Vi ska skapa en bättre vård och omsorg – men inte genom att tumma på personalens villkor.

Precis som många NA-läsare läste jag det sorgliga reportaget om ALS-sjuke Leif som avled efter sin svåra sjukdom, och om hustrun Maijs syn på den vård Leif fick i slutskedet av livet.

Det gör ont att läsa när vården inte håller den kvalitet man som vårdbehövande, eller anhörig, önskar. Även om jag som politiker inte får uttala mig om enskilda fall och vad som eventuellt gått fel, ser jag att den palliativa vården (vård i livets slutskede) i kommunen kan utvecklas. Jag är övertygad om att Maijs berättelse och vittnesmål kommer att leda fram till att arbetsätt ses över.

Jag delar helt den kommunala tjänstemannens syn att vi behöver förbättra utbildningen och kontinuiteten för personalen, för att kunna förbättra vården i allmänhet och den palliativa vården i synnerhet.

Vägen dit heter bättre villkor för vår personal – inte sämre!

Vi socialdemokrater har länge varit drivande för att ge vårdens personal bättre villkor, tillsammans givetvis med personalens företrädare, fackförbunden. Vi har drivit på för rätt till heltid, med möjlighet att välja deltid. Vi har via regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, gjort särskilda lönesatsningar för att förbättra möjligheten att locka till sig personal.

Mer bör göras, och i vissa delar av vården i Örebro är förbättringspotentialen mycket stor. Därför presenterade också kommunledningen en överenskommelse före sommaren att hela hemvården,  där många anställda för fram starka önskemål om att något måste göras, ska utredas.

Jag hoppas och tror att den utredningen, som syftar till att skapa kvalitet i omsorgen, samtidigt som villkoren för personalen stärks, kommer leda fram till en positiv utveckling.

Jag blir dock beklämd när ledarskribenten i dagens NA väljer att raljera över personalens rätt till lunchrast. Jag har arbetat i vården och vet att lunchen ofta intas snabbt, när det passar och ibland lite senare än önskat.

Skulle det visa sig att personalen agerat felaktigt vid något tillfälle måste det givetvis påpekas och rättas till. Det är alltid sorgligt när förväntningar inte uppfylls. En god dialog med den vårdbehövande, och dess anhöriga, tror jag kan vara nyckeln till att sådant förhoppningsvis inte uppstår framöver.

Det är dock generellt INTE personalens lunchraster, eller rätt till ledighet, eller villkor (som jag kan intyga efter att ha varit anställd både i hemvården och på kommunala boenden i två kommuner inte är tillräckligt guldkantade, för att uttrycka sig milt), som är orsaken till att vi inte har den vård och omsorg vi önskar.

Eller jo, möjligtvis på ett sätt. Jag är övertygad om att om vi skulle ge vårdpersonalen bättre villkor skulle också kvaliteten på vården bli bättre.

Huruvida det begicks fel i det ärende som NA skriver om, hoppas jag noggrant utreds. Det finns också instanser man bör vända sig till om man upplever att man, eller ens anhöriga, har varit med om missförhållanden i vården. Ibland, när exempelvis kommunen anmäler sig själva som var fallet med Elgströmska huset (det var alltså inte alls så att NA avslöjade något, såsom man ofta försöker göra gällande), kommer det kritik. Ibland kan det handla om att arbetssätt och rutiner ses över, men att det inte handlar om sådant som kritiseras.

Vi ska förbättra vården och omsorgen i Örebro kommun. Målet är Sveriges bästa äldreomsorg. Vägen dit är inte spikrak och heller inte särskilt kort, men vi ska nå dit. I det arbetet är anhöriga och givetvis de vårdbehövande själva oerhört viktiga som kraft för att förbättra vården. Den kunskap och kompetens som vår personal besitter måste också tas till vara.

För att kunna locka till oss mer personal till vården behöver villkoren förbättras. Vi behöver fortsätta att investera i välfärden. De stora överskott som just nu växer fram i statsfinanserna tack vare god ekonomisk hushållning och en kraftigt sjunkande arbetslöshet ska användas till välfärden, inte till stora skattesänkningar för högavlönade. Då kan vi förbättra för vår personal. Jag förutsätter att NA:s ledarsida tydligt tar ställning för välfärden före stora skattesänkningar i kommande valrörelse.

Att propagera för att tumma på en sådan självklar sak som rätt till lunch, hoppas jag att ledarsidan håller sig för god för.

Publicerat av

John Johansson

En 36-årig socialdemokrat, ordförande i Socialnämnd öster, förste vice ordförande i Programnämnd Social välfärd, vice ordförande i Brottsförebyggande rådet, och ledamot i Kommunfullmäktige. Boende på Väster. Gillar min familj, fotboll, litteratur, musik och film – och politik.

3 reaktioner till “Vi ska skapa en bättre vård och omsorg – men inte genom att tumma på personalens villkor.”

 1. Jag har flera gånger hört att Örebro ska vara ”Sveriges bästa” kommun för äldre och andra hjälpbehövande av olika vård och stödåtgärder.
  År efter år upprepas mantrat, på stora ”äldremässor” (på vilket sätt de mässorna hjälper de med hjälpbehov är oklart) och i många andra sammanhang när ni politiker och de av er anställda tjänstemännen håller hov.
  Utredningar i massor har gjorts, stora enkäter och ”möten med allmänheten” som ni annonserat ut med stora och många annonser i NA.

  Örebro ska vara bäst.
  Det gäller naturligtvis inte nu, inte alls nu, utan om ett stort antal år i en diffus framtid.
  Något som många som haft insyn i vården eller som anhörig märkt av.

  Under tiden bedrivs verksamheten på ett ganska oeffektivt sätt med massor av personal som inte har särskilt stor erfarenhet eller ens utbildning som är relevant.
  Fördelen är att de är billiga och ofta timanställda.
  Flexibla med andra ord.
  Ibland kan man känna att inom den kommunala vården kan alla få jobb.
  Bara det blir tillräckligt billigt för arbetsgivaren.

  Ni inom S har nu styrt vård och omsorg länge.
  Ni valde att göra det tillsammans med partiet C och gav dem huvudansvaret för detta.
  Partiet C hade samma ansvar under det styre som de ingick i innan ni tog över dem och gav dem samma uppgift hos er.
  Ni måste vara väldigt nöjda med C:s sätt att styra vård och omsorg i Örebro kommun.
  Då är det väl bra då. Förbättringar kan väl knappast behövas?

  Nu slutligen en fråga till dig:
  Vet du om de som bor på vård och omsorgsboende har rätt att komma ut ur sitt rum och sitt boende och vistas en stund utomhus en gång i veckan nu?
  Det har varit en ”garanti” tidigare (även om det inte alls har fungerat).
  Har hört att den ”garantin” nu plockats bort.
  Vet du varför?
  Har jag fel eller kan du rätta mig?
  Berätta för mig var jag kunde läsa om den ”garantin” tidigare och var jag kan läsa om det idag.

 2. Det hedrar dig John, att du tar in kommentarer över huvud taget.
  Ännu bättre är att du tar med kommentarer som inte är rent medhåll utan till och med innehåller frågor och viss kritik. Så ska och bör det vara.

  Tyvärr missköter sig de flesta som öppnat en NA-politikerblogg totalt.
  Oavsett partitillhörighet.
  Det säger mycket om dem som personer och om deras respektive partier.
  Knappast hedrande och sympatiskt i en demokrati.
  Synen på de medborgare som tar sig tid att kommentera eller ställa frågor visas tydligt.

  Att så många av alla NA-politikerbloggare inte alls får några kommentarer, eller bara väldigt få, är inte alls troligt. I princip är det statistiskt omöjligt.
  De väljer alltså aktivt att inte släppa fram kommentarer.
  Få väljare vill ge personer och partier sin röst när de varken vill eller kan svara eller ens försöka svara på olika frågor och frågeställningar.
  Chansen finns ju att förklara sitt agerande så att vi förstår hur ni tänker.
  Den bör flera ta. Skönt att du tar den.

  Nu till ämnet.
  Det tog en stund innan min kommentar ovan till din artikel om vård och omsorg kom in.
  Jag började misstänka att du tagit efter dina kollegor och valt att inte ta in kommentarer du inte gillar eller att du fått order uppifrån att inte ta in kritik.
  Så feg är du inte. Bra!

  Läste du min kommentar (12 aug ovan) lite snabbt eller har du inte hittat svaret på mina frågor?
  I den fanns några två frågor.
  Den ena var om ni är nöjda med C:s sätt att styra vård och omsorg i Örebro kommun.
  (Ett förtroende ni gav dem och som de tidigare hade under förra styret.)
  Den andra var frågan om ”garantin” att vårdtagarna ska ha möjlighet till en kortare vistelse utomhus en gång i veckan.
  När kommer svaren?

  Som ledamot i Programnämnd Social välfärd har du säkert svar på båda frågeställningarna.
  Om du är nöjd med C:s sätt att styra måste du själv kunna svara på.
  Om du inte vet något om ”garantin” till utevistelse, när den infördes, hur den fungerade och när och varför den togs bort så kan du enkelt få svaret från några tjänstemän eller deras assistenter.
  De borde veta.

  Nu ser och jag och många som är beroende vård, deras anhöriga och väljare i allmänhet inom Örebro Kommun, fram mot svaren.
  För de kommer.
  Eller hur?

  1. Hej Micke!

   Jag ber om ursäkt att jag inte svarade på din första kommentar – det borde jag ha gjort direkt efter att den publicerades! Sen kom den bort i hanteringen. Självklart är mitt syfte med att blogga att föra en dialog, så det kommer jag att göra med alla som håller sig inom gränserna, vilket du ju gott och väl gör 🙂

   Svar på dina frågor:

   1. Är vi nöjda med Centerpartiets sätt att styra?

   Vi styr Örebro tillsammans, tre partier: Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Centerpartiet har sedan 2006 haft ordförandeposten i Programnämnd Social välfärd, och följaktligen även under de år vi har styrt tillsammans. Det är år då jag tycker att vi tillsammans i stort har gjort mycket bra för välfärden, men vi socialdemokrater vill göra mer. Jag är inte centerpartist, och hoppas givetvis att vi socialdemokrater får ett större förtroende 2018.

   2. Servicegaranti om utevistelse

   Den servicegaranti som finns idag, som rör utevistelse lyder; ”du har rätt till en vård- och omsorgsplan: Tillsammans med oss planerar du din vård och omsorg samt dina inne- och uteaktiviteter så att detta utförs utifrån dina behov. Dina anhöriga får delta om du vill.” Servicegarantierna finns på Örebro kommuns hemsida. Det är givetvis en garanti som vi vill efterleva, men ibland kan det vara svårt om en person är svårt sjuk eller om det är en väldigt ansträngd situation.

   Jag ber om ursäkt för att jag missade att svara dig. Hör gärna av dig igen om du vill!

   //John

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *