Sex ska vara frivilligt – annars är det olagligt!

Idag höll Sveriges statsminister, Socialdemokraternas partiledare, Stefan Löfven sitt jultal och i år höll han det på Stora torget i min födelsestad Köping. Tyvärr kunde jag inte åka dit, men jag har både sett och läst talet nu i efterhand.

Det var ett mycket bra tal och fångar så väl in vad konflikten i svensk politik handlar om. Ska den svenska modellen, med solidarisk välfärdspolitik och starka parter på arbetsmarknad utvecklas – eller ska den monteras ned?

Den stora nyheten som kom idag var den mycket efterlängtade samtyckeslagstiftningen som regeringen nu går fram med. Allt sex ska vara frivilligt – annars är det olagligt! Men det var inte den enda nyheten utan regeringen skärper också sexualbrottslagstiftningen rejält, med strängare straff och nya brottsrubriceringar.

Om förslaget

  • Minimistraffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn höjs från fängelse i fyra år till fängelse i fem år. Avsikten är att åstadkomma generellt höjda straff för dessa brott.
  • Två nya brott införs: oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp. Straffet är fängelse i högst fyra år. Det betyder att man kommer kunna dömas för övergrepp i fler situationer än idag. Till exempel när man misstänker att någon inte vill ha sex men man ändå genomför en sexuell handling med den personen. Oaktsamheten tar sikte på omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt.
  • Det straffrättsliga skyddet vid sexualbrott mot barn stärks vid oaktsamhet hos gärningsmannen i fråga om barnets ålder. Ändringarna syftar bl.a. till att komma bort från problemet att alltför stor vikt tidigare har lagts vid barnets kroppsutveckling.
  • Den som utsätts för ett sexualbrott ska också få stöd tidigare i processen. När en förundersökning om sexualbrott inleds ska en anmälan om målsägandebiträde göras omedelbart.
  • Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Det är 266 dagar till valet.

Publicerat av

John Johansson

John Johansson

En 36-årig socialdemokrat, ordförande i Socialnämnd öster, förste vice ordförande i Programnämnd Social välfärd, vice ordförande i Brottsförebyggande rådet, och ledamot i Kommunfullmäktige. Boende på Väster. Gillar min familj, fotboll, litteratur, musik och film – och politik.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *