Nu elcyklar vi mot framtiden!

Jag har ännu ingen elcykel, och har faktiskt heller aldrig testat att cykla på en, men jag skulle vilja. Jag tror på idén att göra cyklandet både enklare när det gäller framkomlighet, men också som med elcyklar rent praktiskt och fysiskt. Det kommer kunna gå att cykla betydligt längre sträckor med elcyklar än konventionella cyklar.

Både Örebro kommun och Region Örebro län har nu ett system där personal med löneavdrag som en personalförmån kan få köpa en personalcykel. Det kommer öka antalet elcyklar i länet, men det är redan nu så att ökningen kraftigt syns.

Det är bra. Och nu kommer fler kunna cykla till förmån för folkhälsan och klimatet.

Det är 323 dagar kvar till valet.

En trevlig debatt i Kävesta!

Varje år ordnar Kävesta folkhögskola i Sköllersta en debatt mellan riksdagspartierna och idag var det dags för årets debatt. Jag var där och representerade Socialdemokraterna.

Det var en trevlig debatt, inte så käbblig och – hoppas jag studenterna tycker – rätt tydlig. Jag gillar det politiska samtalet som leder framåt, och jag gillar det politiska samtalen som visar på skillnaderna!

Till sist – jag kan inte låta bli att dela insändaren i dagens NA från Inga-Lill! Den gladde mig särskilt 🙂

Det är 324 dagar kvar till valet.

Alla barn ska få en bra utbildning!

Jag är nyss hemkommen  och har tvättat av mig TV-sminket från inspelningen av SVT:s debattprogram Opinion live som spelades in på Vivalla torg. Det är en programidé som har en del att önska, och jag noterar att flera boende i Vivalla tycker att bilden blev för ensidig. Det håller jag med om, även om jag hade befarat att det skulle bli värre.

Min roll var att vara ”kommunpolitikern”, och jag var förberedd på att jag skulle kunna få frågor i direktsändning. Med mig var även skolchefen i Örebro och tidigare rektorn på Vivallaskolans 7-9-del. Tyvärr fick ingen av oss komma till tals, skolchefen och rektorn hade varit särskilt inbjudna och skulle verkligen få ge en mer lokal bild från verksamheten över varför beslutet fattades, men det skedde inte. Det beklagar jag. Själv var jag beredd på att få ge en politisk bild om det, liksom om andra utmaningar Vivalla har, som boendesegregation, sociala utmaningar och annat. Det skedde inte heller, men nu får vi fortsätta de diskussionerna lokalt istället.

Beslutet att eleverna i Vivalla årskurs 7-9 ska gå på andra skolor är ett bra beslut som kommer att leda till ökad måluppfyllelse. Det kändes som om den bilden delades mellan alla jag pratade med i Vivalla idag, även om det givetvis också finns de som tycker annorlunda. Det är åsikter jag har respekt för.

I slutet av förra mandatperioden fick jag kliva in som ordförande i Skolnämnd Nordväst, den skolnämnd där Vivallaskolan då hörde. Idag är de geografiska skolnämnderna avskaffade. Jag var ofta i Vivallaskolan, under min tid som driftnämndsordförande. Min bild är delad.

Vivallaskolan var, och är alltjämt, en oerhört bra skola. Man brukar prata om något som med ett fint ord kallas ”progression”, en elevs utveckling från det att hen börjar skolan till det att hen slutar. För många elever var progressionen i Vivalla god. De lärare jag träffade var mycket duktiga, rektorerna fantastiska och övrig personal likaså. Lokalerna håller en toppklass och de pedagogiska möjligheterna var stora.

Men utmaningarna var större. Andelen elever med icke-svenska föräldrar var i stort sett total. Och då blir det svårt – i vissa klasser pratades det inte svenska och det var ofta andra bekymmer som stor oro och ibland våldshändelser som så klart påverkade inlärningen.

Sammantaget gick det att slå fast, vilket också samtliga partier i kommunen gjorde, att eleverna i Vivallas årskurser 7-9 inte hade de förutsättningarna de förtjänade för att kunna få en bra utbildning.

I grunden är målet enkelt: Alla elever ska få en bra utbildning! För att nå dit behöver skolsegregationen minska! Kommunstyrelsens ordförande Kenneth Nilsson skriver om det i en debattartikel på SVT.

Nu kommer eleverna på Vivallaskolan successivt få flytta till andra skolor i Örebro. Det kommer skapa en bättre elevuppsättning och också öka möjligheterna till ett gott arbete för att åstadkomma ökad måluppfyllelse i skolan.

Debatten igår på SVT innehöll vissa felaktigheter som jag vill bemöta.

Jan Björklund, L, upprepade ständigt påståendet att Vivallaskolan är en dålig skola, som misslyckats. Det är ett grovt felaktigt språkbruk som en partiledare inte borde ta till. Vivallaskolan är inte, och har aldrig varit, en dålig skola. Men som sagt, deras förutsättningar matchar inte utmaningarna. Kvaliteten har det dock aldrig varit fel på.

Även om det har skett våldshändelser, som jag skrev ovan, så är inte hot och våld faktorer som påverkat flytten av 7-9-eleverna nämnvärt. Det handlar helt och hållet om möjligheten till en fullgod utbildning. De flesta elever i Vivalla är skötsamma, och har aldrig varit inblandade i den typen av händelser. Men som vanligt är det ett litet fåtal som påverkar för många.

Flytten av eleverna är inte det enda som görs för att öka integrationen i Örebro. Utbildningsminister Gustav Fridolin, MP, nämnde behovet av ny lagstiftning för att se till att inte alla nyanlända elever placeras på samma skola i en kommun. Ett sådant progressivt arbete sker redan i Örebro, via Perrongen, dit alla nyanlända elever får komma för att sedan kunna få en skolplacering utifrån bedömningen av vad som behövs för att den eleven ska få en bra skolgång.

Alla elever tjänar på en skola där alla får förutsättningar att lyckas. Då frigörs mer resurser till skolutveckling för alla elever. Arbetet är centralt, inte bara för de som har det tuffast.

På bilden ovan syns, förutom jag, utbildningsminister Gustav Fridolin och grundskolenämndens ordförande Linda Smedberg.

Det är 325 dagar kvar till valet.

Adaktusson kan inte rädda KD

KD kommer med stor sannolikhet att åka ur riksdagen i valet 2018. Jag läste den här intervjun i DN och jag blev paff över hur lite förankring Lars Adaktusson, som av många lyfts fram som ett toppnamn, har i verkligheten. Det KD på alla sätt och vid ÄR, är väl tydliga? Men det de är tydliga med är att de har fel. Och att de inte är ett parti som prioriterar äldreomsorgen, sjukvården och rättvis skatt mellan pensionärer och de som jobbar. De hade liksom åtta år på sig att styra, och det de åstadkom var en orättvis pensionärsskatt och inte särskilt mycket mer.

Det är 326 dagar kvar till valet.

Varje #metoo är en för mycket

Du som finns på Facebook och i andra sociala medier har de senaste dagarna kunnat läsa mängder (jag skojar inte, mängder) av statusuppdateringar från kvinnor med orden ”Me too” – ”Jag också”.

Statusuppdateringen står för att kvinnan som gör uppdateringen har utsatts för sexuella trakasserier eller övergrepp under sitt liv.

I mitt Facebookflöde, och jag har många kontakter på Facebook, fylldes skärmen av den typen av statusuppdateringar. Det gjorde väldigt ont att läsa.

Samtidigt tänker jag; som man, som pappa och som politiker, att det är min förbannade skyldighet att läsa varenda rad och, också, bestämma mig för att den här frågan måste vara högst prioriterad.

Jag är pappa både till en pojke och en flicka, och jag vill dem båda det bästa i världen! De är ännu väldigt små, men jag kommer att läsa Rädda barnens skrift ”Stopp min kropp” för dem igen och jag vill uppmana alla småbarnsföräldrar att göra det samma.

Men det är inte den som utsätts som ska säga eller sätta ”stopp”, utan förövaren. Därför kommer jag också, i sinom tid, prata om dem om att nej alltid är ett nej, och att ingenting de gör mot någon annan ska vara mot dens vilja. Och att ord gör ont. Det är vår skyldighet som föräldrar att lära barnen det.

Läs vad Sara Richert, kommunalråd för MP, skriver om det.

Jag kommer också, som man, att bli bättre på att säga till när andra (män) passerar gränser i hur de uttrycker sig. När kvinnor reduceras till utseenden eller när sexistiska uttrycks slängs runt.

Men jag lovar också, som politiker, att jag kommer att agera. I morgon onsdag träffar jag därför RFSU för ett samtal kring hur vi gemensamt kan arbeta och jag kommer lyfta frågan i de forum jag kan.

Det är 327 dagar kvar till valet.

Självklart ska äldre få varm mat!

I morse var det säkert många som höll på att sätta sin frukost i halsen när de slog upp tidningen. Ska verkligen äldre inte få varm mat i framtiden? Det undrade NA:s ledarskribent, och jag måste säga att även jag satte kaffet i vrångstrupen när jag läste hur ledarskribenten så totalt missförstod vad frågan handlar om.

Vad det handlar om är detta.

Den som har beslut om matdistribution via Örebro kommun till sitt hem kan i vissa fall få maten levererad varm. Alla kan inte det. Det beror på var du bor.

Sedan en tid tillbaka levererar Samhall maten till de äldre. Den som är i behov av att få hjälp vid själva matsituationen får så klart det av hemvårdspersonalen.

I den utredning som tjänstemännen har gjort av hemvården i Örebro kommun finns en analys om varför kostnaderna i Örebro är höga. En av förklaringarna är att maten i vissa fall levereras varmhållen vid exakta tider. Det är nämligen nödvändigt att leverera varmhållen mat ”prick” den tid då maten ska ätas (annars blir den ju kall och tappar sin energi och näring) vilket både är logistiskt svårt och arbetsmiljö- och klimatmässigt dumt.

Till det ska läggas hälso- och hygienrisker. Under högsommarvärmen är risken med att mat hanteras fel stor.

Om man istället skulle leverera kylda matlådor som värms på plats hos den äldre skulle maten inte behöva levereras vid en viss tid, man skulle kunna producera den enklare och maten faktiskt bli mer näringsrik, smaka bättre och se bättre ut. Det skulle underlätta för personalen, det skulle leda till miljövinster och det skulle leda till en ökad rättvisa i det alla örebroare inte kan välja varmhållen mat på grund av geografiska skäl.

Visst finns det aspekter som vi måste hantera om Örebro kommun skulle gå över till kylda matlådor som ska uppvärmas. Det är viktigt att säga att det idag inte finns något sådant politiskt förslag.

Vi i majoriten vill att alla äldre ska få en god mat, en bra mat och kunna välja mer i sin matsituation. Hur maten distribueras är en fråga som vi måste titta på för att kunna göra det på det bästa sättet, för den enskilde som ska äta den, för personalen som ska distribuera den och för kommunen totalt sett.

Men självklart kommer maten du äter vara varm! Och den ska vara god!

Det är 328 dagar kvar till valet.

Örebro ska ha skolor i nationell toppklass!

NA ska i en artikelserie lyfta ”goda exempel” från Örebros skolor och arbetet med ”Topp 25 2025” – alltså den av Örebro kommun antagna strategin som ska leda fram till att Örebro är en av Sveriges 25 bästa skolkommuner år 2025.

Det är vällovligt att media lyfter fram goda exempel, och det finns massor av goda exempel från Örebros skolor. Förra mandatperioden var jag ordförande i en av kommunens då existerande geografiska skolnämnder och fick se hur mycket bra skolutvecklingsarbete som bedrevs. Men det saknades en samlad strategi, som nu finns, och som Örebro kommun arbetar mot.

Jag är övertygad om att kommunen, med hjälp av forskning och strategin kan nå långt.

De elva stegen för skolutveckling i Örebro är:

1. En långsiktig samlande vision

2. Ett tydligt pedagogiskt ledarskap.

3. Kartläggning av skolans position.

4. Utveckling av undervisningen.

5. Främja och stödja excellent lärarskap.

6. Systematisk, intensiv och skolbaserad komptensutveckling.

7. Utveckling av professionella gemenskaper.

8. Struktur och amspel i förbättringsarabetet.

9. Lärande bedömning.

10. Intelligent implementering.

11. Stödjande processer för lärande: arbete med barn och unga som påverkar förutsättningarna för lärande. Exempelvis arbete med skolhälsovård, folkhälsa, jämställdhet, trygghet och för att bryta segregation.

Det är 329 dagar till valet.

Ingen rolig dag i örebrofotbollen

Storstryk, både för KIF Örebro och ÖSK idag. För KIF blir tabelläget allt mer prekärt, och ÖSK ligger långt under där de borde vara.

Örebro är en fantastisk idrottskommun, med elitlag både i damernas och herrarnas fotbollsallsvenska, SHL-lag i hockeyn och i många andra idrotter har örebrolag framskjutna positioner. Det tror jag inte bara är en slump, utan beror på bra förutsättningar i en attraktiv kommun!

Jag hoppas nu bara att fotbollslagen hänger sig kvar.

Det är 330 dagar till valet.

Hemvården ska utvecklas – tillsammans med personalen!

Idag skriver NA om den utredning och analys förvaltningen har gjort över hemvården i Örebro kommun. Det är en väl genomarbetad rapport som innehåller många delar. De förslag som förvaltningen presenterar är tjänstemännens tankar.

Vi styrande politiker är överens om att nuvarande valfrihetssystem inte är tillräckligt bra. Därför pågår just nu en utredning som ska lägga förslag på hur ett nytt valfrihetssystem kan se ut. Ett valfrihetssystem där välfärden blir den bästa, medarbetarna kan få en god arbetsmiljö, där det blir stabilitet i organisationen och där kommunens skattemedel används klokt.

När den utredningen är klar, och vi tillsammans har beslutat om ett nytt, bättre, valfrihetssystem behöver vi anpassa den kommunala hemvården efter det nya systemet. I arbetet att göra det kommer medarbetarna vara viktiga. Hur det görs måste vi utreda särskilt, och få flera alternativ på vägar framåt.

Vi socialdemokrater är tydliga: vi ska ha en stark kommunal hemvård med hög kvalitet. Medarbetarna ska ha inflytande, delaktighet och trivas på sitt jobb. Alla ska ha en bra och trygg välfärd. Ekonomin ska vara i balans.

Dit ska vi, tillsammans.

Det är 331 dagar till valet.

Visst ska vårdcentralerna erbjuda drop-in!

Nu har majoriteten i Region Örebro län presenterat sitt budgetförslag, och inom kort kommer oppositionspartierna presentera sina förslag. Det verkar inte som om de kommer satsa lika mycket på en tillgänglig vård som majoriteten. Helt uppenbart säger flera nej till satsningen på drop-in-mottagningar. Jag förstår inte resonemanget, speciellt inte när jag läser hur populärt och bra det är, där det redan är infört.

Att säga nej till något som kommer göra livet lättare för invånarna i Örebro län, tycker jag är konstigt.


Just nu samlas för övrigt hundratals moderater i Örebro. Det är inte första gången Moderaterna väljer Örebro när de har sina stora möten. Det är roligt och ett gott tecken att vi är en bra konferensstad!

Jag gillar när Moderaterna väljer Örebro ofta, även trots att Örebro så sällan väljer Moderaterna. Jag hoppas ni får en bra träff!

Det är 332 dagar till valet.