Våldet mot kvinnor måste upphöra

Idag, lördagen den 25 november, var det den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Flera byggnader i Örebro, däribland Svampen och rådhuset, färgades orange, med anledning av att det är den färg som internationellt kommit att symbolisera arbetet med att avskaffa mäns våld mot kvinnor.

I ljuset av #metoo-uppropet blir den här frågan än tydligare. Frågan om mäns våld mot kvinnor är inte en fråga som är perifer. Den finns överallt.

Om ett par veckor invigs nya Kvinnohuset, Sveriges modernaste skyddade boende för våldsutsatta kvinnor. Det är ett boende som helst inte hade behövt finnas, men nu gör det det. Arbetet kommer att intensifieras under året, och det nya huset ger verksamheten nya möjligheter att jobba.

Vi behöver göra mer. Ingen kvinna ska utsättas för våld. Ingen man ska utsätta någon kvinna för våld.

Det är 288 dagar kvar till valet.

Publicerat av

John Johansson

John Johansson

En 36-årig socialdemokrat, ordförande i Socialnämnd öster, förste vice ordförande i Programnämnd Social välfärd, vice ordförande i Brottsförebyggande rådet, och ledamot i Kommunfullmäktige. Boende på Väster. Gillar min familj, fotboll, litteratur, musik och film – och politik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *