Nollvision mot hemlöshet

Ikväll deltog jag på en bra workshop om hur vi gemensamt kan få fram en Nollvision mot hemlöshet i Örebro. Workshopen var föredömligt ordnat av Nätverket för sociala frågor i Örebro och leddes av Carina Dahl.

När vi företrädare från alla politiska partier på ett torgmöte fick frågan i höstas om vi ville jobba för en sådan var svaret unisont och rungande ”JA!”. Nu när själva processen ska gå igång var det politiska intresset inte lika hett; enbart företrädare för majoriteten och från Vänsterpartiet dök upp.

Rubriken i NA:s artikel är både ”rätt” och ”fel”. Siffran från Socialstyrelsen är den siffra som gäller, MEN det finns så klart ett mörkertal. Det mörkertalet finns dock i alla kommuner, över hela Sverige, så jag vågar ändå sticka ut hakan lite och säga att det arbete vi bedriver i Örebro är mer framgångsrikt än på många andra ställen. Vi är i Sverigetopp på bostadsbyggande, vi prövar innovativa metoder för att få ner hyrorna på nyproducerat, vi satsar på Bostad först, vi har täckt upp med sociala boenden så att det inte är någon kö dit.

Men vi är så klart inte framme. Därför kommer vi nu intensifiera arbetet för att få ner hemlösheten.

Jag lyfte särskilt två saker;

1. Ökad samverkan; exempelvis mellan psykiatri, socialtjänst och missbruksvård.
2. Sänk trösklarna till socialtjänsten så att fler söker och får hjälp snabbare.

Nu fortsätter vi arbetet. Får jag förtroendet från mina medlemmar och vi socialdemokrater får förtroende från väljarna hoppas jag att vi kan ta stora steg under nästa mandatperiod för att fortsätta stärka det som är bra och förändra det som är dåligt.

Det är 196 dagar till valet.

Publicerat av

John Johansson

En 36-årig socialdemokrat, ordförande i Socialnämnd öster, förste vice ordförande i Programnämnd Social välfärd, vice ordförande i Brottsförebyggande rådet, och ledamot i Kommunfullmäktige. Boende på Väster. Gillar min familj, fotboll, litteratur, musik och film – och politik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *