Förminska inte lärarna, Björklund

På frågan om huruvida mobiltelefoner bör förbjudas av politiker i klassrummet är mitt svar glasklart ”NEJ!” Märk väl att jag skriver ”av politiker”, för jag gillar inte klåfingrigheten som vissa politiker ägnar sig åt gentemot våra kompetenta, erfarna och kvalificerade lärare i skolan.

Det är inte bara de politiska partierna utom L som tycker att det är fel att förbjuda mobiltelefoner ”ovanifrån”, även lärarfacken delar den uppfattningen.

Det kan absolut finnas skäl att i vissa lägen förbjuda användandet av mobiltelefon i klassrummet. Det beslutet ska dock inte vi politiker fatta, inte i kommunen och inte heller i riksdagen. Det beslutet ska lärarna fatta.

Förminska inte våra lärare!

Det är 213 dagar till valet.

Publicerat av

John Johansson

John Johansson

En 36-årig socialdemokrat, ordförande i Socialnämnd öster, förste vice ordförande i Programnämnd Social välfärd, vice ordförande i Brottsförebyggande rådet, och ledamot i Kommunfullmäktige. Boende på Väster. Gillar min familj, fotboll, litteratur, musik och film – och politik.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *