Mycket förvånande att Moderaterna väljer konflikt om välfärd i valet

Jag har varit med ganska länge i örebropolitiken nu. Jag har haft politiska uppdrag sedan 2003 och har sett både det ena och det andra. Idag blev jag dock minst sagt förvånad.

Inför valet 2010 gick Moderaterna i Örebro ut med att skatten skulle sänkas med en krona fram till 2014. Sedan förlorade man valet kraftigt. Inför omvalet 2011 var det mycket svårare att kommunicera skattesänkningarna i och med att man såg hur impopulärt det var året före.

Att Moderaterna går till val september 2018, igen, med att de vill sänka skatten, igen, förvånade mig kraftigt dag. När jag träffar örebroare möts jag av önskemål om mer välfärd, om fler förskolelärare och mindre barngrupper, fler lärare med bättre läromedel, bättre skollokaler, trygga bostäder för äldre, fler undersköterskor och sjuksköterskor, bättre fritidsgårdar, bättre bibliotek, fler spontanidrottsplatser, mer badmöjligheter, och så vidare, och så vidare.

En skattesänkning på 50 öre innebär besparingar i Örebros välfärd på i storleksordningen 150 miljoner kronor. Det motsvarar hundratals lärare, hundratals anställda i vården och att Örebro inte kan göra viktiga satsningar på ökad trygghet för örebroarna.

Det är fel väg att gå. Men det är Moderaternas väg. Moderaterna vill hellre göra stora nedskärningar i välfärden istället för att investera vidare i ett bättre Örebro.

Är det då inte roligt att få lite mer pengar i plånboken? För en normalinkomsttagare i Örebro handlar det om några tior, under hundralappen, mer per månad. Pengar – ja. Men knappast något som gör livet jättemycket bättre. För den med riktigt höga inkomster kan det bli några hundralappar i månaden, visst, men vad är det värt när köerna till förskolan växer och lärarbristen ökar?

Nej, Örebro ska inte svänga höger med nedskärningar och besparingar i valet i september. Kommunstyrelsens ordförande Kenneth Nilsson förklarar varför ytterligare här. Rösta på ett parti som står upp för välfärden. Rösta på Socialdemokraterna.

Det är 209 dagar till valet.

Publicerat av

John Johansson

John Johansson

En 36-årig socialdemokrat, ordförande i Socialnämnd öster, förste vice ordförande i Programnämnd Social välfärd, vice ordförande i Brottsförebyggande rådet, och ledamot i Kommunfullmäktige. Boende på Väster. Gillar min familj, fotboll, litteratur, musik och film – och politik.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *