Bra att satsningar på välfärd och trygghet vann över moderata skattesänkningar

På kommunfullmäktige idag beslutade vi att satsa 39 miljoner kronor på välfärden och på människors trygghet.

Moderaterna röstade nej, de ville hellre sänka skatten.

Det går väldigt bra för Sverige, arbetslösheten sjunker och statsskulden betas av. De offentliga finanserna är i ordning och pengarna skjuts till välfärd och bättre ekonomi för vanligt folk.

Men det går ännu bättre för Örebro.

Det slår mig när jag läser om hur turismen i vårt län ökar mest i hela Sverige. Det slår mig när jag hör om nya företagsetableringar och jobb som kommer till oss. Och det slår mig när jag hör om Örebros snabba befolkningstillväxt.

När det går bra för Örebro, då växer skatteintäkterna och vi kan satsa på välfärden och på människors trygghet. Jag är stolt över att tillhöra en kommunledning som prioriterar välfärden och trygghetsskapande åtgärder före skattesänkningar, det är en mycket bättre politik.

Kommunstyrelsens förslag ger 12 miljoner till skolan och 18 miljoner till den sociala välfärden. Cirka 10-12 miljoner handlar direkt om att öka människors trygghet i vardagen.

Jag tänkte prata lite extra om de 4 miljoner vi i kommunledningen lägger på uppsökande verksamhet som socialnämnderna, om kommunstyrelsens förslag vinner bifall, kommer att börja planera för direkt!

Vi har i Örebro kommun flera olika arbeten i gång för att inte bara identifiera och hitta, utan också stötta och hjälpa, ungdomar som riskerar hamna på glid eller redan har gjort det. Sociala insatsgrupper enligt en unik örebromodell som röner stort nationellt intresse, vi har förstärkt upp fältorganisationen för att öka närvaron över hela Örebro, vi har startat en socialfilial i Vivalla och vi har startat förstärkt öppenvårt för unga, bara de senaste åren.

Med den här satsningen kan vi gå in på djupet där vi vet att det behöver göras förstärkningar, i det främjande och förebyggande men också i de delar som kommer direkt efter, före det går lite för långt.

Så tack vare att kommunfullmäktige biföll kommunledningens förslag till beslut kan vi i socialnämnderna direkt börja ta fram beslut som kommer att hjälpa fler ungdomar och göra Örebro tryggare för alla.

Hade däremot kommunfullmäktige beslutat enligt Moderaternas förslag till beslut; då skulle socialtjänsten drabbats mycket negativt. Satsningarna på skolan, på äldreomsorgen och på tryggheten skulle ha fallit.

Det vore en dålig politik för Örebros framtid.

Jag är glad att så inte skedde.

Det är 193 dagar till valet.

Nollvision mot hemlöshet

Ikväll deltog jag på en bra workshop om hur vi gemensamt kan få fram en Nollvision mot hemlöshet i Örebro. Workshopen var föredömligt ordnat av Nätverket för sociala frågor i Örebro och leddes av Carina Dahl.

När vi företrädare från alla politiska partier på ett torgmöte fick frågan i höstas om vi ville jobba för en sådan var svaret unisont och rungande ”JA!”. Nu när själva processen ska gå igång var det politiska intresset inte lika hett; enbart företrädare för majoriteten och från Vänsterpartiet dök upp.

Rubriken i NA:s artikel är både ”rätt” och ”fel”. Siffran från Socialstyrelsen är den siffra som gäller, MEN det finns så klart ett mörkertal. Det mörkertalet finns dock i alla kommuner, över hela Sverige, så jag vågar ändå sticka ut hakan lite och säga att det arbete vi bedriver i Örebro är mer framgångsrikt än på många andra ställen. Vi är i Sverigetopp på bostadsbyggande, vi prövar innovativa metoder för att få ner hyrorna på nyproducerat, vi satsar på Bostad först, vi har täckt upp med sociala boenden så att det inte är någon kö dit.

Men vi är så klart inte framme. Därför kommer vi nu intensifiera arbetet för att få ner hemlösheten.

Jag lyfte särskilt två saker;

1. Ökad samverkan; exempelvis mellan psykiatri, socialtjänst och missbruksvård.
2. Sänk trösklarna till socialtjänsten så att fler söker och får hjälp snabbare.

Nu fortsätter vi arbetet. Får jag förtroendet från mina medlemmar och vi socialdemokrater får förtroende från väljarna hoppas jag att vi kan ta stora steg under nästa mandatperiod för att fortsätta stärka det som är bra och förändra det som är dåligt.

Det är 196 dagar till valet.

14 000 nya vårdjobb i historisk satsning! Bättre än skattesänkningar.

Statsminister Stefan Löfven gick idag ut med ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften inför valet i september. Vinner vi socialdemokrater valet kommer 14 000 nyanställningar ske inom vården fram till år 2022. Det är en av de största trygghetssatsningarna i modern tid.

Jag vet att vårdpersonal gör ett fantastiskt jobb. När jag har varit i vården, antingen som patient eller anhörig, har jag alltid bemötts väl och känt mig trygg. Fler vårdanställda kommande år behövs för att fortsätta öka kvaliteten och tillgängligheten i vården.

Mot detta står skattesänkningar. Alla fyra borgerliga partier går till val på att fortsätta sänka skatten nationellt. Med den politiken blir vårdsatsningarna omöjliga. Mot det står också den moderata sjukvårdspolitiken som just nu faller samman inför öppen ridå med Nya Karolinska sjukhuset i Solna.

Och mot den står också Moderaterna och Liberalerna i Örebro. När jag läste Johan Åqvists (L) debattartikel i NA idag höll jag på att sätta morgonkaffet i vrångstrupen. Åqvists politik vore raka motsatsen till att ”ta bättre hand om sjuksköterskor”. Stora skattesänkningar, som M och L vill genomföra, skulle minska möjligheten att höja vårdpersonalens löner drastiskt.

Hur ser dessutom trovärdigheten ut? Liberalerna säger sig vilja höja lärarnas, socialsekreterarnas och nu också sjuksköterskornas löner. Samtidigt som man sänker skatten.

Glöm inte att Liberalerna faktiskt styrde Örebro för inte så längesen. Jag ska ge dem dock det att de faktiskt lyckades höja en grupps löner drastiskt. Nämligen deras egna.

Det är 197 dagar till valet.

 

Lite slajm som är ok för huden

Det går många trender och moden i vad barn och unga ägnar sin tid åt. För något år sedan gick alla och tittade i sina mobiler och jagade Pokemons. Sen kom ”fidget spinners”, såna snurror som kunde blinka och lysa och allt vad det nu var.

Slajm är något som många också gillar, min dotter gör det fortfarande, men många av de produkter som finns på marknaden är inte särskilt bra för huden om man exponeras för det under en längre tid. Därför kan man enkelt göra det själv.

Vi har hittat ett recept från en kvinna i Örebro som bara innehåller bra produkter, till skillnad från andra recept som innehåller saker som heller inte barn ska exponeras för.

Slajma på!

Det är 198 dagar till valet.

Mindre än 200 dagar till valet – nu börjar det bli dags att ta ställning

Det är 199 dagar till valet. Mycket tid återstår för den som fortfarande undrar hur hen ska rösta den 9 september. Men kanske börjar vägvalet bli tydligare? Ska Sverige fortsätta vägen med satsningar på välfärden, eller ska vi återgå till verkningslösa skattesänkningar för den som redan har?

Jag tror många läste debattartikeln från Staffan Werme, tidigare kommunstyrelseordförande i Örebro, om ”hur dåligt det går nu för Örebro”. Men jag tror få kände igen sig i den bilden. Kommunstyrelsens nuvarande ordförande Kenneth Nilsson svarar bra idag.

Vill vi tillbaka till den politiken Staffan Werme, Moderaterna och Liberalerna stod för? Vill du det?

Du har 199 dagar på dig att bestämma dig.

Sagan om Östersund kommer berättas länge

Jag har varit en fan av fotbollslaget Arsenal sedan barnsben, sedan svenske Anders Limpar spelade där. Ändå hade jag lite svårt att helhjärtat hålla på laget ikväll, när jämtska Östersund gästade och ledde med 2-0 i London. Ett mål till hade inneburit förlängning, givet att Arsenal hade misslyckats med att göra något mål.

Att Östersund gått så här långt i Europa League är helt otroligt. Sagan om det lilla fotbollslaget i norr kommer att berättas länge. Det här är Buster på riktigt.

Det är 200 dagar till valet.

Betygsinflationen i friskolorna måste bort!

Precis som gymnasieminister Anna Ekström blir jag oerhört upprörd över hur elever från friskolor presterar sämre på högskolor och universitet, trots att de i gymnasiet hade bättre betyg än elever från kommunala skolor. Det finns en diskrepens här som är påtaglig.

Varför är detta galet? Jo, dels därför att friskolorna uppenbart försöker måla upp sig som bättre än vad de egentligen är. Dels därför att de sviker eleleverna som går på friskolorna om de får ett högre betyg än vad de i själva verket har rätt till. I grund och botten handlar det om elever som kanske inte får de kunskaperna de borde få.

Det är bra att ministern agerar. Det krävs socialdemokrater för att reda i den oreda som privata välfärdsbolag tenderar att skapa.

Det är 201 dagar till valet.

90-100 nya jobb till Örebro!

Idag kom ett glädjebesked; Postnord etablerar ett nytt lager i Örebro som kan ge mellan 90 och 100 nya jobb till Örebro.

Örebro är Sveriges bästa logistikläge och jobben i branschen ökar. Fler i jobb och ökad tillväxt leder till en bättre välfärd.

Idag skrevs ett nytt kapitel i boken; ”Det går bra för Sverige. Men det går ännu bättre för Örebro.”

Det är 202 dagar till valet.

Rätt att alla program ska leda till grundläggande behörighet

Yrkesprogrammen ska ge grundläggande behörighet till högre utbildning. Målet är att fler elever ska välja gymnasiets yrkesutbildningar och att öka Sveriges konkurrenskraft. Lagrådsremissen beslutades av regeringen torsdagen den 15 februari.

Jag är oerhört glad över dagens besked. Det är ett av Socialdemokraternas viktigaste löften och kommer att göra så att fler unga människor får fler chanser till utbildning och jobb. Dörrar ska öppnas, inte stängas.

Att Alliansen stängde dörrar och gjorde så att bara vissa program ledde till behörighet till högre utbildning har inneburit att Sverige har halkat efter. Nu ändras det. Det är mycket bra.

Det är 203 dagar till valet.