Förvånande att M och L inte kunnat enas kring hemvården

Programnämnd Social välfärd fattade idag beslut om ett nytt valfrihetssystem i hemvården, i enlighet med det förslag som kommunledningen presenterade i januari. Istället för ett valfrihetssystem med LOV, lagen om valfrihetssystem, införs nu ett system där delar av hemvården upphandlas enligt Lagen om offentlig upphandling, med tydliga kvalitetskrav, möjlighet till stabilitet och kontinuitet och en bättre hemvård för både de som jobbar i den och de som nyttjar den.

Det är ett bra förslag och jag är mycket nöjd över att vi partier i majoriteten; Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, har enats kring förslaget och är också glad över stödet från fackförbunden och brukarorganisationerna.

Alla partier var dock inte för förslaget, och det visste vi utifrån kommentarer från olika partier. Förvånande var dock att inte några partier i oppositionen har kunnat enats kring ett motförslag. Miljöpartiet hade inte ens haft tid att ta fram något förslag alls (!)

Mest förvånad blev jag dock över att inte Moderaterna och Liberalerna har kunnat enas. De brukar försöka göra gällande att de utgör ett alternativ till kommunledningen. Uppenbart är det inte så. På grund av ett svagt ledarskap har de inte kunnat lyckas enas kring hur ett gemensamt förslag skulle kunna se ut. Underlag finns. Och de har haft god tid att kunna föra dialog och samtal. Det har de inte gjort, eller i vart fall inte lyckats med.

Nu ska ärendet vidare till Kommunfullmäktige. Det ska bli spännande att se vad som händer där. Kanske lyckas det komma lite fler förslag till då.

Det är 214 dagar till valet.

Publicerat av

John Johansson

En 36-årig socialdemokrat, ordförande i Socialnämnd öster, förste vice ordförande i Programnämnd Social välfärd, vice ordförande i Brottsförebyggande rådet, och ledamot i Kommunfullmäktige. Boende på Väster. Gillar min familj, fotboll, litteratur, musik och film – och politik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *