En dag med budgetdebatt. Mycket sades, men vad blev sagt?

Idag har Örebro kommunfullmäktige debatterat Örebro kommuns budget för 2018. I morgon torsdag kör vi igen, i sessionssalen i Rådhuset kl. 09.00-17.00.

Mycket blev sagt idag, även av mig. Jag tänker inte lägga ut långa inlägg som jag höll utan mer ge några reflektioner efter dagens debatt.

Den första är att oppositionen är djupt splittrad. Mot en enig kommunledning står fem (5!) olika budgetförslag. Och de är mer splittrade än någonsin. Det finns faktiskt inte tillstymmelse till några andra samarbeten i Örebro kommun, och det är ett ganska gott tecken på en frustrerad opposition.

För det andra – ekonomin i framförallt Moderaternas budget håller inte ihop. Deras förslag till budget innehåller flera satsningar som de inte har pengasatt. Och en del saker är det rena önskesiffror på. Så kan man inte hantera skattebetalarnas pengar.

För det tredje tycker jag att vi socialdemokrater gjorde en riktigt bra debatt! Idag debatterade vi förutom kommunövergripande frågor skola och förskola, samt social välfärd. Majoriteten budget håller ihop. Den innehåller bra satsningar för ett bättre Örebro.

Jag inledde mitt anförande så här:

Under 2018 fortsätter arbetet för att skapa en bättre vård- och omsorg i Örebro kommun. Ett särskilt fokus kommer att ligga på att skapa ett nytt, bättre, valfrihetssystem i hemvården och en organisation för den kommunala hemvården där personalen kan få större delaktighet och mer kontinuitet.

Men – vi ska vara stolta över vår äldreomsorg i Örebro kommun. Nyligen kunde Socialstyrelsen berätta att Örebro kommun har en mycket hög nöjdhet bland våra brukare inom äldreomsorgen. Hela 89 procent av hemvårdstagarna är nöjda med sin vård. Det är ett mycket gott betyg.
Men framförallt görs stora satsningar när det gäller att bygga nya, trygga bostäder för äldre.
Just nu, på jämnhöjd med tallarna, vid den nya förskolan och de alldeles nybyggda lägenheterna reser sig lyftkranen som ska vara med i bygget av vårt nya vård- och omsorgsboende i Karlslund. Därefter bygger vi nytt i Brickebacken. Sen på Norr. En plan för om- och tillbyggnad av flera av våra befintliga boenden tas fram. Men vi möjliggör också för en framtida utbyggnad av trygghetsboenden.
Målet är tydligt – alla ska känna en trygghet i att man ska kunna bo bra, även när man är äldre.”
Det är 319 dagar till valet.

Publicerat av

John Johansson

John Johansson

En 36-årig socialdemokrat, ordförande i Socialnämnd öster, förste vice ordförande i Programnämnd Social välfärd, vice ordförande i Brottsförebyggande rådet, och ledamot i Kommunfullmäktige. Boende på Väster. Gillar min familj, fotboll, litteratur, musik och film – och politik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *