Glad Påsk!

Jag hoppas att så många som möjligt kan få vara lite lediga nu över påsken. Stort tack till er som jobbar inom vård- och omsorg, socialtjänst och alla andra livsviktiga kommunala verksamheter, men också inom vården, polisen och räddningstjänsten. Ni är samhällets kugghjul.

Det är 162 dagar till valet.

Zlatan är alltid Zlatan, men Sverige är större än så.

Zlatan har landat i Los Angeles och gjort sin första träning med sitt nya lag. Han kommer säkert kunna lyckas i MLS, och det ska bli kul att följa.

Om mindre än tre månader är det fotbolls-VM och det börjar nu, igen, pratas om Zlatan i landslaget. Visst vore detspännande, samtidigt inte enbart positivt. Jag tror på Jannes lagbygge i VM, och att Sverige är större än Zlatan. Men visst, ställer han upp är han given.

Vad tycker du?

Det är 163 dagar till valet.

Barn ska vara barn. Inte gifta.

Noterar att det pågår en nationell debatt om barn som lever som gifta. Bra. Barn ska bara barn och inte leva i äktenskapliga former. Barn ska skyddas.

Noterar samtidigt att Socialstyrelsen skrivit någon form av rapport som vissa nu försöker skylla på regeringen. Det är absurt.

Regeringen styr inte över myndigheterna. Regeringen godkänner inte myndigheters trycksaker. De FÅR inte göra det.

Är Socialdemokraterna bromskloss mot barnäktenskap? Tvärtom. Nu pågår arbetet för totalförbud. Nuvarande lagstiftning tillkom under Moderaternas senaste regeringstid. De är dessutom nöjda med lagen för tre år sen.

Gläds åt att regeringen nu rättar till det.

Det är 164 dagar till valet.

Vallöften för trygghet och studiero i skolan

Trygghet, studiero och fokus på kunskap ska råda i varje klassrum. Socialdemokraterna bygger nu vidare på det största trygghetsprogrammet i modern tid och presenterar flera förslag för ordning och reda i skolan.

Socialdemokraternas nya förslag

Mobilförbud i grundskolan

Vi vill vända på den ordning som gäller idag. Förbud mot mobiler i klassrummet blir huvudregel, och att tillåta dem blir undantag. Det skapar studiero i klassrummet. Samtidigt ska större hänsyn tas till elever med särskilda behov som behöver särskilda hjälpmedel. Används digitala verktyg i undervisning ska skolan tillhandahålla dem. Rektor och lärare ska ha möjligheten att göra undantag från förbudet. Används digitala verktyg i undervisningen ska skolan tillhandahålla dem.

Skärpta disciplinära åtgärder

Det ska inte råda någon osäkerhet om rektorers möjlighet att säkerställa en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Möjligheten till avstängning eller omplacering av en elev som hotat eller utsatt annan elev eller personal för våld eller hot ska ses över och tydliggöras.

Ordningskontrakt på varje skola

Skolan är en plats för kunskap och bildning. Skolans regler för trygghet och studiero ska vara ett gemensamt åtagande för eleverna, föräldrarna och skolan. Rektor ansvarar för reglerna, men de ska undertecknas av elever och vårdnadshavare för att stärka deras ställning så att de följs bättre. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för goda skolresultat.

Nationell plan för studiero

Trygghet och studiero i skolan är en nationell angelägenhet. Därför vill vi ta fram en nationell plan för studiero. De nationella skolmyndigheterna får i ansvar att ta fram stödjande material till skolans huvudmän om trygghet och studiero, att skärpa granskningen av skolans arbete med trygghet och studiero samt att sluta en överenskommelse med skolans huvudmän om att ta fram och sprida goda exempel på trygga skolmiljöer.

Fler lärarassistenter i skolan

Det ska råda trygghet och studiero i klassrum och på raster. Lärarna behöver avlastas för att kunna lägga sin arbetstid på planering, genomförande och uppföljning av undervisning. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har infört ett statsbidrag som kan användas för att anställa lärarassistenter och tillför 2018 kommunsektorn över 35 miljarder kronor till skolan och välfärdens andra verksamheter. Socialdemokraterna kommer att fortsätta arbeta för fler lärarassistenter i skolan.

Detta har Socialdemokraterna gjort i regeringsställning

  • Nationella skolutvecklingsprogram har inrättats på Skolverket för att genom kompetensutvecklingsinsatser stärka lärarna i klassrummet. Strukturerad undervisning där läraren har ett tydligt ledarskap i klassrummet är ofta det främsta botemedlet mot stök och oordning i skolan.
  • Gett Skolverket i uppdrag att kartlägga hur ordningsregler och disciplinära åtgärder används inom skolan.
  • Gjort flera satsningar på fler vägar in i läraryrket och fler anställda i skolan. Genom satsningar på fler anställda i skolan har det under mandatperioden anställts 20 000 fler medarbetare, något som har stor betydelse för elevernas inlärning och trygghet i skolan.

Det är 166 dagar till valet.

En arbetarklasshjälte

Jerry Williams är död. Hans omisskännliga röst, ”ticks” under scenframträdandena och låtar kommer etsa sig fast i svenskarnas minne länge.

Jag uppskattade hans musik, men jag uppskattade hans tydliga ställningstaganden för solidaritet, medmänsklighet och rättigheter för de som inte har så mycket, än mer.

Det är 167 dagar till valet.

Sommartid

Nu är det sommartid, och en hel timme ljusare varje kväll. Det är ju härligt, men ärligt talat, börjar det inte bli dags att sluta med dessa tidsomställningar och slå fast att sommartid är den enda tiden och sen får det vara?

Regeringen har den åsikten att om det är ett brett stöd för frågan och att EU kan enas, så blir det så.

Vad tycker du?

Det är 168 dagar till valet.

Krogtätheten ökar i länet – sa inte dysterkvistarna att det skulle bli tvärtom?

Minns ni valrörelsen 2014? Från högerhåll och Svenskt näringsliv hette det att om Socialdemokraterna skulle vinna valet skulle det bli så svårt att driva restaurang i Örebro att de flesta skulle bli tvungna att klappa ihop.

Så blev det inte. Långt därifrån. Tvärtom, nu ökar krogtätheten i stora delar av länet och i hela landet. I Örebro är utvecklingen enorm.

Då hette det att ”Dubbelstöten” skulle ta död på restaurangnäringen i Sverige. Nu försöker borgerligheten hitta nya skrämselargument. De har haft fel hittills. Inget tyder på att det är någon ändring på G.

Det är 169 dagar till valet.

Möt inte äldre med tomma ord.

Jag läste med intresse Hans Eklinds blogginlägg där han menar att han ska vara ”de äldres röst i riksdagen”. Nu tror ju inte jag att ”de äldre” tycker likadant, men vi behöver ändå vara tydliga med fakta här:

  1. Kristdemokraterna införde pensionärsskatten. Den tas nu bort av Socialdemokraterna, och år 2020 är den borta helt. Skulle Alliansen komma till makten kommer pensionärsskatten tvärtom öka, i och med att alla partier där vill sänka skatten för löntagare mer än för pensionärer.
  2. Fler boendeplatser för äldre kräver en medveten politik, inte de skattesänkningar som högern vill genomföra. Det går inte att bygga ut välfärden, oavsett om vi pratar om behoven inom hälso- och sjukvården eller den kommunala äldreomsorgen, samtidigt som vi genomför de skattesänkningar högern vill genomföra.
  3. Kristdemokraterna styrde socialdepartementet i åtta (!) år 2006-2014. Berätta om de stora satsningar som genomfördes då på äldreomsorgen. Nej just, tänkte väl. Nu tillförs kommunsektorn och vården mångmiljardbelopp årligen. Det är pengar som skulle försvinna om Alliansen kommer till makten,

 

Väljare förtjänar respekt. Den politiska debatten måste hyfsas. Då kan man inte komma farande med vad som helst.

Det är 170 dagar till valet.

Moderaternas politik bromsar Örebros utveckling

Debattartikel från Kenneth Nilsson publicerad i dagens NA:

Anders Åhrlin (M) och Maria Haglund (M) går till val på att sänka skatten i Örebro. I sin debattartikel (NA 23/2) menar de att det går så pass bra för Örebro att en skattesänkning är möjlig. Det är en okunnig slutsats. Örebros ekonomi är stark, men utmaningarna för framtiden är stora. Att skära ner välfärdens resurser med upp emot en halv miljard kronor nästa mandatperiod, vilket blir konsekvensen av skattesänkningen, skulle allvarligt försämra möjligheten att bygga ut välfärden i den takt som Örebro behöver.

Visst går det bra för Örebro kommun. Vi växer både till antalet människor och som nav för handel, logistik och företagande. Arbetslösheten sjunker och kostnaderna för försörjningsstöd har minskat under flera år. Fler företag etablerar sig och växer här, kulturlivet blir allt rikare och rekordmånga väljer att besöka oss för jobb och nöje. Den starka tillväxten skapar goda förutsättningar för fortsatta investeringar i välfärden. När Moderaterna anklagar oss för att bara ”jaga topplaceringar” känner vi istället en stolthet över alla örebroares hårda arbete för att vi ska ligga främst i utvecklingen som Sveriges bästa klimatkommun, bästa fritidskommun, bästa logistikkommun, Sveriges kvalitetskommun och Sveriges säkerhetskommun.

Örebros välfärd behöver stärka sina muskler. De närmaste åren kommer skolor och äldreboenden byggas i rasande takt på grund av fler barn och fler äldre.

Förra året blev vi hela 3 600 nya Örebroare och utvecklingen är möjlig genom att vi byggt flest bostäder i landet per invånare. När fler flyttar hit och arbetar ökar skatteintäkterna och möjliggör fortsatta investeringar i välfärden – det är så samhällsbygget hänger ihop när Örebro växer. Men det finns stora utmaningar, och det är här Moderaterna väljer fel väg och missar utmaningen. Örebros välfärd behöver stärka sina muskler. De närmaste åren kommer skolor och äldreboenden byggas i rasande takt på grund av fler barn och fler äldre. Många nya medarbetare måste rekryteras. Vi måste fortsätta stärka kvaliteten inom vården och skolan.

SKL, Sveriges kommuner och landsting berättar tydligt om de utmaningar som väntar välfärden i framtiden, när vi får allt fler äldre och allt fler barn att ta hand om. Vi kommer behöva prioritera, modernisera och effektivisera för att klara framtiden. Moderaterna har hittills också insett att den skattenivå som ligger sedan hösten 2016 är den som krävs för att utveckla Örebros välfärd. Fram tills nu när det är dags för val. Nu vill de profilera sig, och väljer en farlig väg. Sänkt skatt med 50 öre motsvarar ungefär en halv miljard kronor i den kommunala ekonomin under den kommande mandatperioden. Om moderaterna nu med trovärdighet ska gå till val på den skattesänkningen måste de svara på vad inom välfärden som ska tas bort. Det gör de inte. Det är kortsiktigt, oansvarigt och det hänger inte ihop.

I år är det val. Snart kommer vi att möta väljarna som enskilda partier och gå till val på vår egen politik.

En relevant fråga att ställa sig är exakt vad Moderaterna tycker att vi i slösar på: Är det satsningar fler lärare i skolorna som är slöseri? Är det de extra pengar vi kan skjuta till för att höja kvaliteten i hemvården som är slöseri? Är det de miljardbelopp vi lägger på att renovera lokalerna för skolbarn och förskolebarn som är slöseri? För det är just precis detta som överskotten går till när den här kommunledningen med Socialdemokraterna tar ansvar för Örebros utveckling.

I år är det val. Snart kommer vi att möta väljarna som enskilda partier och gå till val på vår egen politik. Men alltid med stor respekt det goda samarbete som vi byggt upp under åren tillsammans med Kristdemokraterna och Centerpartiet. Samverkan, över block- och partigränser, har varit ett framgångsrecept för Örebro kommun.

Däremot skulle Moderaternas politik bromsa utvecklingen i Örebro. För gör man anspråk på att leda duger det nämligen inte att helt missa välfärdens utmaningar – det är inte att ta ansvar för Örebros fortsatta utveckling.

Kenneth Nilsson

Socialdemokraterna, kommunstyrelsens ordförande

 

Det är 171 dagar till valet.