Har du hört att brottsligheten minskar i Örebro?

Har du hört att antalet anmälda brott i Örebro per 100 000 invånare sjunker och sjunker kraftigt? (uppdatering: se nedan för källa och statistikförtydligande)

Örebro är en snabbt växande kommun. I december passerade vi 150 000 invånare. Vi  blir allt mer av en storstad.

Det är lätt att tro att när kommuner växer, ökar också alla problem och negativa saker som ofta förekommer i större städer. Det är inte en naturlag. Många städer världen över har, trots att de snabbt växer, tack vare ett strategiskt och medvetet arbete lyckats bryta negativa utvecklingar både vad gäller klimatpåverkan men också sociala problem.

Det finns stora utmaningar i vår tid, och dem måste vi hantera klokt. Flera saker är akuta och kan till och med utvecklas åt fel håll. Men tittar vi på Örebro växer vi faktiskt i en takt som ändå tillåter att vi kan ta tag i de stora utmaningarna!

Titta på tabellen nedan. Den visar antalet anmälda brott per 100 000 invånare, och tar således inte hänsyn till befolkningsökningen. Orsaken till att man delar är för att man ska kunna jämföra över hela Sverige, kommun för kommun, oavsett befolkning och det går då också enkelt att jämföra år för år i en kommun.

 

2007 anmäldes drygt 16 600 brott i Örebro per 100 000 invånare.

 

 

Tio år senare, 2017, var siffran nere på 13 885 (preliminärt). Det är en betydande nedgång och ett tydligt mönster. Brottsligheten i Örebro sjunker. Det kan vara värt att minnas.

Jag tror att det finns flera orsaker till det. Jag tror att polisen gör ett bra jobb vilket avskräcker många. Jag tror att det förebyggande arbetet vi bedriver i kommunen bär frukt. Jag tror att den samordning som sker mellan olika aktörer bär frukt.

 

Vi är inte nöjda. Brottsligheten ska fortsätta nedåt. Varje brott är ett för mycket. Men utvecklingen går åt rätt håll. Trots att Örebro växer kan vi jobba på ett sätt som gör att brottsligheten minskar.

 

Uppdatering 180124I den ursprungliga texten föll källan bort till statistiken jag hänvisar till.  Det är Sveriges officiella kriminalstatistik, som finns att läsa här. Om statistiken kan man säga följande: Den mäter anmälda brott. Det går givetvis att argumentera mot den statistiken, att det finns ett mörkertal. Det gör det. Samtidigt är det Sveriges officiella kriminalstatistik, från BRÅ, och den mäter brott som de facto är anmälda till polisen. Och den siffran pekar entydigt nedåt. Man kan argumentera för att många inte anmäler till polisen. Det är också sant. Men den argumentationen är inte ny utan har funnits hela tiden.

BRÅ skriver själv om hur man ska tolka statistiken: ”Kan då statistiken över huvud taget användas för att beskriva brottsligheten i samhället? Ja, men det handlar om beskrivningar, inte om exakta bestämningar. Kriminalstatistiken ger indikationer på den faktiska brottsligheten. Indikationerna ger i vissa fall en god bild av verkligheten, ibland en sämre och i vissa fall en oanvändbar bild. Det är därför viktigt att kunna läsa den officiella statistiken på rätt sätt.

Jag tror därför att tendensen, ett kraftigt sjunkande antal anmälda brott per 100 000 invånare är en tydlig indikator. Sen är inte siffrorna exakta. Men trenden är tydlig.

Det är 230 dagar till valet.

 

 

Publicerat av

John Johansson

John Johansson

En 36-årig socialdemokrat, ordförande i Socialnämnd öster, förste vice ordförande i Programnämnd Social välfärd, vice ordförande i Brottsförebyggande rådet, och ledamot i Kommunfullmäktige. Boende på Väster. Gillar min familj, fotboll, litteratur, musik och film – och politik.

2 reaktioner till “Har du hört att brottsligheten minskar i Örebro?”

    1. Det finns givetvis problem i Sverige, ingen har påstått något annat, men det finns mycket som är bra med Sverige och Örebro.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *