Bra att satsningar på välfärd och trygghet vann över moderata skattesänkningar

På kommunfullmäktige idag beslutade vi att satsa 39 miljoner kronor på välfärden och på människors trygghet.

Moderaterna röstade nej, de ville hellre sänka skatten.

Det går väldigt bra för Sverige, arbetslösheten sjunker och statsskulden betas av. De offentliga finanserna är i ordning och pengarna skjuts till välfärd och bättre ekonomi för vanligt folk.

Men det går ännu bättre för Örebro.

Det slår mig när jag läser om hur turismen i vårt län ökar mest i hela Sverige. Det slår mig när jag hör om nya företagsetableringar och jobb som kommer till oss. Och det slår mig när jag hör om Örebros snabba befolkningstillväxt.

När det går bra för Örebro, då växer skatteintäkterna och vi kan satsa på välfärden och på människors trygghet. Jag är stolt över att tillhöra en kommunledning som prioriterar välfärden och trygghetsskapande åtgärder före skattesänkningar, det är en mycket bättre politik.

Kommunstyrelsens förslag ger 12 miljoner till skolan och 18 miljoner till den sociala välfärden. Cirka 10-12 miljoner handlar direkt om att öka människors trygghet i vardagen.

Jag tänkte prata lite extra om de 4 miljoner vi i kommunledningen lägger på uppsökande verksamhet som socialnämnderna, om kommunstyrelsens förslag vinner bifall, kommer att börja planera för direkt!

Vi har i Örebro kommun flera olika arbeten i gång för att inte bara identifiera och hitta, utan också stötta och hjälpa, ungdomar som riskerar hamna på glid eller redan har gjort det. Sociala insatsgrupper enligt en unik örebromodell som röner stort nationellt intresse, vi har förstärkt upp fältorganisationen för att öka närvaron över hela Örebro, vi har startat en socialfilial i Vivalla och vi har startat förstärkt öppenvårt för unga, bara de senaste åren.

Med den här satsningen kan vi gå in på djupet där vi vet att det behöver göras förstärkningar, i det främjande och förebyggande men också i de delar som kommer direkt efter, före det går lite för långt.

Så tack vare att kommunfullmäktige biföll kommunledningens förslag till beslut kan vi i socialnämnderna direkt börja ta fram beslut som kommer att hjälpa fler ungdomar och göra Örebro tryggare för alla.

Hade däremot kommunfullmäktige beslutat enligt Moderaternas förslag till beslut; då skulle socialtjänsten drabbats mycket negativt. Satsningarna på skolan, på äldreomsorgen och på tryggheten skulle ha fallit.

Det vore en dålig politik för Örebros framtid.

Jag är glad att så inte skedde.

Det är 193 dagar till valet.

Publicerat av

John Johansson

John Johansson

En 36-årig socialdemokrat, ordförande i Socialnämnd öster, förste vice ordförande i Programnämnd Social välfärd, vice ordförande i Brottsförebyggande rådet, och ledamot i Kommunfullmäktige. Boende på Väster. Gillar min familj, fotboll, litteratur, musik och film – och politik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *