Granskad av revisionen!

Idag träffade jag och presidiet (de ledande politikerna) i Programnämnd Social välfärd stadsrevisionen. Förra veckan var jag där med presidiet i Socialnämnderna.

Revisionen har en viktig uppgift att granska oss förtroendevalda, men de är själv förtroendevalda lekmän. De tittar på allt från att vi gör det kommunfullmäktige har ålagt oss att göra, att vi hanterar kommunens pengar på ett klokt sätt och att vi i övrigt sköter oss.

Det är bra! Så ska det vara i en demokrati. Och jag känner stor tilltro till hur demokratin fungerar i vårt land.

Det är 290 dagar kvar till valet.

Publicerat av

John Johansson

John Johansson

En 36-årig socialdemokrat, ordförande i Socialnämnd öster, förste vice ordförande i Programnämnd Social välfärd, vice ordförande i Brottsförebyggande rådet, och ledamot i Kommunfullmäktige. Boende på Väster. Gillar min familj, fotboll, litteratur, musik och film – och politik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *