Rätt att alla program ska leda till grundläggande behörighet

Yrkesprogrammen ska ge grundläggande behörighet till högre utbildning. Målet är att fler elever ska välja gymnasiets yrkesutbildningar och att öka Sveriges konkurrenskraft. Lagrådsremissen beslutades av regeringen torsdagen den 15 februari.

Jag är oerhört glad över dagens besked. Det är ett av Socialdemokraternas viktigaste löften och kommer att göra så att fler unga människor får fler chanser till utbildning och jobb. Dörrar ska öppnas, inte stängas.

Att Alliansen stängde dörrar och gjorde så att bara vissa program ledde till behörighet till högre utbildning har inneburit att Sverige har halkat efter. Nu ändras det. Det är mycket bra.

Det är 203 dagar till valet.

Publicerat av

John Johansson

John Johansson

En 36-årig socialdemokrat, ordförande i Socialnämnd öster, förste vice ordförande i Programnämnd Social välfärd, vice ordförande i Brottsförebyggande rådet, och ledamot i Kommunfullmäktige. Boende på Väster. Gillar min familj, fotboll, litteratur, musik och film – och politik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *