Hur vill du utveckla familjecentralerna i Örebro?

I morgon ska jag vara med på Familjecentralernas dag i Stadsparken (evenemanget börjar vid plaskdammen 10.00 men jag kommer runt 11.00, och slutar 12.00). Där ska jag, tillsammans med ledamöter från majoritet och opposition från kommunens socialnämnder delta i första delen av en medborgardialog som vi politiker har bestämt att vi ska ha om familjecentralernas utveckling!

Du som har idéer och förslag får gärna redan nu fylla i vår enkät här.

Vi kommer också att besöka varje familjecentral för att ha en medborgardialog där.

Jag tycker att familjecentralerna är en fantastisk verksamhet och vi socialdemokrater vill utveckla dem ytterligare. Jag vill se fler familjecentraler i Örebro på sikt, och jag tror att det vi kan utveckla dess innehåll mycket.

Idag gick kommunledningen ut med att i budget 2018 kommer det att ske en utökad satsning på familjecentralerna. Men inte bara det.

De här satsningarna, på totalt 8 miljoner kronor, presenterades under dagens pressträff:

 • Permanenta sommaraktiviteter för äldre
 • Sommaraktiviteter för människor med funktionsnedsättning
 • Stöd till upprustning av föreningsägda lokaler på landsbygden
 • Naturguider
 • 100 nya kolloplatser för barn och unga
 • Demokratistärkande projekt under valåret
 • Samverkan med Stadsmissionen kring Vinternatt och Crossroads
 • Fler fältassistenter
 • Mer lördagsöppet på fritidsgårdarna
 • Satsning på fritidsverksamhet för döva och hörselskadade
 • Förstärkning av familjecentralerna

Det är fantastiskt bra politik!

Jag hoppas vi ses i morgon och kan prata om hur vi tillsammans utvecklar familjecentralerna.

Det är 353 dagar kvar till valet.

Publicerat av

John Johansson

En 36-årig socialdemokrat, ordförande i Socialnämnd öster, förste vice ordförande i Programnämnd Social välfärd, vice ordförande i Brottsförebyggande rådet, och ledamot i Kommunfullmäktige. Boende på Väster. Gillar min familj, fotboll, litteratur, musik och film – och politik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *