Vad skulle Magdalena Ribbing ha sagt om etiketten i politiken?

Igår kväll nåddes vi av beskedet att Magdalena Ribbing har gått bort i en tragisk olycka i hemmet. Hon var en äkta stilexpert, men jag upplevde aldrig henne som en översittare som ville exkludera, utan en person som lite med en klackspark ändå ville visa för att inkludera.

”Vad hade Magdalena Ribbing sagt om detta?”, har säkert sagts flera gånger i många svenska hem. Jag undrar vad hon hade sagt om hur vi politiker ibland beter oss mot varandra? Tyvärr är det inte alltid allt för vänligt.

Jag tror att politiken, väljarna och vi tjänar på ett samtalsklimat som blir mer lyssnande och samarbetsinriktat. Det hoppas jag att vi kan åstadkomma.

Det är 344 dagar kvar till valet.

Roligt med utveckling av CV-området

Jag tycker att planerna för CV-området i Örebro ser väldigt fina ut! Så många miljöer i Örebro har utvecklingspotential och det behövs. Och detta blir kalas!

Örebro växer och för att säkerställa att alla ska få plats så utvecklar vi nya stadsdelar. CV-området, som idag är ett industriområde kommer att utvecklas till en levande stadsdel med bostäder, grönområden och arbetsplatser. Örebro kommun har nu tagit fram ett planprogram för att idén ska bli verklighet.

CV-området är ett industriområde som är centralt placerat i Örebro och de äldsta delarna har använts i över 100 år. Örebro kommun har tillsammans med Jernhusen som äger industriområdet tagit fram ett planprogram för hur man ska kunna utveckla det kulturhistoriska industriområdet. Jernhusen vill utveckla området långsiktigt och i flera etapper fram till 2040.

Det är 346 dagar kvar till valet.

Örebro kan och bör göra mer i arbetet mot hemlöshet

Igår hade jag nöjet att tala på en föreläsning om hemlöshet, som ordnades av Wadköpings socialdemokratiska förening i samarbete med ABF och deras föreläsningsverksamhet Tankarnas trädgård. Det blev en, även för mig, givande stund med många kloka inspel från publiken.

Hemlöshet är ett stort och mångbottnat problem. Det kan vara ett strukturellt problem orsakat av brist på bostäder, men det måste inte vara det. Det kan vara ett individuellt problem orsakat av kriminalitet och/eller missbruk, men det måste inte vara det. Det kan ha en, eller flera, orsaker.

I Örebro kommun gör vi mycket för att förebygga hemlöshet, men mer behöver göras. Något jag ser fram emot efter igår är att få fortsätta den dialogen med människor som har stora kunskaper om hur vi kan gå vidare. I en snabbt växande kommun som Örebro, som har ett av Sveriges högsta bostadsbyggnadstakter, gäller det att hålla i tanken om bostaden som en social rättighet.

Vi kan och bör göra mer i Örebro kommun. Frågan måste lyftas högt på dagordningen.

Det är 347 dagar kvar till valet.

En dramatisk dag – nu bygger vi gemensamt vidare

I morse när jag vaknade nåddes jag av beskedet om branden i moskén i Vivalla. Jag blev ledsen och bestört. Jag har varit där ett flertal gånger och vet vilken viktig verksamhet för många som finns där. Jag hoppas att polisen kan reda ut vad som har hänt och är lättad att ingen människa skadades. Örebro kommun kommer på de sätt vi kan vara behjälpliga för att hitta vägar framåt för de aktörer som finns där, vilket är bra.

Idag presenterades också Örebro kommuns budget. Jag kommer att skriva mycket mer om den kommande dagar och veckor, men gläds åt det tydliga fokuset på skolan som finns där.

Det är 348 dagar kvar till valet.

Helt rätt trygghetssatsningar!

Idag levererade kommunledningen ett större paket med förslag från kommande budgeten som syftar till att öka tryggheten i Örebro. Det är riktiga insatser med bevisat gott resultat. En satsning som görs är att fältassistenterna blir fler, vilket kommer göra gott på kvällar och helger när våra ungdomar är ute och riskerar att fara illa. Likaså permanentas centrumvärdarna i de stadsdelar där de har gett gott resultat.

I vårt Örebro ska alla uppleva trygghet och säkerhet. För att lyckas med det krävs det att vi gör rätt saker. Dagens budgetsatsningar är just sådant som kommer att göra stor nytta.

Det är 349 dagar kvar till valet.

Mörker över Tyskland

Angela Merkel fortsätter som förbundskansler i Tyskland, trots att hennes CDU ser ut att tappa närmare 9 procentenheter jämfört med förra valet. Tyvärr tappar de tyska Socialdemokraterna också, om än inte lika mycket, och Merkel räddas av framgångar hos andra borgerliga partier.

För den som följer tysk politik kommer inte resultatet som någon överraskning, även om vi socialdemokrater åtminstone ett tag i våras vågade hoppas om ett annat resultat.

Att Merkel får fortsätta må väl för Europas räkning ändå anses som ok. Men att det tyska högerextrema AFD går framåt så är nattsvart.

I flera länder i EU har Socialdemokraterna gått dåligt, men i vissa andra tvärtom bra. Vi behöver visa helt klart att vi i Sverige är ett av de undantagen.

Det är 350 dagar kvar till valet.

Vi kan inte ta demokratin för given!

Karl Popper och John Rawls, med flera, har varnat oss. När demokratin hotas måste vi rädda den mot de som hotar den, även om det innebär att begränsa deras demokratiska rättigheter. Det är inte bara rätt att göra så, vi är också skyldiga att göra så, för att rädda vår demokrati.

Nu tågar demokratihotarna runt om i vårt land och i vår värld. Vi måste skydda vår demokrati och allas vår lika rätt att leva i den. Det här kommer att vara en av de största frågorna till valet.

Det är 351 dagar kvar till valet.

Ja, Trump och Jong-Un får sluta!

Rysslands utrikesminister Sergei Lavrov kallade på fredagen bråket mellan Donald Trump och Kim Jong-Un för ”dagisbråk”. När barn bråkar på förskola kommer ju pedagogerna mellan. Nu måste någon komma och stoppa de båda galningarna innan det går för långt.

Jag är stolt över att Sveriges utrikesminister Margot Wallström talar med tydlig röst i världspolitiken. Den typen av stabilt ledarskap krävs i oroliga tider.

Det återstår 352 dagar kvar till valet.

Hur vill du utveckla familjecentralerna i Örebro?

I morgon ska jag vara med på Familjecentralernas dag i Stadsparken (evenemanget börjar vid plaskdammen 10.00 men jag kommer runt 11.00, och slutar 12.00). Där ska jag, tillsammans med ledamöter från majoritet och opposition från kommunens socialnämnder delta i första delen av en medborgardialog som vi politiker har bestämt att vi ska ha om familjecentralernas utveckling!

Du som har idéer och förslag får gärna redan nu fylla i vår enkät här.

Vi kommer också att besöka varje familjecentral för att ha en medborgardialog där.

Jag tycker att familjecentralerna är en fantastisk verksamhet och vi socialdemokrater vill utveckla dem ytterligare. Jag vill se fler familjecentraler i Örebro på sikt, och jag tror att det vi kan utveckla dess innehåll mycket.

Idag gick kommunledningen ut med att i budget 2018 kommer det att ske en utökad satsning på familjecentralerna. Men inte bara det.

De här satsningarna, på totalt 8 miljoner kronor, presenterades under dagens pressträff:

 • Permanenta sommaraktiviteter för äldre
 • Sommaraktiviteter för människor med funktionsnedsättning
 • Stöd till upprustning av föreningsägda lokaler på landsbygden
 • Naturguider
 • 100 nya kolloplatser för barn och unga
 • Demokratistärkande projekt under valåret
 • Samverkan med Stadsmissionen kring Vinternatt och Crossroads
 • Fler fältassistenter
 • Mer lördagsöppet på fritidsgårdarna
 • Satsning på fritidsverksamhet för döva och hörselskadade
 • Förstärkning av familjecentralerna

Det är fantastiskt bra politik!

Jag hoppas vi ses i morgon och kan prata om hur vi tillsammans utvecklar familjecentralerna.

Det är 353 dagar kvar till valet.