Nu ökar vi kvaliteten i välfärden och tryggheten för örebroarna!

Ökad kvalitet i äldreomsorgen, trygghetssatsningar och bättre skollokaler, satsningar på att se till att unga inte hamnar på glid… Kommunledningen i Örebro presenterade idag satsningar som några av de 87 miljonerna i ökade skatteintäkter ska gå till. När skatteintäkterna ökar är det välfärden och satsningar på människors trygghet som måste komma i första rummet.

Som socialdemokrat i välfärdsområdet är jag mer än nöjd.

Satsningarna är:

12 miljoner kronor till Barn och utbildning

► Kvalitetsförstärkning till skolan, 7 miljoner.

► El Sistema – utökning med en skola, 2 miljoner.

► Fysiska trygghetsåtgärder på skolor, 2 miljoner.

► Familjecentraler, 1,5 miljon.

18 miljoner kronor till Social välfärd

► Kvalitetsförstärkningar inom äldreomsorgen, 10 miljoner.

► Ensamkommande barn och ungdomar, 2 miljoner.

► Funktionsnedsatta, 1,5 miljon.

► Uppsökande verksamhet till människor i utsatta miljöer, 4 miljoner.

7 miljoner kronor till Samhällsbyggnad

► Resursförstärkning Kultur och fritid, 3 miljoner.

►Goda och trygga miljöer i befintliga områden och på landsbygden, 4 miljoner.

2 miljoner kronor till Kommunstyrelseförvaltningen

► Förstärkning välfärdens utbyggnad.

 

Nu påbörjas arbetet med att konkretisera exempelvis satsningarna på trygghet, äldreomsorgen och skolan.

När skatteintäkterna ökar tack vare att arbetslösheten sjunker kan man få mer välfärd, och det är bra. Det är bättre än ökande arbetslöshet och skattesänkningar.

Det är 217 dagar till valet.

Publicerat av

John Johansson

En 36-årig socialdemokrat, ordförande i Socialnämnd öster, förste vice ordförande i Programnämnd Social välfärd, vice ordförande i Brottsförebyggande rådet, och ledamot i Kommunfullmäktige. Boende på Väster. Gillar min familj, fotboll, litteratur, musik och film – och politik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *