Bra med nystart för den svenska polisen

Dan Eliasson får gå som Sveriges rikspolischef, och det är bra. Inte för att Eliasson egentligen har gjort ett dåligt jobb, han tillsattes i samråd över blockgränsen och fick genomföra den omorganisation av den svenska polisen som beslutades under den borgerliga regeringstiden.

Nu blir han istället generaldirektör på Myndigheten för Samhällsberedskap, MSB. Få har som honom erfarenhet av att leda stora organisationer när ledarskap behövs som allra mest. Och, han har ett blocköverskridande stöd. Högerregeringen utsåg honom till biträdande Säpochef, generaldirektör på Migrationsverket och generaldirektör på Försäkringskassan. Att försöka anklaga honom för inkompetens, vilket några högermänniskor försökte, faller platt.

Ulf Kristersson säger det faktiskt allra klokast från högerhåll: ”[Jag tycker] att det är en kapabel person. Den regering som jag tillhörde rekryterade Dan Eliasson både till Migrationsverket och Försäkringskassan. Det gjorde vi på goda grunder.”

Det är 222 dagar till valet.

Satsningar på trygghet och välfärd tack vare stärkt skatteprognos

Ibland kommer bra julklappar sent. Och, ibland kommer julklappar som vi delar gemensamt sent.

Idag presenterade den socialdemokratiskt ledda kommunledningen att SKL:s senaste skatteprognos stärker Örebro kommuns ekonomi med närmare 90 miljoner kronor. Det är väldigt mycket pengar, i paritet med det stora tillskott Örebro kommun får tack vare regeringens välfärdsmiljarder.

Kommande vecka kommer kommunledningen att presentera vad man ska göra för pengarna, till gagn för Örebros fortsatta utveckling. ”Invånarna förtjänar att vi använder pengarna till stärkt välfärd och trygghet”, säger kommunstyrelsens ordförande Kenneth Nilsson, och i det har han helt rätt.

Det går bra för Sverige. Och det går ännu bättre för Örebro.

Det är 223 dagar till valet.

Fortsätt samhällsbygget

I morse läste jag Olle Ludvigssons text i NA och blev taggad inför valrörelsen. Olle Ludvigsson är socialdemokratisk Europaparlamentariker med stark facklig bakgrund.

Politik är på riktigt, och det är med leverans och hopp om en bättre framtid Socialdemokraterna går till val 9 september.

Ludvigsson skriver:

Trots att det är långt kvar till riksdagsvalet i september är skiljelinjerna redan tydliga. När vi vill fortsätta vårt samhällsbygge och utveckla den svenska modellen – alla arbetar, vi fördelar rättvist och vi har en trygg välfärd – vill våra motståndare i stället förstöra genom stora skattesänkningar, privatiseringar och nedskärningar.

Klara skiljelinjer finns också inom EU. I en tid då populister och extremister ifrågasätter mervärdet med EU-medlemskapet, driver de konservativa och moderaterna en linje med fokus på nedskärningar, avregleringar och tron på en fri marknad där politiken undan för undan trängs tillbaka. Allt i syfte att företag och kapital ska kunna röra sig obehindrat och utan inskränkningar över nationsgränserna. För mig som socialdemokrat är det tveklöst så att det måste finnas en balans mellan ekonomiska och sociala rättigheter. Därför krävs en starkare koppling mellan ekonomisk och social utveckling, som kan skapa tillväxt, jobb och bättre livskvalité för alla medborgare.”

Det är 224 dagar till valet.

Mannen som möblerade folkhemmet är död

Ingvar Kamprad är död. När beskedet nådde oss under dagen har media fyllts av hyllningar och tacksamhet för ett långt liv, men också av diskussioner om Kamprads politiska historia.

I SVT Agenda berättade journalisten Bertil Torekull, som skrivit biografin om Kamprad, om hur Ingvar Kamprad växte upp i en släkt med starka nazistiska sympatier under 1930-talet. Att han själv också för mycket längesedan varit aktiv i nazistiska rörelser har han pratat öppet om.

Ingvar Kamprad bad om ursäkt, tog avstånd och tydliggjorde att han inte längre stod för de fasansfulla åsikterna från sin barndom. Någonstans måste en människa förlåtas för sina fel och brister ett halvt sekel tillbaka.

Jag tror inte det går att räkna på betydelsen av Ingvar Kamprads livsverk. När jag växte upp låg Ikea i Köping där jag föddes och växte upp. I mitten på 1980-talet flyttade Ikea till Västerås, och några år senare kom expansionen med nya varuhus bland annat i Örebro.

Tänk på alla arbetstillfällen, all tillväxt och därmed alla skatteintäkter Kamprads livsverk betalat in till den svenska välfärden. Tänk på alla möbler som människor med vanliga inkomster har haft råd att möblera sina hem med. Att säga att Ingvar Kamprad möblerade folkhemmet är inte en överdrift.

Ingvar. Kamprad. Elmtaryd. Agunnaryd. Vila i frid.

Det är 225 dagar till valet.

Om detta må vi aldrig sluta berätta!

 

Idag var det Förintelsens minnesdag. Jag minns än hur vi unga högstadieelever greps när mannen som överlevt förintelsen talade på min högstadieskola i mitten av 90-talet. Det är över 20 år sedan – lever mannen än är han mycket gammal.

Snart finns inga människor kvar att berätta om vad som skedde. Snart är de sista vittnena borta. De vittnesmålen som har skildrats måste inte bara tas till vara utan spridas. Vi som idag är föräldrar till barn som kommer att växa upp utan att kunna träffa överlevande måste fortsätta att berätta.

När statsminister Göran Persson gav Forum för levande historia att ta fram ”Om detta må ni berätta” 1998 minns jag att vi ungdomar pratade om det fruktansvärda på ett väldigt djupt sätt. Jag tycker att information om förintelsen, om de vedervärdiga brotten även vid sidan om förintelselägren, behöver uppdateras med nya tillgängliga medier och spridas igen.

Läs statsminister Stefan Löfvens tal i Stockholms synagoga idag. Förintelsen är historisk, men antisemitismen och hatet är levande och måste bekämpas varje dag.

Bilden ovan föreställer minnesmärket över de över 300 000 ungrare som mördades av nazisterna, en tårpil, i Raoul Wallenbergs minnespark vid synagogan i Budapest.

Det är 226 dagar till valet.

Rätt att utöka rökförbud till lekplatser och uteserveringar

De flesta människor som väljer att röka visar god hänsyn mot oss som inte gör det. Men alla gör inte det. Och rök flyger, även från de som försöker ta ansvar, till den som inte klarar av tobaksrök.

Många tycker att rökförbud enbart handlar om moral, men för många handlar det om frihet. När jag var ledamot i Kommunala handikapprådet i Örebro (det heter numera Tillgänglighetsrådet) diskuterade vi ofta behovet av tillgänglighetsökande åtgärder inte enbart för den med en fysisk funktionsnedsättning utan också för exempelvis astmatiker och doftöverkänsliga. Passiv rökning vållar stor skada för många människor.

När rökförbudet infördes i inomhusmiljöer var det ett stort motstånd från många, men att någon idag skulle säga att man vill tillåta rökning inomhus händer inte. De som vistas i inomhusmiljöer, framförallt då de som arbetar där dag ut och dag in, skulle nog definitivt inte vilja gå tillbaka till hur det var förr.

Nu vill regeringen utöka rökförbundet till att gälla även uteserveringar, lekplatser och tågperronger. Det är bra. När det väl är på plats, och har varit det ett tag, kommer knappt någon vilja ta tillbaka det.

Det är 227 dagar till valet.

#makeabortionssafeagain

Från RFSU:s hemsida läser jag:

Tisdagen den 23 januari är det ett år sedan Donald Trump återinförde “Global Gag Rule”, en regel som stryper amerikanskt bistånd till organisationer i världen som arbetar med abort. Beslutet innebär att organisationer måste stänga abortkliniker och att fler kvinnor kommer att dö av osäkra aborter.”

Aborträtten är hotad. I Sverige saluförs från vissa håll tanken på ”ansvarsfrihet”, att barnmorskor skulle ha rätt att säga nej till att utföra aborter, vilket i praktiken är att vägra kvinnor vård. Aborträtten måste värnas.

Donald Trumps galna lag måste bort. Den svenska abortlagstiftningen måste värnas.

Jag står upp för den svenska aborträtten. Gör det du också!

Det är 228 dagar till valet.

Sverige – sjätte bästa landet att leva i!

Sverige är världens sjätte bästa land att leva i, och bäst i Norden! Detta enligt en mätning som presenteras av US News & World Report med anledning av det stora mötet i Davos.

Vi är bra på grön omställning, vi är bra på jämställdhet, vi är bra på öppenhet, vi är bra på att ge barn goda uppväxtvillkor, och en rad andra saker.

Som Dagens Industri klokt skriver:

Sammantaget finns det alltså både anledning till stolthet och möjlighet till förbättringar för de svenska ministrarna, förutom Alice Bah Kunkhe och finansminister Magdalena Andersson även samordnaren och energiministern Ibrahim Baylan samt vice statsminister Isabella Lövin. De närmaste dagarna kan de möta världens toppolitiker, företagsledare, opinionsledare och den församlade pressen i Davos, och möjligen få upp Sveriges position ytterligare något pinnhål.

Den svenska framgångsmodellen är värd att behålla och utveckla, inte avveckla.

Det är 229 dagar till valet.

Har du hört att brottsligheten minskar i Örebro?

Har du hört att antalet anmälda brott i Örebro per 100 000 invånare sjunker och sjunker kraftigt? (uppdatering: se nedan för källa och statistikförtydligande)

Örebro är en snabbt växande kommun. I december passerade vi 150 000 invånare. Vi  blir allt mer av en storstad.

Det är lätt att tro att när kommuner växer, ökar också alla problem och negativa saker som ofta förekommer i större städer. Det är inte en naturlag. Många städer världen över har, trots att de snabbt växer, tack vare ett strategiskt och medvetet arbete lyckats bryta negativa utvecklingar både vad gäller klimatpåverkan men också sociala problem.

Det finns stora utmaningar i vår tid, och dem måste vi hantera klokt. Flera saker är akuta och kan till och med utvecklas åt fel håll. Men tittar vi på Örebro växer vi faktiskt i en takt som ändå tillåter att vi kan ta tag i de stora utmaningarna!

Titta på tabellen nedan. Den visar antalet anmälda brott per 100 000 invånare, och tar således inte hänsyn till befolkningsökningen. Orsaken till att man delar är för att man ska kunna jämföra över hela Sverige, kommun för kommun, oavsett befolkning och det går då också enkelt att jämföra år för år i en kommun.

 

2007 anmäldes drygt 16 600 brott i Örebro per 100 000 invånare.

 

 

Tio år senare, 2017, var siffran nere på 13 885 (preliminärt). Det är en betydande nedgång och ett tydligt mönster. Brottsligheten i Örebro sjunker. Det kan vara värt att minnas.

Jag tror att det finns flera orsaker till det. Jag tror att polisen gör ett bra jobb vilket avskräcker många. Jag tror att det förebyggande arbetet vi bedriver i kommunen bär frukt. Jag tror att den samordning som sker mellan olika aktörer bär frukt.

 

Vi är inte nöjda. Brottsligheten ska fortsätta nedåt. Varje brott är ett för mycket. Men utvecklingen går åt rätt håll. Trots att Örebro växer kan vi jobba på ett sätt som gör att brottsligheten minskar.

 

Uppdatering 180124I den ursprungliga texten föll källan bort till statistiken jag hänvisar till.  Det är Sveriges officiella kriminalstatistik, som finns att läsa här. Om statistiken kan man säga följande: Den mäter anmälda brott. Det går givetvis att argumentera mot den statistiken, att det finns ett mörkertal. Det gör det. Samtidigt är det Sveriges officiella kriminalstatistik, från BRÅ, och den mäter brott som de facto är anmälda till polisen. Och den siffran pekar entydigt nedåt. Man kan argumentera för att många inte anmäler till polisen. Det är också sant. Men den argumentationen är inte ny utan har funnits hela tiden.

BRÅ skriver själv om hur man ska tolka statistiken: ”Kan då statistiken över huvud taget användas för att beskriva brottsligheten i samhället? Ja, men det handlar om beskrivningar, inte om exakta bestämningar. Kriminalstatistiken ger indikationer på den faktiska brottsligheten. Indikationerna ger i vissa fall en god bild av verkligheten, ibland en sämre och i vissa fall en oanvändbar bild. Det är därför viktigt att kunna läsa den officiella statistiken på rätt sätt.

Jag tror därför att tendensen, ett kraftigt sjunkande antal anmälda brott per 100 000 invånare är en tydlig indikator. Sen är inte siffrorna exakta. Men trenden är tydlig.

Det är 230 dagar till valet.

 

 

Sameblod lärde mig mycket

Ikväll på Guldbaggegalan vann filmen ”Sameblod” flera fina priser.  Lene Cecilia Sparrok vann till exempel pris för årets kvinnliga huvudroll. Hennes syster, både i filmen och i verkligheten, Mia Erika Sparrok, var nominerad för årets kvinnliga biroll, ett pris hon tyvärr inte vann.

När jag såg filmen Sameblod blev jag mycket imponerad över de två systrarnas rollprestationer. Jag har långt ifrån sett alla nominerade filmer i år, men jag har inte sett någon svensk film på länge som så djupt går in i själen som Sameblod.

Jag kan för lite om samernas nutid och historia, en kunskapslucka jag nog delar med de flesta svenska icke-samer i våra breddgrader. Sameblod är ingen dokumentär, ingen kunskapsbank, men den lärde mig ändå mycket.

Diskrimineringen av samer när filmen utspelade sig var så påtaglig. Filmen fångar det väl. Skildrandet av hennes skolgång, skallmätningarna och vardagsrasismen som hon utsattes för beskrivs på ett mycket allvarligt och bra sätt.

Jag rekommenderar alla att se filmen.

Det är 231 dagar till valet.