Efter en lång debatt kan vi nu göra hemvården ännu bättre

På dagens kommunfullmäktigesammanträde fördes en lång debatt om framtidens valfrihetssystem i hemvården. Lång, och stundtals riktigt tuff. Från högerhållet kom det en hel del osakliga argument, men  till sist slogs klubban i bordet och en majoritet av ledamöterna stämde in i kommunledningens vilja att göra om valfrihetssystemet.

Jag är förvånad över hårdheten i högerargumentationen när man själv kom till mötet med oförberedda och splittrade förslag.

Det nya systemet syftar till att göra hemvården i Örebro bättre, och ska främja:

• God kvalitet
• Valfrihet för individen
• Fungerande utvärdering och uppföljning
• Attraktiv arbetsgivare
• Ekonomisk kontinuitet och förutsägbarhet för utföraren
• Lättare val för den enskilde

Nu börjar arbetet med att utveckla den kommunala hemvården. Det vill vi göra i en dialog med fackliga företrädare och med pensionärsorganisationerna.

Hör av dig till mig om du har tankar och funderingar. Jag lovar att lyssna!

Så här sa jag idag:

Med dagens beslut tar vi ett ordentligt nytag med hemvården i Örebro kommun.

Vi gör det, för att vi vet att det behövs.

Vi gör det för att vi vet, att inte bara det ekonomiska läget är tufft utan att kvaliteten på välfärden inte ligger på den nivå örebroare har rätt att kunna begära och att hemvårdens medarbetare inte har de förutsättningar som krävs för att de ska kunna göra allt det goda arbete vi vet att de är kapabla till.

Utifrån förutsättningarna gör alla ett fantastiskt arbete. Nu kommer förutsättningarna kunna bli bättre.

Jag vill tacka alla företrädare för pensionärsorganisationer och fackliga organisationer som har medverkat i det här arbetet. Era röster har blivit hörda och jag ser fram emot att vi nu kan gå vidare tillsammans.

Idag beslutar vi om att skapa förutsättningar för omsorgsdelen i hemvården i hela vår kommun, att utvecklas med kvalitet, bli attraktiv att jobba i, nå en ekonomi i balans samtidigt som den som önskar välja utförare får fortsätta att göra det.

Det nya valfrihetssystemet gör det möjligt för den som önskar välja utförare att göra ett riktigt, underrättat val. Möjligheten att skapa mervärden för den enskilde gör det möjligt att välja mellan verkliga alternativ, och inte ett stort antal företag där det är svårt, eller rentav omöjligt, att utkristallisera någon skillnad.

Det här är något som inte minst pensionärsorganisationerna länge har efterfrågat. Att antalet utförare blir färre bör inte påverka möjligheten att välja en utförare som passar de egna behoven och preferenserna.

Många har påtalat att det för att stärka möjligheten att göra underrättade val kan vara önskvärt med färre utförare än i dagens system.

Vi kommer också kunna få en större kontroll över vad pengarna används till, det blir lättare att se till att våra skattepengar går till de saker de är avsedda för.

Dagens beslut kommer från ett arbete som har pågått i över ett år. Förvaltningen har noggrant analyserat hemvården, vi har anlitat experter på kommunal verksamhet som har tagit fram förslaget, vi har tittat på hur andra kommuner har arbetat och fört dialog med berörda.

Välfärden är inte vilken verksamhet som helst. För oss socialdemokrater ligger välfärden oss alltid varmast om hjärtat. När någonting är trasigt måste vi laga det, för att människor ska känna tryggheten i att välfärden fungerar när den behövs som mest.

Vår gemensamma välfärdsmodell är en del av det som gör Sverige fantastiskt. Genom att ställa krav på varandra och hjälpas åt så utvecklar vi vår gemensamma svenska samhällsmodell. När välfärden fungerar vågar vi mer som människor.

Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen ökar. Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt samhälle. Men det ställer också höga krav på vår välfärd.

Det kräver investeringar i välfärden och inte skattesänkningar. Det kräver att vi får ordning och reda och en ordentlig kontroll över välfärden så att skattemedel går dit de är avsedda.

När klubban väl slår i bordet efter debatten påbörjas nästa viktiga del i arbetet. Då kommer vi att sätta oss ner med de fackliga företrädarna, med pensionärsorganisationerna och med medborgarna och diskutera den kommunala hemvårdens framtida organisation.

Förhoppningen är att både kommunal och privata utförare ska få förutsättning att fokusera mer på sitt grunduppdrag, det vill säga att ge de äldre den omvårdnad som de har rätt till.

Sammanfattningsvis: dagens beslut skapar ett valfrihetssystem som är bra för den som har omsorgsinsatser i hemvården, för den som arbetar i hemvården men också för alla de skattebetalare som betalar hemvården och vår gemensamma välfärd.

Jag tänkte samla ihop lite av de argument som har farit runt i debatten. Det blev lite som vi trodde på förhand; från vänsterhåll har det hetat att KD och C kör över oss socialdemokrater och från högerhåll har vi socialdemokrater kört över våra samarbetspartier.

Jag tror inte att örebroarna tycker att den retoriken är speciellt rolig att lyssna på.

Särskilt inte när sanningen är en helt annan.

Sanningen är att en kommunledning som i ett svårt parlamentariskt läge tog ansvaret för Örebros utveckling i en tid då samarbete och samtal behövdes mer än skrik och skrän.

Det är bra för Örebro att ett sådant samarbete snart fyller sju år med god dialog och gott samtalsklimat. Vi kan hantera svåra frågor. Det visar vi om inte annat idag.

Och ärligt talat:

Mot en enad kommunledning står en fullkomligt splittrad opposition.

*Moderaternas* förslag innebär som jag redan har sagt att valfriheten på riktigt begränsas – de örebroare som är nöjda med sitt serviceföretag skulle med stor sannolikhet få lov att söka sig till ett nytt, i och med att det serviceföretaget knappast har möjlighet att anställa sjuksköterskor och omsorgspersonal.

Dessutom är jag genuint nyfiken på hur tankegången gick när Moderaterna kom fram till att det var en företagare som startade sitt företag för att städa eller bedriva snöröjning som var bäst att utföra insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen? Jag har inte fått svar på den mycket fundamentala frågan.

*Liberalerna* har ju inget förslag. Det förvånar mig kraftigt. Ni vill utreda efter ett års av massivt utredande. Ni har inte kommit fram till någonting alls.

Kraftigt förvånar mig också Moderaternas och Liberalernas oförmåga att komma överens i stora viktiga frågor som denna. Det är mindre än ett halvår kvar till valet och ni tycks inte kunna ena er kring särskilt mycket.

Det är ett svaghetstecken att ni kan visa upp en enad front.

*Miljöpartiets* idéer är lite för tidigt påkallade. Det kommer att kunna beaktas när den kommunala hemvården sedan ska utredas. För att det dock ska ske måste vi ju först och främst klubba igenom beslutet idag, så jag hoppas att ni kan tydliggöra att ni bifaller vårt förslag. Jag tycker att vi helt olika besked från Sara Richert och Niclas Persson här.

*Vänsterpartiet* är för en total återkommunalisering, inte bara av omsorgen utan också av kost, service och så även i daglig verksamhet inom LSS. Det är ju i vart fall konsekvent.

Ni vill ju ta bort valfriheten helt, även där det inte finns några större problem med den, inom kost och service. Jag tycker att det är orimligt att göra så. Dessutom skulle ert förslag inte lösa de ekonomiska problemen.

Majoritetens förslag är ett väl utrett förslag, som har tagits fram i god dialog med fackliga organisationer och pensionärsorganisationerna.

Det är 172 dagar till valet.

 

Publicerat av

John Johansson

En 36-årig socialdemokrat, ordförande i Socialnämnd öster, förste vice ordförande i Programnämnd Social välfärd, vice ordförande i Brottsförebyggande rådet, och ledamot i Kommunfullmäktige. Boende på Väster. Gillar min familj, fotboll, litteratur, musik och film – och politik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *