Glöm aldrig Fadime

Idag, söndagen den 21 januari, är det exakt 16 år sedan Fadime Sahindal mördades i Uppsala av sin egen far. För många är Fadime den som kommit att förknippa kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck. Hennes tal i riksdagen, några månader innan hon mördades, kommer jag alltid att bära med mig.

Vi behöver göra mer för att arbeta mot våld i nära relationer, och i det ligger också ett arbete som måste intensifieras när det gäller hedersvåld och hedersförtryck. Regeringen beskriver hedersrelaterat våld så här: ”Hedersrelaterat våld och förtryck utmärks bl.a. av att flera, främst närstående, personer kan utöva och sanktionera kontroll och våld mot en eller flera kvinnor och flickor. Föreställningen om heder bygger på starkt patriarkala och heteronormativa ideal och kan även motivera våld och förtryck av unga män och pojkar, särskilt hbtq-personer.

I den handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck som Örebro kommun antog under 2017 finns hedersrelaterat våld och förtryck med som ett särskilt ämne. Det är bra. Planen innebär också krav på kommunen att arbeta för åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Fadime Sahindal skulle ha varit 42 år idag. Vi får aldrig glömma henne.

Det är 232 dagar till valet.

Tre bra sjukhus i Örebro län – en bra sjukvård är viktigare än skattesänkningar och privatiseringar

Örebro län har tre fantastiskt bra sjukhus; i Örebro, i Karlskga och i Lindesberg. Det är ingen slump att vi har det – det är politiskt prioriterat av den socialdemokratiska regionledningen – och en viktigare och bättre satsning än att sänka skatten.

Helst av allt vill man ju inte bli sjuk. Men blir man det, så är Örebro län enligt dessa rankingar ett bra län att få sjukvård i generellt.

Universitetssjukhuset i Örebro har av tidningen Dagens Medicin blivit utnämnd till Sveriges bästa universitetssjukhus 2017 när det gäller medicinsk kvalitet. Varmt grattis till alla medarbetare som ger en bra vård med hög kvalitet i Örebro.

I kategorin medicinsk kvalitet finns tolv delkategorier; hjärtsjukvård, strokesjukvård, kärlkirurgi, cancersjukvård, diabetes, förlossning, ortopedi, ljumskbråck, gynkirurgi, intensivvård, psykiatri och njursjukvård. USÖ placerar sig som etta sammantaget när universitetssjukhusen rankas utifrån medicinsk kvalitet.

Vi socialdemokrater är stolta över vården, men inte nöjda. Vi vill utveckla vården så att den blir ännu bättre. Vi vill göra vården mer tillgänglig!

Karlskoga lasarett har av samma tidning blivit utnämnd till Sveriges åttonde bästa (av 35) mellanstora sjukhus 2017. Varmt grattis till alla medarbetare som ger en bra vård med hög kvalitet i Karlskoga.

Socialdemokraterna vill utveckla vården i hela Örebro län och på alla våra tre sjukhus – i Karlskoga, i Lindesberg och i Örebro. Karlskoga lasarett är viktigt för framtiden och ska utvecklas ytterligare.

I höstas invigdes sju helt nya operationssalar, akutmottagningen är ombyggd och hela Avdelning Q, med förlossning, BB-mottagning och gynekologi, är rustad.

Karlskoga lasarett är viktigt för hela Örebro län. Karlskoga lasarett ska utvecklas – inte avvecklas!

Även Lindesberg får bra placeringar när det gäller ortopedi och patientbemötande. Lindesbergs lasarett har också en mycket viktig roll i hela länet. Alla tre sjukhus ska utvecklas och förbättras. Stora investeringar har också gjorts där, med en ny akutmottagning till exempel.

Örebro län har helt enkelt tre väldigt bra sjukhus. Jag tycker att det är bättre att prioritera satsningar på sjukvården än på skattesänkningar och privatiseringar.

Det är 234 dagar till valet.

Näringsministern i Örebro med glädjebesked för pensionärer!

Näringsminister Mikael Damberg besökte Örebro idag och kunde ge ett glädjebesked åt länets pensionärer!

Åtta av tio pensionärer i Örebro län får nu sänkt skatt. Den orättfärdiga pensionärsskatten, införd av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och ständigt stödd av Sverigedemokraterna, tas nu bort. Äntligen blir det rättvis beskattning mellan den som jobbar och den som har jobbat!

Det är 235 dagar till valet.

Nu gör vi hemvården bättre.

Som jag har skrivit om tidigare har det pågått ett arbete för att göra valfrihetsystemet i hemvården bättre, med målet att göra det lättare för den äldre att välja, skapa mer kontinuitet för personalen samt göra det möjligt att få en ekonomi i balans i kommunen.

Efter många dialoger med företrädare för personal och med pensionärsföreningarna, samt utredningar gjorda av externa konsulter, har kommunledningen idag presenterat hur vi vill göra för att nå just dit.

LOV, Lagen om valfrihetssystem, avskaffas i omsorgstjänsterna (men inte i kost och service) och där införs istället ett valfrihetssystem byggt på LOU, Lagen om offentlig upphandling.

Enkelt uttryckt innebär det att hemvården delas upp i fasta delar som upphandlas var och en för sig. På så sätt kan vi ställa tydligare krav och göra systemet rigidare och enklare för alla. Det kommer bli lättare att följa upp och kontrollera.

Dagens förslag bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Från vänsterhåll har det idag hetat att Centerpartiet kört över oss socialdemokrater. Från högerhåll har det hetat att vi socialdemokrater har kört över Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Inget håll har rätt. Ingen har körts över. Istället har goda samtal med varandra, med företrädare för fack och brukare, samt ett par gedigna utredningar, lett fram till en väldigt bra lösning som nu kommer att sjösättas.

Jag tror ärligt talat att oppositionen tycker att detta är bättre än vad de ger uttryck för. Nu får Örebro en bättre hemvård och det behövs.

Det är 236 dagar till valet.

Raljant av Moderaterna att inte lyssna på miljoner LO-medlemmar

När jag läste tidningen i morse kände jag att valrörelsen på riktigt börjar komma igång. Debattartikeln från LO, underskriven av Therese Guovelin, vice ordförande LO och Thomas Andersson, ordförande LO-distriktet i Örebro och Värmland, känns verkligen både sprudlande och energisk och dessutom väldigt korrekt i sin beskrivning över vad valet den 9 september handlar om.

Guovelin och Andersson skriver:

I Sverige har vi över generationer byggt upp ett tryggt välfärdssamhälle. Men den svenska modellen är i dag utmanad. Anställningarna blir allt mer osäkra. Trakasserier, hot och våld blir vanligare. I välfärden räcker inte resurserna. Utanför storstäderna blir det längre till skolan, bussturer dras in och polisen har försvunnit.

Nu har Stefan Löfvens regering byggt upp svensk ekonomi. Fler har ett jobb att gå till. Socialdemokraterna satsar på välfärd istället för skattesänkningar, höjer barnbidraget, tar bort den orättvisa pensionärsskatten och återinför avdragsrätt för fackföreningsavgiften. De värnar den ordnade och reglerade invandringen. De bygger ut den svenska modellen.

Mot detta står Moderaterna och Sverigedemokraterna. Att moderatpolitik ökar klyftorna vet vi. Det har den alltid gjort. Men även Sverigedemokraterna för en högerpolitik som slår mot vanligt folk. De vill ha en moderatledd regering, sänka skatten för de rika, fortsätta vinstjakten i skola, vård och omsorg och dessutom lagstifta om lägre löner. Och trots att otryggheten ökar vill de inte investera i välfärd i hela landet.

Det är verkligen på pricken vad valet handlar om. Skattesänkningar eller satsningar på välfärd. Höjt barnbidrag avskaffande av högerns orättvisa pensionärsskatt, eller skattesänkningar för de som redan har mycket pengar och mer pensionärsskatt?

Att LO stöder Socialdemokraterna i valet retar Moderaternas kommunalråd Maria Haglund fruktansvärt. Inte så konstigt kanske, hon står ju faktiskt upp för Moderaternas politik MOT LO-medlemmarna. Till skillnad från Maria Haglund tycker jag det är bra när människor tar ställning. Att de stöder någon annan än den politiken hon gillar tillhör ju faktiskt demokratins spelregler.

Då är det ett betydligt större problem att Maria Haglunds moderater vägrar tala om vilka som finansierar Moderaternas valrörelse. Hemlighållandet av partifinansieringen är en av Moderaternas svagaste delar.

Nej, Moderaterna borde istället lyssna på vad LO-medlemmarna säger. Det gör vi socialdemokrater.

Det är 237 dagar till valet.

 

Nu kan fler ta bussen – 5000 får gratis busskort

Igår när jag klev på bussen för att åka till stan pratade jag med en kvinna som sa att turtätheten där vi bor, i Björkhaga i Örebro, är så fantastisk. Jag håller med henne, och så ser det ut på många ställen runt om i vår kommun.

Att åka buss är fantastiskt smidigt. Den går ofta, det kostar inte särskilt mycket pengar och man kommer fram snabbt Man kliver av mitt i centrum om man nu ska dit och slipper parkeringskostnader och liknande. Under bussturen kan man läsa, prata med människor eller bara kontemplera och se ut på vår vackra stad.

För att få fler människor att ta bussen satsar nu Region Örebro län på 5000 gratis busskort. Även om NA hittar några som inte kommer nyttja gratiskortet är jag säker på att det kommer falla väl ut.

Fundera på om du kan ta bussen. Testa någon dag. Du spar pengar, du spar tid och du spar på vår miljö. Alla vinner på om fler åker kollektivt.

Det är 238 dagar till valet.

Skattemedel ska gå till våra barn – inte till stora skolkoncerner

I en ny rapport kommer nya fakta om utvecklingen i den svenska skolan, och det är alarmerande uppgifter. ”På tio år ökade rörelseresultatet i Sveriges fem största friskolekoncerner med 500 procent. De största växte genom att sluka de mindre.  Pengarna till fortsatt maktkoncentration och vinstuttag skapas främst genom att fler elever tvingas dela på varje lärare.

Att Sverige har ett i världen närmast unikt system med vinstdrivande friskolor är i sig djupt problematiskt, men att utvecklingen tillåts skena är fruktansvärt. Det är Alliansen och Sverigedemokraternas medvetna politik som gör så att vinsterna ökar samtidigt som lärartätheten sjunker.

Skattemedel ska gå till lärare och undervisning – inte till vinster!

Det är ett haveri och något måste göras.

Det är 239 dagar till valet.

Äntligen lite snölek!

Vi spenderade lördagseftermiddagen med hundratals örebroare i Ånnaboda vid pulkabackarna där. Det var ljuvligt, bara någon enstaka minusgrad, vindstilla och mycket skratt och stoj.

För mig är inte utförsåkning aktuellt, jag kan tycka att en pulkanedfart från en liten backe är tillräckligt spännande. Men för dem vars mod är större än mitt hade Sörbybacken premiär i Örebro idag, en backe för stadsnära utförsåkning.

Idag var en ljuvlig vinterdag, låt oss hoppas att det håller i sig ett tag nu!

Det är 240 dagar till valet.