Tack ni som gör Örebro framkomligt!

Idag kom säsongens första snö som lade sig, och även om det inte blev så mycket krävdes det en hel del insatser från alla som får röja snö och halkbekämpa gator och trottoarer. Mycket sker när de flesta av oss andra sover.

Det är otroligt vilket omfattande arbete det är, och via kommunens hemsida ”Snödagboken” kan du följa det. Gör det, och visa uppskattning till de som utför arbetet.

Stort tack!

Det är 293 dagar kvar till valet.

Aung San Suu Kyi behöver agera!

Vi är många som såg Aung San Suu Kyi som en hjälte, en fredshjälte och en demokratihjälte. Det var dock längesen. Hennes passivitet som ledare för Burma inför kränkningarna av Rohingyafolkets mänskliga rättigheter är monumental.

Sveriges utrikesminister Margot Wallström befinner sig just nu i Bangladesh, dit 600 000 rohingyer tvingats fly. Hon kommer att sätta press på Suu Kyi, och det är bra. Burma måste agera, det är en skam och brott mot mänskligheten, det som nu pågår.

Jag vill uppmana alla att sätta in en peng till UNHCR:s arbete för Rohingyafolket.

Det återstår nu 294 dagar till valet.

Maria Haglund har fel om förskoleklassen

Maria Haglund skriver i ett blogginlägg om riksdagens beslut att göra förskoleklassen obligatorisk för alla. Det är ett bra beslut, som kommer att göra förutsättningarna mer jämlika och ge alla barn bättre möjligheter till att få en bra utbildning.

Det tycker dock inte Maria Haglund, utan hon vill hellre att sexåringar ska börja skolan. Det tror jag inte på. Förskoleklassen behövs, och att tro att alla sexåringar skulle vara betjänta av en skolstart är djupt okunnigt om hur många barn har det.

Maria Haglund skriver att hon har besökt förskoleklassen på Wallerska, och att ”den är bra”. Det tvivlar jag inte en sekund på. Men jag tror alla förskoleklasser i Örebro håller en hög kvalitet, och framförallt tror jag att förskoleklassverksamheten generellt håller en väldigt hög kvalitet, och fyller en stor funktion.

Regeringen föreslog, och riksdagen beslutade, att skolplikten för barn som är bosatta i Sverige ska inträda ett år tidigare än i dag, det vill säga redan höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Skolplikten i Sverige förlängs därmed med ett år och blir tioårig. Det är redan så att de allra flesta, uppemot 98 procent av sexåringarna går i förskoleklass – ytterligare cirka 1 procent av sexåringarna har börjat årskurs 1 – så man kan med fog säga att det inte är särskilt revolutionerande, men ändå ger det lärare och skolor bättre planeringsförutsättningar och därmed kan kvaliteten öka.

I betänkandet skriver utbildningsutskottet att ”förskoleklassens särskilda karaktär är värdefull, och det är en lärmiljö där sexåringarna erbjuds en åldersanpassad och rik variation av uttrycksformer och arbetssätt och som gynnar övergången från förskola till skola.”

Det behöver få finnas en brygga mellan förskolans lek och skolans lärande. Barn lär, även vid lek, och ett barn lär sig massor redan på förskolan. Under förskoleklassen fortgår det lärandet och det ger barnet mycket bättre redskap sedan när skolan börjar.

Maria Haglund, M, har fel i att det är fel att göra förskoleklassen obligatorisk. Jag håller med henne när hon skriver att människor jublar över detta. Det tror jag många gör. Och det gör de rätt i.

Det är 295 dagar kvar till valet.

Även den som inte har tillgång till dator tjänar på digitalisering

I morse hörde jag på radion om ”det digitala utanförskapet”. Bakgrunden var att fler verksamheter i landet går över till att bli mer digitaliserade.

Nu följer även vården efter, och under 2018 kommer Region Örebro län på förslag från den s-ledda majoriteten att starta en digital vårdcentral dit människor, via länk, kan vända sig.

Det är något som är oerhört bra! Tänk att kunna, direkt från köksbordet med morgonkaffet i handen, få besked om vad klådan kan bero på. Tänk att slippa hämta barnen från skolan för att kolla upp ett utslag. Tänk att kunna få sig en undersökning från jobbet.

Men självklart kommer det att finnas personer som inte kan ta del av det.

Men då är det så fiffigt, att om många av de som kan göra det gör det, frigörs ju tid på den fysiska vårdcentralen också. Då kan kön minska även där. Så satsningar på mer digitala vårdlösningar är inte något som drabbar de utan dator.

Det är 296 dagar kvar till valet.

Löfven leder arbetet mot en mer social union

I morgon fredag inleds EU-toppmötet i Göteborg där Stefan Löfven tar emot Europas ledare för att diskutera hur ett mer socialt Europa kan skapas. I en tid, då hårdare högerpolitik ökar klyftorna människor emellan, behöver de sociala frågorna lyftas.

Theresa Mays och David Camerons haveri med Brexit riskerar urholka mycket av det progressiva arbetet som kan tappa fart när diskussionerna handlar om vad EU inte ska göra, istället för vad EU kan och bör göra.

Jag gillar ett politiskt EU, och jag tror att den sociala demokratin kan vinna stöd även i Europa. Om EU görs mer politiskt, och mindre domstolsstyrt, kan demokratin, alltså folkets vilja, faktiskt segra. Då kan lagstiftning som omöjliggör social dumping komma till. Då kan jämställdhetslagstiftningen i EU göras vassare. Då kan miljölagstiftningen följa med.

Vi socialdemokrater behöver helt enkelt vässa till oss. Men också visa att det spelar stor roll när socialdemokrater styr i olika länder. Att Stefan Löfven nu får leda ett toppmöte om ett socialt Europa är ett väldigt gott tecken.

Det är 297 dagar kvar till valet.

Barns rätt till språk bör främjas.

Idag deltog jag på ett intressant panelsamtal på Kulturarenan i Vivalla som föreningen Lindanda ordnade om barns rätt till språk. Den första halvan handlade främst om hur vi främjar barns skrivande och läsande, medan den andra halvan kom in på teckenspråkstalande barns rätt till ett språk.

Det är en diskussion som vi behöver föra mer. Okunskapen om döva och teckenspråkstalande är stor, och här finns det mycket kunskap som behöver lyftas i olika delar av samhället. Döva och teckenspråkstalande behöver komma till tals – vilket också skedde idag.

Det är inte vi som ska tala om dem, det är vi alla som ska tala.

Jag tror panelen, som förutom några ytterligare politiker också bestod av företrädare från polisen, det kommunala bolaget Västerporten, kommunen och ABF, var överens om det mesta. Vi gör ett bra arbete i Örebro, Europas teckenspråkiga huvudstad, men det är inte ett arbete som inte kan bli bättre.

Då behövs mer dialog och samtal. Idag fördes ett sådant gott samtal, men jag för det gärna vidare – maila mig på [email protected] hur du tycker vi skapar ett bättre samhälle för teckenspråkstalande.

Det är 298 dagar till valet.

Klokt agerat kring den personliga assistansen

Idag presenterade ansvarig minister Åsa Regnér ett åtgärdspaket kring LSS, och lagstiftningen som styr rättigheterna. Regeringen arbetar nu med att ta fram ett förslag till lagändring som innebär ett återställande av tidigare ordning så att assistans ska kunna beviljas för väntetid, beredskap och tid mellan insatser.

Regeringens avsikt är att assistans ska kunna beviljas även för stunder mellan de specifika aktiva insatserna eftersom det annars blir svårt att genomföra assistansen i praktiken. För den som är assistansberättigad bör en assistent kunna finnas till hands i väntan på att behov uppstår. Det är mycket viktigt att insatsen även fortsättningsvis kan möjliggöra för eget boende, föräldraskap, arbete och aktiv fritid på det sätt som det var tänkt när lagen tillkom. Syftet med lagändringen är att det ska bli tydligare: regeringen anser att den tillämpning som Försäkringskassan hade före Högsta förvaltningsdomstolens dom bör gälla. Syftet är inte att vare sig utvidga eller begränsa den tillämpning som tidigare gällde. I januari räknar regeringen med att ett lagförslag ska lämnas till riksdagen.

Regeringen avser samtidigt att föreslå en tillfällig lagändring som innebär att Försäkringskassan inte ska göra några tvåårsomprövningar i avvaktan på LSS- utredningens betänkande. De senaste årens praxisutveckling på assistansens område har förändrat situationen för både enskilda individer och kommuner väldigt snabbt. Regeringen har fått tydliga signaler från kommunerna om att de har svårt att mäkta med att ta sitt lagstadgade ansvar eftersom antalet LSS-berättigade som kommunerna nu får ta hela ansvaret för, har ökat på kort tid. Ett tillfälligt stopp av inflödet i kommunerna ger dem ett större utrymme att ta sitt fulla ansvar för de invånare som inte längre har rätt till assistans från Försäkringskassan. Regeringen förväntar sig att kommunerna kliver fram och tar det ansvaret. Lagförslaget ska läggas på riksdagens bord i januari och lagen beräknas träda i kraft under våren, förhoppningsvis redan i april.

Regeringen arbetar även med lagändringar för ett förtydligat informationsansvarig för kommunerna och om det högre timbeloppet.

Det är 299 dagar kvar till valet.

1994-känslor i kroppen!

Sverige är klart för VM i fotboll för herrar 2018. Vilken bragdmatch Sverige gör ikväll efter den ännu större bragden på hemmaplan i fredags. Jag lider med italienske målvakten Buffon, men sådana är reglerna.

1994 tog Sverige VM-brons, vår andra VM-medalj efter silvret 1958. Det året, 58, var för övrigt det senaste året som Italien inte kvalificerade sig för VM.

1994 fick dessutom Socialdemokraterna närmare 45 procent i valet, och även om det kanske inte ser ut precis just så nu i opinionssiffrorna vore det ett roligt samband 😉

Just nu är jag dock väldigt glad åt de svenska framgångarna – Heja Sverige!

Det är idag prick 300 dagar kvar till valet.

Europa behöver inte högerpopulism

I Ungern, där jag just nu befinner mig, kampanjar de styrande högerpopulisterna just nu mot invandring på ett sätt som är vidrigt. De använder George Soros, multi-miljardären i antisemitiska kampanjer för att varna för effekterna av ”massinvandring”.

Högerpolitikern Viktor Orban försöker skrämma invånarna med en rik persons korrekta åsikt att Europa, inte enbart Ungern, kan och bör ta ett större ansvar. Hela EU måste nämligen ta ett ansvar och Ungern är ett av de länder som inte gjort det. Det är oacceptabelt.

Debatten i Ungern saknar sans. Högerpopulism gör det, och det drabbar inte bara EU utan framförallt de länder som inte får en politik präglad av vett och reson. Vad Ungern skulle behöva är en socialt hållbar politik där människor får bygga ett rikare land.

Idag besökte jag både det ungerska parlamentet och terrormuséet, som minner om både naziockupationen och sovjetockupationen. Orbans politik blir mer och mer totalitär. I totalitarismens namn växer hat. Ett hat i kombination med isolering och stängda gränser kan leda till en katastrof.

Det är 301 dagar till valet.

Johan Pehrsson gör comeback. Kan han hela L?

Det är uppenbart att Liberalerna sedan länge går igenom en djupt splittrande kris. Birgitta Ohlsson utmanade Jan Björklund, men förlorade. Hennes stöd var rätt litet och troligen överskattade de som höll på henne hur stort det stödet var.

Runt om i landet fanns liknande strider – i Örebro höll den nuvarande riksdagsledamoten för L, Christina Örnejbär, på Ohlsson. Nu ser jag att Örnebjär förlorar sin riksdagsplats till Johan Pehrsson, han som för ett par år sedan ville lämna riksdagen.

Han är tätt knuten till Björklund. En falang som nu stärker sig. Jag tror dock inte att detta kommer stärka L, många kvinnor i partiet och i landet som höll på Ohlsson & co riskerar nu lämna till förmån för C.

Det är 302 dagar kvar till valet.