Förpassa antisemitismen till historiens skräphög

Att Donald Trump klampar in i varje konflikt som finns i världen och förvärrar den är inte hoppingivande. Det handlar inte bara om det ständigt konfliktsökande, rentav konflikt-eskalerande, beteende han ger uttryck för – det handlar om att han gör det med en sådan utstuderad medvetenhet.

Det senaste övertrampet är beslutet att erkänna Jerusalems status som huvudstad i Israel, något som strider mot säkerhetsrådsresolutioner och folkrätten. Det är inte upp till Donald Trump och USA, och ej heller Israel, att ensidigt besluta om saker, utan det måste vara världssamfundet, Israel och Palestina som tillsammans diskuterar och löser saker. Det finns ingen annan väg.

Övertramp ska fördömas, och det är därför bra att FN:s säkerhetsråd, där Sverige är medlem, lyft och agerat i frågan.

Men nu i dagarna har flera antisemitiska dåd i Sverige skett och på demonstrationer mot Trumps agerande har antisemitiska hatramsor och slagord skanderats. Judar i Malmö och Göteborg har utsatts.

Det är förkastligt och måste på alla sätt beivras. Antisemitism är inte acceptabelt någon gång, någonstans. Jag blir beklämd när protester, oavsett om de är rättfärdiga eller om man håller med om huvudkritiken bakom protesterna, inte kan hållas rumsrena. Det är förkastligt.

Antisemitism hör inte hemma i vår tid. Den borde aldrig ha fått få fotfäste. Den ska förpassas till historiens skräphög.

Det är 273 dagar till valet.

Publicerat av

John Johansson

John Johansson

En 36-årig socialdemokrat, ordförande i Socialnämnd öster, förste vice ordförande i Programnämnd Social välfärd, vice ordförande i Brottsförebyggande rådet, och ledamot i Kommunfullmäktige. Boende på Väster. Gillar min familj, fotboll, litteratur, musik och film – och politik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *