Människor ska inte vara otrygga på stan!

En av de frågor som många människor kommer till mig med är: ”Vad gör ni för att hjälpa människor med synligt missbruk på stan, och vad gör ni åt otryggheten och stöket som finns i och runt de miljöerna”?

Människor i missbruk har rätt till vård och stöd, men vården och stödet annat än i vissa fall måste ges frivilligt. Socialtjänsten gör mycket för många, men det är en komplex problematik där framförallt samverkan mellan olika instanser behöver förbättras. Vi kan göra mer. Vi bör göra mer.

Och vi ska göra mer.

Parallellt med detta upplever många örebroare en stor otrygghet kring de miljöer där många människor med synlig missbruksproblematik befinner sig. Det stökas ner, det kastas flaskor, det bråkas, det urineras. Det är helt enkelt inte en trygg miljö.

För mig är det fullkomligt oacceptabelt att människor inte kan vara trygga när de är i centrum. För mig är det inte ok att kvinnor inte vågar röra sig på vissa ställen för att det bråkas, kivas, skränas och stökas. Det är inte rätt när näringsidkare drabbas på grund av regelbundet stök. Då måste samhället kliva in.

Därför har vi idag gett förvaltningen i uppdrag att titta på hur en samverkan kring den här målgruppen skulle kunna se ut. Vi vill att civilsamhället, med deras kunnande, är en del i arbetet.

Människor ska få hjälp och stöd. Här behöver vi vara innovativa. Men människor ska också kunna röra sig tryggt i Örebros innerstad. Inget annat är acceptabelt.

Det är 215 dagar till valet.

Publicerat av

John Johansson

En 36-årig socialdemokrat, ordförande i Socialnämnd öster, förste vice ordförande i Programnämnd Social välfärd, vice ordförande i Brottsförebyggande rådet, och ledamot i Kommunfullmäktige. Boende på Väster. Gillar min familj, fotboll, litteratur, musik och film – och politik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *