Ingen människa ska behöva tigga. Men den som gör det är ingen brottsling.

Min bror bor i Ungern med sin familj. Budapest är en vacker stad men omgiven av hemska strömningar. Den ungerska regeringen driver en politik som är fruktansvärd mot utsatta människor. Den politiken är det yttersta uttrycket för en människosyn som är vidrig.

Ungern har förbjudit människor från att vara hemlösa. Men det finns inga rimliga chanser för flera att få en bostad. I vissa delar av Ungern är det förbjudet att leta efter något att äta, eller en burk att panta, i papperskorgar. Men det finns ingen annan hjälp för människorna att få.

I Ungern är det också förbjudet att tigga.

När jag senast var i Budapest för att hälsa på min bror såg jag en kvinna som tiggde. En gammal kvinna, närmare 80, som gick, krokig och ranglig, med en kopp i handen. Hennes brott var inte vad hon gjorde, hon gick där med sin kopp, störde ingen, utan det var hennes fattigdom.

För när hon gick där blev hon stoppad av polis, och bötfälld. Bötfälld! En kvinna med kanske några ungerska mynt i en kopp bötfälls för hennes fattigdom. Vilket val hade hon? Ungerns socialförsäkringssystem är under all kritik. Pensionssystemet likaså.

Samma väg, ett förbud mot tiggeri, föreslår nu de svenska Moderaterna. Det är ett huvudlöst förslag som inte kommer göra någon nytta, annat än att spä på en väldigt utsatt grupps redan stora utsatthet.

Vi behöver göra mycket för att motverka människors utsatthet och jobba för att ingen människa någonsin ska behöva tigga. Arbetet måste ske lokalt, nationellt och internationellt. Det internationella arbetet driver den socialdemokratiskt ledda regeringen, med ansvarigt statsråd Åsa Regnér hårt.

Många utsatta EU-medborgare som vistas i Sverige bor i Rumänien. För två år sen skrev Sverige och Rumänien ett samarbetsavtal med fokus på välfärd, utbildning och jämställdhet.

Åsa Regnér har precis besökt Bukarest i några dagar för att följa upp arbetet och se konkreta resultat. Fler romer har tillgång till ID-kort, fler börjar och fullföljer skolan, 2000 nya förskolor har öppnats, minimilönen har ökat och man ska inrätta en barnombudsman. Det är några exempel på konkret arbete för att motverka behovet att tigga. Mer behöver självklart göras. De avtal som regeringen ingått med Rumänien, men även Bulgarien, bör stärkas.

I Örebro gör Stadsmissionen, genom Crossroads och vinterhärbärget Vinternatt, ett oerhört viktigt område. Jag har besökt verksamheterna och talat med ansvarig personal där om vad vi  som kommun kan bistå med.

Det finns stora behov av att skärpa vissa regler i Sverige. Som privat markägare ska du givetvis inte behöva stå ut med vad som helst. Det är inte orimligt att man ska kunna få avhysa även från privat mark lite lättare. En översyn av ordningslagen bör därför göras. Det är givetvis också helt oacceptabelt, och måste beivras hårt, att människor utnyttjar andra för att tjäna pengar.

Vi har 4000 människor som tigger på Sveriges gator. De lever ofta hemlösa ute i kylan. Vi kan aldrig någonsin se på hur hemlöshet och tiggeri normaliseras i Sverige. Bekämpa fattigdom. Bekämpa fattigdomen hårdare. Det är vår förbannade skyldighet att bekämpa fattigdomen var än den dyker upp. Vi ska bekämpa tiggeriet och dess orsaker.

Men vi ska inte bekämpa fattiga.

 

Publicerat av

John Johansson

En 36-årig socialdemokrat, ordförande i Socialnämnd öster, förste vice ordförande i Programnämnd Social välfärd, vice ordförande i Brottsförebyggande rådet, och ledamot i Kommunfullmäktige. Boende på Väster. Gillar min familj, fotboll, litteratur, musik och film – och politik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *