Moderaternas politik bromsar Örebros utveckling

Debattartikel från Kenneth Nilsson publicerad i dagens NA:

Anders Åhrlin (M) och Maria Haglund (M) går till val på att sänka skatten i Örebro. I sin debattartikel (NA 23/2) menar de att det går så pass bra för Örebro att en skattesänkning är möjlig. Det är en okunnig slutsats. Örebros ekonomi är stark, men utmaningarna för framtiden är stora. Att skära ner välfärdens resurser med upp emot en halv miljard kronor nästa mandatperiod, vilket blir konsekvensen av skattesänkningen, skulle allvarligt försämra möjligheten att bygga ut välfärden i den takt som Örebro behöver.

Visst går det bra för Örebro kommun. Vi växer både till antalet människor och som nav för handel, logistik och företagande. Arbetslösheten sjunker och kostnaderna för försörjningsstöd har minskat under flera år. Fler företag etablerar sig och växer här, kulturlivet blir allt rikare och rekordmånga väljer att besöka oss för jobb och nöje. Den starka tillväxten skapar goda förutsättningar för fortsatta investeringar i välfärden. När Moderaterna anklagar oss för att bara ”jaga topplaceringar” känner vi istället en stolthet över alla örebroares hårda arbete för att vi ska ligga främst i utvecklingen som Sveriges bästa klimatkommun, bästa fritidskommun, bästa logistikkommun, Sveriges kvalitetskommun och Sveriges säkerhetskommun.

Örebros välfärd behöver stärka sina muskler. De närmaste åren kommer skolor och äldreboenden byggas i rasande takt på grund av fler barn och fler äldre.

Förra året blev vi hela 3 600 nya Örebroare och utvecklingen är möjlig genom att vi byggt flest bostäder i landet per invånare. När fler flyttar hit och arbetar ökar skatteintäkterna och möjliggör fortsatta investeringar i välfärden – det är så samhällsbygget hänger ihop när Örebro växer. Men det finns stora utmaningar, och det är här Moderaterna väljer fel väg och missar utmaningen. Örebros välfärd behöver stärka sina muskler. De närmaste åren kommer skolor och äldreboenden byggas i rasande takt på grund av fler barn och fler äldre. Många nya medarbetare måste rekryteras. Vi måste fortsätta stärka kvaliteten inom vården och skolan.

SKL, Sveriges kommuner och landsting berättar tydligt om de utmaningar som väntar välfärden i framtiden, när vi får allt fler äldre och allt fler barn att ta hand om. Vi kommer behöva prioritera, modernisera och effektivisera för att klara framtiden. Moderaterna har hittills också insett att den skattenivå som ligger sedan hösten 2016 är den som krävs för att utveckla Örebros välfärd. Fram tills nu när det är dags för val. Nu vill de profilera sig, och väljer en farlig väg. Sänkt skatt med 50 öre motsvarar ungefär en halv miljard kronor i den kommunala ekonomin under den kommande mandatperioden. Om moderaterna nu med trovärdighet ska gå till val på den skattesänkningen måste de svara på vad inom välfärden som ska tas bort. Det gör de inte. Det är kortsiktigt, oansvarigt och det hänger inte ihop.

I år är det val. Snart kommer vi att möta väljarna som enskilda partier och gå till val på vår egen politik.

En relevant fråga att ställa sig är exakt vad Moderaterna tycker att vi i slösar på: Är det satsningar fler lärare i skolorna som är slöseri? Är det de extra pengar vi kan skjuta till för att höja kvaliteten i hemvården som är slöseri? Är det de miljardbelopp vi lägger på att renovera lokalerna för skolbarn och förskolebarn som är slöseri? För det är just precis detta som överskotten går till när den här kommunledningen med Socialdemokraterna tar ansvar för Örebros utveckling.

I år är det val. Snart kommer vi att möta väljarna som enskilda partier och gå till val på vår egen politik. Men alltid med stor respekt det goda samarbete som vi byggt upp under åren tillsammans med Kristdemokraterna och Centerpartiet. Samverkan, över block- och partigränser, har varit ett framgångsrecept för Örebro kommun.

Däremot skulle Moderaternas politik bromsa utvecklingen i Örebro. För gör man anspråk på att leda duger det nämligen inte att helt missa välfärdens utmaningar – det är inte att ta ansvar för Örebros fortsatta utveckling.

Kenneth Nilsson

Socialdemokraterna, kommunstyrelsens ordförande

 

Det är 171 dagar till valet.

Publicerat av

John Johansson

En 36-årig socialdemokrat, ordförande i Socialnämnd öster, förste vice ordförande i Programnämnd Social välfärd, vice ordförande i Brottsförebyggande rådet, och ledamot i Kommunfullmäktige. Boende på Väster. Gillar min familj, fotboll, litteratur, musik och film – och politik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *