Efter en lång debatt kan vi nu göra hemvården ännu bättre

På dagens kommunfullmäktigesammanträde fördes en lång debatt om framtidens valfrihetssystem i hemvården. Lång, och stundtals riktigt tuff. Från högerhållet kom det en hel del osakliga argument, men  till sist slogs klubban i bordet och en majoritet av ledamöterna stämde in i kommunledningens vilja att göra om valfrihetssystemet.

Jag är förvånad över hårdheten i högerargumentationen när man själv kom till mötet med oförberedda och splittrade förslag.

Det nya systemet syftar till att göra hemvården i Örebro bättre, och ska främja:

• God kvalitet
• Valfrihet för individen
• Fungerande utvärdering och uppföljning
• Attraktiv arbetsgivare
• Ekonomisk kontinuitet och förutsägbarhet för utföraren
• Lättare val för den enskilde

Nu börjar arbetet med att utveckla den kommunala hemvården. Det vill vi göra i en dialog med fackliga företrädare och med pensionärsorganisationerna.

Hör av dig till mig om du har tankar och funderingar. Jag lovar att lyssna!

Så här sa jag idag:

Med dagens beslut tar vi ett ordentligt nytag med hemvården i Örebro kommun.

Vi gör det, för att vi vet att det behövs.

Vi gör det för att vi vet, att inte bara det ekonomiska läget är tufft utan att kvaliteten på välfärden inte ligger på den nivå örebroare har rätt att kunna begära och att hemvårdens medarbetare inte har de förutsättningar som krävs för att de ska kunna göra allt det goda arbete vi vet att de är kapabla till.

Utifrån förutsättningarna gör alla ett fantastiskt arbete. Nu kommer förutsättningarna kunna bli bättre.

Jag vill tacka alla företrädare för pensionärsorganisationer och fackliga organisationer som har medverkat i det här arbetet. Era röster har blivit hörda och jag ser fram emot att vi nu kan gå vidare tillsammans.

Idag beslutar vi om att skapa förutsättningar för omsorgsdelen i hemvården i hela vår kommun, att utvecklas med kvalitet, bli attraktiv att jobba i, nå en ekonomi i balans samtidigt som den som önskar välja utförare får fortsätta att göra det.

Det nya valfrihetssystemet gör det möjligt för den som önskar välja utförare att göra ett riktigt, underrättat val. Möjligheten att skapa mervärden för den enskilde gör det möjligt att välja mellan verkliga alternativ, och inte ett stort antal företag där det är svårt, eller rentav omöjligt, att utkristallisera någon skillnad.

Det här är något som inte minst pensionärsorganisationerna länge har efterfrågat. Att antalet utförare blir färre bör inte påverka möjligheten att välja en utförare som passar de egna behoven och preferenserna.

Många har påtalat att det för att stärka möjligheten att göra underrättade val kan vara önskvärt med färre utförare än i dagens system.

Vi kommer också kunna få en större kontroll över vad pengarna används till, det blir lättare att se till att våra skattepengar går till de saker de är avsedda för.

Dagens beslut kommer från ett arbete som har pågått i över ett år. Förvaltningen har noggrant analyserat hemvården, vi har anlitat experter på kommunal verksamhet som har tagit fram förslaget, vi har tittat på hur andra kommuner har arbetat och fört dialog med berörda.

Välfärden är inte vilken verksamhet som helst. För oss socialdemokrater ligger välfärden oss alltid varmast om hjärtat. När någonting är trasigt måste vi laga det, för att människor ska känna tryggheten i att välfärden fungerar när den behövs som mest.

Vår gemensamma välfärdsmodell är en del av det som gör Sverige fantastiskt. Genom att ställa krav på varandra och hjälpas åt så utvecklar vi vår gemensamma svenska samhällsmodell. När välfärden fungerar vågar vi mer som människor.

Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen ökar. Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt samhälle. Men det ställer också höga krav på vår välfärd.

Det kräver investeringar i välfärden och inte skattesänkningar. Det kräver att vi får ordning och reda och en ordentlig kontroll över välfärden så att skattemedel går dit de är avsedda.

När klubban väl slår i bordet efter debatten påbörjas nästa viktiga del i arbetet. Då kommer vi att sätta oss ner med de fackliga företrädarna, med pensionärsorganisationerna och med medborgarna och diskutera den kommunala hemvårdens framtida organisation.

Förhoppningen är att både kommunal och privata utförare ska få förutsättning att fokusera mer på sitt grunduppdrag, det vill säga att ge de äldre den omvårdnad som de har rätt till.

Sammanfattningsvis: dagens beslut skapar ett valfrihetssystem som är bra för den som har omsorgsinsatser i hemvården, för den som arbetar i hemvården men också för alla de skattebetalare som betalar hemvården och vår gemensamma välfärd.

Jag tänkte samla ihop lite av de argument som har farit runt i debatten. Det blev lite som vi trodde på förhand; från vänsterhåll har det hetat att KD och C kör över oss socialdemokrater och från högerhåll har vi socialdemokrater kört över våra samarbetspartier.

Jag tror inte att örebroarna tycker att den retoriken är speciellt rolig att lyssna på.

Särskilt inte när sanningen är en helt annan.

Sanningen är att en kommunledning som i ett svårt parlamentariskt läge tog ansvaret för Örebros utveckling i en tid då samarbete och samtal behövdes mer än skrik och skrän.

Det är bra för Örebro att ett sådant samarbete snart fyller sju år med god dialog och gott samtalsklimat. Vi kan hantera svåra frågor. Det visar vi om inte annat idag.

Och ärligt talat:

Mot en enad kommunledning står en fullkomligt splittrad opposition.

*Moderaternas* förslag innebär som jag redan har sagt att valfriheten på riktigt begränsas – de örebroare som är nöjda med sitt serviceföretag skulle med stor sannolikhet få lov att söka sig till ett nytt, i och med att det serviceföretaget knappast har möjlighet att anställa sjuksköterskor och omsorgspersonal.

Dessutom är jag genuint nyfiken på hur tankegången gick när Moderaterna kom fram till att det var en företagare som startade sitt företag för att städa eller bedriva snöröjning som var bäst att utföra insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen? Jag har inte fått svar på den mycket fundamentala frågan.

*Liberalerna* har ju inget förslag. Det förvånar mig kraftigt. Ni vill utreda efter ett års av massivt utredande. Ni har inte kommit fram till någonting alls.

Kraftigt förvånar mig också Moderaternas och Liberalernas oförmåga att komma överens i stora viktiga frågor som denna. Det är mindre än ett halvår kvar till valet och ni tycks inte kunna ena er kring särskilt mycket.

Det är ett svaghetstecken att ni kan visa upp en enad front.

*Miljöpartiets* idéer är lite för tidigt påkallade. Det kommer att kunna beaktas när den kommunala hemvården sedan ska utredas. För att det dock ska ske måste vi ju först och främst klubba igenom beslutet idag, så jag hoppas att ni kan tydliggöra att ni bifaller vårt förslag. Jag tycker att vi helt olika besked från Sara Richert och Niclas Persson här.

*Vänsterpartiet* är för en total återkommunalisering, inte bara av omsorgen utan också av kost, service och så även i daglig verksamhet inom LSS. Det är ju i vart fall konsekvent.

Ni vill ju ta bort valfriheten helt, även där det inte finns några större problem med den, inom kost och service. Jag tycker att det är orimligt att göra så. Dessutom skulle ert förslag inte lösa de ekonomiska problemen.

Majoritetens förslag är ett väl utrett förslag, som har tagits fram i god dialog med fackliga organisationer och pensionärsorganisationerna.

Det är 172 dagar till valet.

 

Idag fick 17938 hushåll i Örebro höjt barnbidrag

Socialdemokraterna höjer barnbidraget i regeringsställning för att göra Sverige mer jämlikt. När det går bra för svensk ekonomi – vilket det nu gör – så ska det märkas för vanligt folk.

Höjt barnbidrag var ett av Socialdemokraternas vallöften. Idag skedde utbetalningen av det höjda barnbidraget. För en tvåbarnsfamilj innebär det ett tillskott på 4800 kronor per år. Det är mycket pengar!

I Örebro handlar det totalt om närmare 18000 hushåll som nu får lite mer pengar att röra sig med. Det kan räcka till nya gummistövlar, ett besök på Gustavsik eller det där lördagsbesöket på kondis.

Det går bra för Sverige!

Det är 173 dagar till valet.

Förskolan behöver inte moderata skattesänkningar

Jag älskar den svenska förskolan. Jag älskar hela idén om det pedagogiska arbetet blandat med lek, omsorg och så mycket kärlek. Alla fantastiska pedagoger som jag har träffat, privat som förälder men också som politiker på verksamhetsbesök och i olika former av dialogmöten, imponerar på mig.

Som socialdemokrat vill jag satsa på barnen och förskolan. När Socialdemokraterna vann omvalet i Örebro 2011 var det efter att många örebroare rätteligen upplevde att förskolan inte var tillräckligt prioriterad. Lokalerna var undermåliga och köerna på flera håll långa.

Sen har en utbyggnad skett utan dess like.

Nästan överallt i stan (och på landsbygden) står numera en helt ny förskola. Det är på vissa ställen väldigt vackra byggnader och miljöer, och på andra mer effektiva utifrån omgivningens förutsättningar.

Barngruppernas storlek har också minskat de senaste åren, och möjligheten att få plats på just den förskolan man önskar är i stort sett goda.

Det är en bra politik, när förskolan prioriteras före stora skattesänkningar. Men nu vill Moderaterna backa och göra tvärtom. Nu är det skattesänkningar som ska upp på dagordningen, och örebromoderaterna går till val på skattesänkningar som motsvarar cirka 300 barnskötare och förskollärare.

Med alla skriverier som just nu är om den pressade situationen på förskolan behöver örebroarna fråga sig; är det verkligen så klokt att sänka skatten just nu? Eller ska vi i stället fortsätta att investera i vår gemensamma välfärd?

Det är 174 dagar till valet.

Tårtgeneralen – en ständigt aktuell film

Som jag har skrivit tidigare är jag född och uppvuxen i Köping. Därför var det med stora förhoppningar jag i dag såg ”Tårtgeneralen”, Filip och Fredriks långfilmsdebut med Mikael Persbrandt i huvudrollen som ”Hasse P”, mannen som ville sätta Köping på kartan med världens längsta smörgåstårta.

Jag är mer än nöjd! Jag älskade filmen, karaktärerna och miljöerna. Kanske är det för att jag är uppvuxen där som filmen klappar lite extra, men jag tror den har något för alla.

Behovet hos många mindre kommuner att sticka ut finns fortfarande. Nu med skillnaden att Socialdemokraterna bidrar med positiv arbetsmarknadspolitik igen. Nu kommer jobben till hela Sverige, myndigheter ska inte bara ligga i Stockholm.

Hela Sverige ska leva. Hasse P gjorde Köping lite roligare. Och min dag lite varmare.

 

Det är 175 dagar till valet.

Låt inte valrörelsen innehålla lögner och fulspel

Moderaterna i Örebro visar nu på många sätt att de inte tänker köra en rumsren valrörelse, utan att de med lögner och smutsigt spel försöka vrida debatten från det som den borde handla om:

Ska vi investera i välfärden och i trygghetsskapande åtgärder för människor, eller sänka skatten med stora nedskärningar som följd?

Det vill inte Moderaterna prata om. Därför får du redan se, och kommer med all säkerhet i framtiden få se ytterligare, ett antal utspel från dem med rena lögner och svartmålningar.

Ett tips: Om ett parti säger att ett annat parti vill något, och det inte finns något tecken på det från det partiets officiella kanaler är det troligtvis inte sant.

Låt valet istället handla om människors välfärd, om tryggheten och om jobben. Varför vill inte Moderaterna prata om det?

Det är 176 dagar till valet.

Inte första gången Hanif Bali agerar omdömeslöst

Hanif Bali är riksdagsledamot för Moderaterna. Hans tonläge på sociala medier har fått många att höja på ögonbrynen vid fler än ett tillfälle. Det han säger går ibland över så många gränser att det är osäkert om det ens finns fler gränser att gå över.

Nu har han dock hittat nya gränser och passerat dem med råge. Det går inte att säga på något annat sätt än att den här skandalen han nu har försatt sig i riskerar hans fortsatta framtid som politiker. Säkerhetspolisen är inkopplad och Moderaterna har tvingats gå ut skriftligt och be om ursäkt.

Från DN:

DN har avslöjat att det på UD finns misstankar om att främmande makt avlyssnat en mejlkonversation mellan UD och den profilerade säkerhetspolitiske journalisten Patrik Oksanen. Mindre än ett dygn efter mejlkonversationen ägde rum begärde en chef på den högerpopulistiska sajten Nyheter Idag ut alla mejl som UD skickat eller tagit emot från Patrik Oksanen.

Mejlen lämnades ut, men någon artikel i Nyheter Idag blev det aldrig.

I stället lade moderate riksdagsledamoten Hanif Bali ut mejlväxlingen på Twitter med kritiska formuleringar mot Oksanen. Efter någon timme tog han bort meddelandena. Det är oklart exakt hur han fick tag i mejlen.”

Det är 177 dagar till valet.

Nu ska segregationen brytas!

Samordningminister Ibrahim Baylan (S) besökte Örebro idag ihop med finansmarknadsminister Per Bolund (MP). Tillsammans hade de med sig rödgröna regeringssatsningar mot segregationen i Sverige.

2,2 miljarder kronor årligen i tio år framåt kommer att investeras för att bryta segregationen och öka tryggheten.

Under 2018 rör sig budgeten om 425 miljoner kronor, som totalt 32 kommuner i landet kan ansöka om stöd från. Nästa år blir det 1,35 miljarder och därefter 2,2 till och med 2027.

Statsbidraget kan till exempel gå till arbete med tidiga insatser för barn och unga, satsningar på utbildning, ökad trygghet och insatser för att stärka demokratin och det civila samhället, i områden med utmaningar när det gäller bland annat lågt valdeltagande, hög arbetslöshet och låg sysselsättningsgrad.

Det är 178 dagar till valet.

Bättre med en mer tillgänglig vård än skattesänkningar och nedskärningar

Under året kommer alla vårdcentraler i Örebro län ha en dropin-mottagning. Det kommer att göra vården mycket mer tillgänglig. Det är en satsning från den socialdemokratiskt ledda regionledningen i budgeten för 2018.

Flera av de borgerliga partierna är emot den här satsningen.

Kanske kommer de, likt Moderaterna i Örebro, att prioritera en skattesänkning istället för satsningar på välfärd. Jag tycker att en tillgänglig vård är viktigare och bättre än skattesänkningar.

Det är 179 dagar till valet.

Barn ska få bestämma själva om de vill tro!

Religiös påverkan hör inte hemma i svensk skola. Socialdemokraterna vill att skolan ska ge alla elever en bra utbildning oavsett bakgrund, kön eller religion. Det är en självklar del av vårt trygghetsprogram för Sverige.

Svensk skola ska vara en plats där barn och unga med olika bakgrund möts. Att elever med olika erfarenheter lär sig att samarbeta bygger sammanhållning och motverkar splittring. Att skilja elever åt utifrån religion eller kön är inte förenligt med den svenska modellen.

Socialdemokraterna går därför till val på att förbjuda religiösa friskolor. 

– För oss är det självklart att ingen elev ska utsättas för religiös påverkan i skolan. Att tro, eller att låta bli, ska vara varje barns eget val, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

En hörnsten i att bygga Sverige starkare är en jämlik skola, där föräldrar och elever kan vara trygga i att utbildningen ger kunskaper baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Inte religiösa dogmer.

– Jag är uppvuxen i ett land där religiös påverkan och könssegregering förekom i alla skolor. Jag tänker aldrig acceptera att det förtryck som jag och många med mig har flytt från letar sig in i svensk skola, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Det här har vi gjort:

  • Gett uppdrag till Skolverket att förtydliga läroplanen för att motverka en systematisk könsuppdelad undervisning.
  • Lagförslag om att införa lämplighetsprövning av den som vill starta och driva friskola.
  • Tillsatt utredning som ska göra en rättslig analys av vad som gäller för religiösa friskolor och föreslå ett tydligare regelverk.

 

Dagens besked är efterlängtat. Barn ska vara barn och de ska få bestämma själv om de vill tro eller inte tro. Skolan ska vara neutral och inte till för indoktrinering.

Det är 180 dagar till valet.

Nationellt program för avhopparverksamhet

Socialdemokraterna har inlett en lansering av det största trygghetsprogrammet i modern tid. En del i detta är att den organiserade brottsligheten ska knäckas. För att lyckas med det behövs bra alternativ för den som vill göra upp med sitt kriminella liv. Därför vill Socialdemokraterna skapa ett nationellt program för avhoppare.

Kampen mot den grova brottsligheten kräver krafttag. Därför vill Socialdemokraterna att avhopparverksamheten organiseras på nationell nivå. Det skulle underlätta för kommuner att omplacera avhoppade kriminella och säkerställa att framgångsrika exempel sprids.

– Vill du lämna, då kommer samhällets resurser finnas där. Men väljer du att fortsätta så kommer resursern att sättas på att jaga dig och se till att du hamnar bakom lås och bom, säger Anders Ygeman.

Om fler får hjälp att lämna sin kriminella bana kan det ge vinster både på ett samhälleligt plan och på individnivå. Idag finns så kallad avhopparverksamhet i flera av våra storstäder, men stödet är ojämnt fördelat över landet.

Vi socialdemokrater är fast beslutna om att Sverige ska bli tryggare – med en bättre välfärd och hårdare tag mot brottsligheten. Sverige är starkare när vi håller ihop.

Dagens nationella vallöfte är en mycket viktig satsning för människors trygghet. Vi vet att många unga kan och vill ta sig ur kriminalitet. Därför satsar också kommunledningen i Örebro 4 miljoner på att stärka arbetet mot ungdomskriminalitet i Örebro.

Moderaterna säger nej. De vill hellre sänka skatten. Det är en mycket sämre politik.

Det är 181 dagar till valet.