Rätt att utöka rökförbud till lekplatser och uteserveringar

De flesta människor som väljer att röka visar god hänsyn mot oss som inte gör det. Men alla gör inte det. Och rök flyger, även från de som försöker ta ansvar, till den som inte klarar av tobaksrök.

Många tycker att rökförbud enbart handlar om moral, men för många handlar det om frihet. När jag var ledamot i Kommunala handikapprådet i Örebro (det heter numera Tillgänglighetsrådet) diskuterade vi ofta behovet av tillgänglighetsökande åtgärder inte enbart för den med en fysisk funktionsnedsättning utan också för exempelvis astmatiker och doftöverkänsliga. Passiv rökning vållar stor skada för många människor.

När rökförbudet infördes i inomhusmiljöer var det ett stort motstånd från många, men att någon idag skulle säga att man vill tillåta rökning inomhus händer inte. De som vistas i inomhusmiljöer, framförallt då de som arbetar där dag ut och dag in, skulle nog definitivt inte vilja gå tillbaka till hur det var förr.

Nu vill regeringen utöka rökförbundet till att gälla även uteserveringar, lekplatser och tågperronger. Det är bra. När det väl är på plats, och har varit det ett tag, kommer knappt någon vilja ta tillbaka det.

Det är 227 dagar till valet.

Publicerat av

John Johansson

En 36-årig socialdemokrat, ordförande i Socialnämnd öster, förste vice ordförande i Programnämnd Social välfärd, vice ordförande i Brottsförebyggande rådet, och ledamot i Kommunfullmäktige. Boende på Väster. Gillar min familj, fotboll, litteratur, musik och film – och politik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *