Nationellt program för avhopparverksamhet

Socialdemokraterna har inlett en lansering av det största trygghetsprogrammet i modern tid. En del i detta är att den organiserade brottsligheten ska knäckas. För att lyckas med det behövs bra alternativ för den som vill göra upp med sitt kriminella liv. Därför vill Socialdemokraterna skapa ett nationellt program för avhoppare.

Kampen mot den grova brottsligheten kräver krafttag. Därför vill Socialdemokraterna att avhopparverksamheten organiseras på nationell nivå. Det skulle underlätta för kommuner att omplacera avhoppade kriminella och säkerställa att framgångsrika exempel sprids.

– Vill du lämna, då kommer samhällets resurser finnas där. Men väljer du att fortsätta så kommer resursern att sättas på att jaga dig och se till att du hamnar bakom lås och bom, säger Anders Ygeman.

Om fler får hjälp att lämna sin kriminella bana kan det ge vinster både på ett samhälleligt plan och på individnivå. Idag finns så kallad avhopparverksamhet i flera av våra storstäder, men stödet är ojämnt fördelat över landet.

Vi socialdemokrater är fast beslutna om att Sverige ska bli tryggare – med en bättre välfärd och hårdare tag mot brottsligheten. Sverige är starkare när vi håller ihop.

Dagens nationella vallöfte är en mycket viktig satsning för människors trygghet. Vi vet att många unga kan och vill ta sig ur kriminalitet. Därför satsar också kommunledningen i Örebro 4 miljoner på att stärka arbetet mot ungdomskriminalitet i Örebro.

Moderaterna säger nej. De vill hellre sänka skatten. Det är en mycket sämre politik.

Det är 181 dagar till valet.

Publicerat av

John Johansson

John Johansson

En 36-årig socialdemokrat, ordförande i Socialnämnd öster, förste vice ordförande i Programnämnd Social välfärd, vice ordförande i Brottsförebyggande rådet, och ledamot i Kommunfullmäktige. Boende på Väster. Gillar min familj, fotboll, litteratur, musik och film – och politik.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *