Replik till Niclas Persson – Inte unket att ta problem på allvar

I morse skrev jag ett inlägg om det viktiga arbetet för att göra politiken i Örebro mer jämställd. Jag påpekade i det inlägget att kampen för ett jämställt kommunfullmäktige rimligtvis förs i partierna – det är bara där man kan utse talespersoner i olika frågor och också se vilka som företräder partiet.

I det påpekandet, och i påpekandet att det faktiskt är Miljöpartiet i Örebro som är näst sämst på jämställd representation i kommunfullmäktige, tycks jag ha trampat på flera känsliga gröna tår.

I och med att Sara Richert, kommunalråd för Miljöpartiet, var i tidningen idag och sade, precis som jag tycker, att det är viktigt att förbättra jämställdheten i kommunfullmäktige dristade jag mig till att skriva ett blogginlägg där jag påpekade att det faktiskt är hennes parti som är med och starkt bidrar till denna ojämställdhet. De andra partierna är faktiskt betydligt bättre på jämställd representation.

Då gick det andra kommunalrådet i Miljöpartiet, Niclas Persson istället ut svarade, och sade att jag försökte tysta kvinnor och att jag sade åt folk att veta hut. Jag ”svingade” och agerade unket.

De hårda orden förvånade mig kraftigt. Ingenstans bad jag någon vara tyst. Ingenstans sade jag åt någon att veta hut. Och att precis som Sara Richert vilja bidra till ökad jämställdhet kan väl inte vara unket? Men Niclas Persson läste in saker jag inte skrev.

Jag har en uppfattning att det inte räcker med att prata jämställdhet – vi måste också skapa jämställdhet. Att vi nu har börjat mäta talartiden uppdelad på kön är en bra sak för att kunna kartlägga hur det ser ut idag, och vad vi bör göra åt det.

Men faktum kvarstår – två partier har en kraftigt ojämställdhet i sin kommunfullmäktigegrupp. Det är Sverigedemokraterna och Miljöpartiet. Så länge det är så är det väldigt vanskligt att nå upp till jämställd talartid.

Och när Miljöpartiet styrde tillsammans med allianspartierna, för lite drygt sex år sedan, var det alltså 28 män som innehade tunga positioner i kommunen, och bara 4 kvinnor.

Jag vet inte varför det är så. Men det är så.

Därmed inte sagt att vi inte ska prata strukturer. Därmed inte sagt att vi andra politiska partier ska komma undan med att säga att allt är bra. Allt är inte bra. Vi måste göra mycket för att öka jämställdheten även hos oss.  Jag kan inte nog poängtera detta.

Men att det finns problem som måste tas på allvar tycker inte jag är unket. Jag hoppas att Miljöpartiet ser efter sina rutiner och hur de arbetar med frågan, nästa mandatperiod.

Publicerat av

John Johansson

John Johansson

En 36-årig socialdemokrat, ordförande i Socialnämnd öster, förste vice ordförande i Programnämnd Social välfärd, vice ordförande i Brottsförebyggande rådet, och ledamot i Kommunfullmäktige. Boende på Väster. Gillar min familj, fotboll, litteratur, musik och film – och politik.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *