsparken är avgränsad – du behöver ha biljett för att komma in och det är inhägnat. Det är fullt i enlighet med riktlinjerna i och med att de säger att området ”bör” vara särskilt, och inte ”ska”.

Men överblickbarheten då? Arrangören som har sökt alkoholtillstånd för Håkan Hellström-konserten har på evenemanget ett antal personer som kommer kontrollera att ingen ger sin dryck till någon minderårig eller någon märkbart berusad. Överblickbarheten tillgodoses därmed.

Lars Ströman har dock inte bara kallat beslutet olagligt. Han har också, lika felaktigt, hävdat att vi uppmuntrar företag att fiffla med skatten. Det är också det helt enkelt galet.

Samma dag och samma upplaga av NA där Strömans anklagande ledartext publicerades innehöll tidningen nyheten att ett örebroföretag blev av med sitt serveringstillstånd på grund av skatteskulder. I NA:s arkiv går det att söka fram fler nyheter om indragna, eller nekade, tillstånd på grund av ekonomi.

Efter det att beslutet fattades om serveringstillstånd vid Hellströmskonserten har det framkommit nya uppgifter rörande arrangörens ekonomi som inte var kända när beslutet fattades. Vid ansökan skedde helt ändamålsenliga ekonomiska kontroller.

Att jag som ordförande spekulerar i vad som skulle ske med en ansökan, hade detta varit känt, är olämpligt. Att pröva saken på nytt någon vecka före arrangemanget är inte rimligt och heller inte tillåtet.

Det finns ett ordentligt problem i vårt samhälle med alkohol. Som medmänniska har jag sett det med egna ögon ett flertal gånger. Som ordförande i en socialnämnd har jag sett det för ofta. En seriös debatt om hur vi minskar alkoholens skadeverkningar kräver dock att vi ser nyktert på hur problemet faktiskt ser ut. Seriös serveringspersonal som följer alkohollagen är inte det största bekymret i samhället.

Jag är varken alkoholliberal eller sprithöger, fladdrig eller har ölförvirring, vilket Ströman påstått i sina ledartexter i ärendet. Vi i Socialnämnd öster bryter inte mot lagar. Vi uppmuntrar inte till skattebrott.

Jag är ödmjuk inför det faktum att folk kan tycka att den nämnd jag leder kan fatta fel beslut i frågor där många har åsikter. Jag hade önskat mer ödmjukhet från Lars Ströman.

John Johansson (S)
Ordförande i Socialnämnd öster

15 miljarder (plus lite till) till välfärden – eller Kinberg Batras högerkaos?

Idag presenterade Sveriges finansminister Magdalena Andersson en stor satsning på sjukvården, men också att en till stor satsning inom kort ska presenteras på kommunens välfärd i form av skola och omsorg. Totalt 5 miljarder annonserades idag (87 miljoner till sjukvården i Örebro län), som tillsammans med de 10 välfärdsmiljarderna blir 15 miljarder i extra pengar till välfärden. Utöver detta har regeringen sedan tidigare satsat stort  på ökad bemanning i äldreomsorgen, förlossningsvården, lärarlöner, socialtjänsten, psykiatrin, investeringsstöd till fler äldreboenden, med mera. Alltså, 15 miljarder och en hel del ytterligare pengar.

Det tycker jag är en bra politik. Välfärden behöver mer resurser och den socialdemokratiskt ledda regeringen levererar.

Den 9 september nästa år ställs du inför ett val. Vill du ha mer av den varan, eller vill du ha alternativet: Anna Kinberg Batras fullkomliga högerkaos. En allians som spricker, stött av Sverigedemokraterna, och som skulle ta bort de flesta av ovanstående satsningar till förmån för mycket sämre skattesänkningar. Ett svajigt ledarskap som ena dagen säger en sak och som andra dagen säger något annat, om inte opinionssiffrorna lyft.

Jag har bestämt mig. Har du?