Förvånande att M och L inte kunnat enas kring hemvården

Programnämnd Social välfärd fattade idag beslut om ett nytt valfrihetssystem i hemvården, i enlighet med det förslag som kommunledningen presenterade i januari. Istället för ett valfrihetssystem med LOV, lagen om valfrihetssystem, införs nu ett system där delar av hemvården upphandlas enligt Lagen om offentlig upphandling, med tydliga kvalitetskrav, möjlighet till stabilitet och kontinuitet och en bättre hemvård för både de som jobbar i den och de som nyttjar den.

Det är ett bra förslag och jag är mycket nöjd över att vi partier i majoriteten; Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, har enats kring förslaget och är också glad över stödet från fackförbunden och brukarorganisationerna.

Alla partier var dock inte för förslaget, och det visste vi utifrån kommentarer från olika partier. Förvånande var dock att inte några partier i oppositionen har kunnat enats kring ett motförslag. Miljöpartiet hade inte ens haft tid att ta fram något förslag alls (!)

Mest förvånad blev jag dock över att inte Moderaterna och Liberalerna har kunnat enas. De brukar försöka göra gällande att de utgör ett alternativ till kommunledningen. Uppenbart är det inte så. På grund av ett svagt ledarskap har de inte kunnat lyckas enas kring hur ett gemensamt förslag skulle kunna se ut. Underlag finns. Och de har haft god tid att kunna föra dialog och samtal. Det har de inte gjort, eller i vart fall inte lyckats med.

Nu ska ärendet vidare till Kommunfullmäktige. Det ska bli spännande att se vad som händer där. Kanske lyckas det komma lite fler förslag till då.

Det är 214 dagar till valet.

Människor ska inte vara otrygga på stan!

En av de frågor som många människor kommer till mig med är: ”Vad gör ni för att hjälpa människor med synligt missbruk på stan, och vad gör ni åt otryggheten och stöket som finns i och runt de miljöerna”?

Människor i missbruk har rätt till vård och stöd, men vården och stödet annat än i vissa fall måste ges frivilligt. Socialtjänsten gör mycket för många, men det är en komplex problematik där framförallt samverkan mellan olika instanser behöver förbättras. Vi kan göra mer. Vi bör göra mer.

Och vi ska göra mer.

Parallellt med detta upplever många örebroare en stor otrygghet kring de miljöer där många människor med synlig missbruksproblematik befinner sig. Det stökas ner, det kastas flaskor, det bråkas, det urineras. Det är helt enkelt inte en trygg miljö.

För mig är det fullkomligt oacceptabelt att människor inte kan vara trygga när de är i centrum. För mig är det inte ok att kvinnor inte vågar röra sig på vissa ställen för att det bråkas, kivas, skränas och stökas. Det är inte rätt när näringsidkare drabbas på grund av regelbundet stök. Då måste samhället kliva in.

Därför har vi idag gett förvaltningen i uppdrag att titta på hur en samverkan kring den här målgruppen skulle kunna se ut. Vi vill att civilsamhället, med deras kunnande, är en del i arbetet.

Människor ska få hjälp och stöd. Här behöver vi vara innovativa. Men människor ska också kunna röra sig tryggt i Örebros innerstad. Inget annat är acceptabelt.

Det är 215 dagar till valet.

Barn ska inte vara på börsen!

Börsen har rasat världen över det senaste dygnet, även om USA-börsen gick upp kraftigt idag. Kanske kommer Europa följa efter i morgon och Asien redan i natt. Kanske faller den igen. Det spekuleras hit och dit. Börsen lever lite sitt eget liv.

Det finns säkert betänkligheter i allmänhet mot aktier och börser, men även för den som saknar betänkligheter borde det finnas en förståelse för att allt som vi behöver i livet inte ska vara på börsen.

Skolan är ett sådant exempel. Idag läste jag, på fullaste allvar, en artikel i Svenska  Dagbladet som säger att vinstbegränsning  i välfärden vore en katastrof för skolföretaget Academedias aktiekurs (!).

Smaka på de orden. Att pengar, som du och jag betalar in via skatten, till en bättre skola för våra våra barn ska gå till fler lärare, bättre skollokaler och högre lärarlöner vore en katastrof för aktiekursen! Som om välfärden är till för aktieägare och börshajar?

Låt oss skilja på börsens svängningar och våra barn. Våra barn ska inte finnas på börsen. De ska finnas i skolbänken dit vi ska betala skatt för att ge dem en sån bra undervisning som möjligt. Vill man tjäna pengar och göra vinster finns det andra aktier man kan satsa på.

Det är 216 dagar till valet.

Nu ökar vi kvaliteten i välfärden och tryggheten för örebroarna!

Ökad kvalitet i äldreomsorgen, trygghetssatsningar och bättre skollokaler, satsningar på att se till att unga inte hamnar på glid… Kommunledningen i Örebro presenterade idag satsningar som några av de 87 miljonerna i ökade skatteintäkter ska gå till. När skatteintäkterna ökar är det välfärden och satsningar på människors trygghet som måste komma i första rummet.

Som socialdemokrat i välfärdsområdet är jag mer än nöjd.

Satsningarna är:

12 miljoner kronor till Barn och utbildning

► Kvalitetsförstärkning till skolan, 7 miljoner.

► El Sistema – utökning med en skola, 2 miljoner.

► Fysiska trygghetsåtgärder på skolor, 2 miljoner.

► Familjecentraler, 1,5 miljon.

18 miljoner kronor till Social välfärd

► Kvalitetsförstärkningar inom äldreomsorgen, 10 miljoner.

► Ensamkommande barn och ungdomar, 2 miljoner.

► Funktionsnedsatta, 1,5 miljon.

► Uppsökande verksamhet till människor i utsatta miljöer, 4 miljoner.

7 miljoner kronor till Samhällsbyggnad

► Resursförstärkning Kultur och fritid, 3 miljoner.

►Goda och trygga miljöer i befintliga områden och på landsbygden, 4 miljoner.

2 miljoner kronor till Kommunstyrelseförvaltningen

► Förstärkning välfärdens utbyggnad.

 

Nu påbörjas arbetet med att konkretisera exempelvis satsningarna på trygghet, äldreomsorgen och skolan.

När skatteintäkterna ökar tack vare att arbetslösheten sjunker kan man få mer välfärd, och det är bra. Det är bättre än ökande arbetslöshet och skattesänkningar.

Det är 217 dagar till valet.

Lövin och Lööf – två duktiga men oförtjänt placerade partiledare

I helgen kunde vi ta del av ingående intervjuer med två av Sveriges riksdagspartiers tre kvinnliga partiledare; Isabella Lövin i Ekots lördagsintervju, och Annie Lööf i Agenda ikväll.

Annie Lööf gjorde inte en dålig insats, men den var inte lika skarp som Isabella Lövins. Att hon hamnar så långt ner i förtroendelistorna är oförtjänt. Miljöpartiet har haft en tuff period, en ganska lång tuff period, och Centerpartiet har kunnat kapitulera på moderatkrisen, men nu är den över och Centerpartiet sjunker stadigt mot ett normaltillstånd under 10 procent. Det kommer kunna göra miljömedvetna väljare lite mer lättrörliga, och det kommer att gynna Miljöpartiet.

Jag tror att Miljöpartiet kan lyfta sig och kanske kan till och med de och centern byta plats i opinionen. Isabella Lövin illustrerade tydligt framgångarna som Miljöpartiet har haft i regeringsställning och vilken miljömässig framgång de senaste åren har varit. Den som värnar miljön gör lätt i att rösta på en fortsatt rödgrön regering, och inte ett blåbrunt samarbete där Annie Lööf inte kommer kunna få något gjort.

Det är 218 dagar till valet.

Kom igen nu Örebro hockey!

Jag har sedan barnsben hållit på Leksands IF i ishockey, men följer givetvis Örebro hockey, extra mycket nu när inte Leksand spelar i SHL. Idag förlorade Örebro sin sjunde raka match. Laget ligger nu tredje sist och om inget händer riskerar Örebro hockey få lämna SHL.

Jag hoppas att de inte gör det. Jag hoppas på att få se Örebro – Leksand i SHL nästa säsong.

Det är 219 dagar till valet.

Klokt att avskaffa onormaltiden.

Det kanske kan tyckas perifert, men äntligen har en riktig debatt påbörjats om huruvida tidsomställningen två gånger per år bör upphöra. Jag tycker det. Jag tycker att det är orimligt, 2018, att vi ställer om klockorna för att anpassa oss till den gamla tidens behov av anpassning till vintermörkret eller sommarljuset.

Regeringen är tydlig med att de är beredda att diskutera frågan om det finns ett stöd bland svenska folket. Jag hoppas det gör det. Oavsett om det är en timme hit eller dit på hösten och våren påverkar det många. Det känns ”onormalt”, oavsett om det är normaltiden vi har kommit till eller lämnat.

Det är dags att lämna ”onormaltiden” bakom oss. Mer än en timme bakom oss.

Det är 220 dagar till valet.

Till mina barns gammelfarmors gammelmormors mormor Anna Cajsa

Jag vet inte när du föddes än, Anna Cajsa i ”Engelbo” utanför Kolsva i Västmanland, men det ska jag ta reda på. Jag vet inte vem du var, hur ditt liv såg ut. Men jag vet några saker.

Jag vet att din dotter Anna Greta föddes den 27 december 1813.

År 1835 födde hon Hädda Sofia som 1874 födde Sofia Mathilda, som 1907 födde Gunhild som 1930 födde Maj-Lis som 1952 födde Lars som – visserligen inte födde, utan det gjorde Berit vars historia är en annan – men ändå var med 1981 då jag föddes i Köping och 2011 och 2014 föddes dina barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn, min dotter och son.

Allt detta, och lite mer, har jag tagit reda på under ett par timmar under kvällen (jag visste dock redan när jag och mina barn föddes, för formens skull).

Min gammelmormor, som ända upp i nittioårsåldern bodde i sitt stora hus i Kolsva och krattade löv, skötte trädgården, lagade sin mat och var alldeles klar i huvudet har varit död i 16 år. Jag minns hennes mandelkubbar och saft, jag minns hennes mat, jag minns dofterna i hennes hus. Hon är min länk till historien, den äldsta nära släkting jag haft.

Idag öppnade Riksarkivet, tack vare beslut av regeringen, upp alla sina arkiv för gratis sökning. Det gör det möjligt att hitta mängder av information, bland annat Sveriges alla kyrkoböcker och sådant som gör att man kan släktforska.

Det fick jag reda på via en Facebook-kontakt, och tja, tänkte jag, och skrev in Gunhild Tunell, Kolsva, min gammelmormor.

Jag bestämde mig för att gå bakåt i tiden på hennes mammas sida via kvinnorna. Hennes mamma var lätt att hitta, Sofia Matilda Jansson. Sen fick jag leta lite innan jag hittade Hädda Sofia Ersdotter i Donmora och efter ytterligare lite uttydningar av svårskriven text i gamla kyrkoböcker och lite sökningar kunde jag leta mig fram till hennes mamma Anna-Greta Jansdotter, född 1813 under de napoleonska krigen. Jag ser att hennes mor hette Anna Cajsa och föddes i Engelbo, som numera stavas Ängelbo någon mil norr om Kolsva, och jag kommer leta vidare.

Anna Cajsa, född i slutet av 1700-talet, omkring 200 år före mig.

Jag fick så att säga blodad tand av detta, och kommer så klart att fortsätta bena ut var jag kommer ifrån. Det finns säkert redan nedskrivet hos någon släkting, men det var spännande att göra det själv. I morse frågade min dotter mig vid frukostbordet: ”Pappa, vad åt du i skolan i baktiden?” Nu vet jag lite mer om baktiden, även om jag inte vet vad de åt på dagarna. En sak är säker dock, för Anna Cajsa fanns inga skolor och skolbespisningar.

En sak till är säker, tack Anna Cajsa för att jag får finnas. Och tack Riksarkivet och regeringen för att ni gör det lättare för den som vill veta mer om sin historia.

Det är 221 dagar till valet.