#makeabortionssafeagain

Från RFSU:s hemsida läser jag:

Tisdagen den 23 januari är det ett år sedan Donald Trump återinförde “Global Gag Rule”, en regel som stryper amerikanskt bistånd till organisationer i världen som arbetar med abort. Beslutet innebär att organisationer måste stänga abortkliniker och att fler kvinnor kommer att dö av osäkra aborter.”

Aborträtten är hotad. I Sverige saluförs från vissa håll tanken på ”ansvarsfrihet”, att barnmorskor skulle ha rätt att säga nej till att utföra aborter, vilket i praktiken är att vägra kvinnor vård. Aborträtten måste värnas.

Donald Trumps galna lag måste bort. Den svenska abortlagstiftningen måste värnas.

Jag står upp för den svenska aborträtten. Gör det du också!

Det är 228 dagar till valet.

Publicerat av

John Johansson

John Johansson

En 36-årig socialdemokrat, ordförande i Socialnämnd öster, förste vice ordförande i Programnämnd Social välfärd, vice ordförande i Brottsförebyggande rådet, och ledamot i Kommunfullmäktige. Boende på Väster. Gillar min familj, fotboll, litteratur, musik och film – och politik.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *