Vi vill prata med dig om våra tolv punkter för ökad trygghet.

Socialdemokraterna i Örebro inleder på Första maj sin vårkampanj om trygghet för alla i hela Örebro. Över 4000 samtal ska föras med örebroarna om vilka åtgärder de vill se för att öka tryggheten i Örebro, satsningar som Socialdemokraterna ställer mot Moderaternas skattesänkningar.

Trygghet är en av örebroarnas viktigaste frågor inför valet. Socialdemokraterna i Örebro presenterar nu våra 12 viktigaste förslag på hur vi tillsammans kan göra Örebro tryggare för alla men vi vill också fråga örebroarna vad de tycker är viktigast. Därför genomför Socialdemokraterna i Örebro en trygghetskampanj under maj månad.

 • 1 maj till 20 maj pågår vår trygghetskampanj
 • Socialdemokraterna ska under tre veckor prata med 4 000 örebroare om hur de vill göra Örebro tryggare för alla
 • Vi delar ut 40 000 material i brevlådor och genomför en digital vad-tycker-du kampanj
 • Vi kommer att knacka på 5 000 dörrar
 • Vi kommer att ha öppna möten
 • Vårt mål är att 250 aktivister ska delta i kampanjen och att vi värvar 75 nya medlemmar.

– Vi presenterar nu en rad satsningar som vi vill föra samtal med örebroarna kring, om hur tryggheten kan öka i Örebro, men vi vill också lyssna på vilka ytterligare satsningar som kan behövas för att göra hela Örebro tryggare för alla. Vi lanserar också vår nya hemsida, framåttillsammansörebro.se, där vi kommer att presentera våra politiska löften och viljeinriktningar inför valet, säger Kenneth Nilsson, Socialdemokraterna i Örebros ledande kandidat i valet.

Samtalen kommer att föras vid dörrknackningar, via olika öppna möten, torgmöten och via den nya hemsidan. Kenneth Nilsson säger att det handlar om att sätta igång organisationen inför hösten.

– Socialdemokraterna i Örebro är en folkrörelse och vårt kampanjarbete har rönt nationell uppmärksamhet. Vi har också varit ute och pratat med örebroarna under hela mandatperioden, mellan valen. Jag ser fram emot att få träffa så många som möjligt de kommande veckorna, säger Kenneth Nilsson.

Kenneth Nilsson presenterade idag de förslag som Socialdemokraterna lägger fram för att öka tryggheten i Örebro, och kommer föra dialog kring. Huvudbudskapet är att ”Hela Örebro ska bli tryggare för alla.” 

– Vår politik för trygghet innehåller flera satsningar som vi kommer att genomföra om vi får örebroarnas förtroende i höst. Det är några satsningar som kostar pengar, men vi kommer att ha råd med det i och med att vi inte lovar stora skattesänkningar som Moderaterna gör. Fram till valet kommer vi dessutom att presentera våra satsningar för skolan, för äldreomsorgen och jobben, och vi kommer att berätta att alternativet till våra satsningar är Moderaternas skattesänkningar, fortsätter Kenneth Nilsson.

 

Därför lovar Socialdemokraterna:

 

Fler vuxna som skapar trygghet och sätter gränser i ungdomars vardag.

 • Vi tar fram en ny fritidsgård i centrala Örebro.
 • Vi arbetar tillsammans med föreningslivet för att få fler aktiva seniorer att engagera sig i barn och ungas framtid i form av ”föreningsmormor” och ”föreningsmorfar”.
 • För att öka det förebyggande arbetet kring barn och unga i riskzoner prövas en ny behovsprövad verksamhet med vuxna mentorer/assistenter som kan stötta barn och deras familjer även på fritiden.

 

Örebro kommun ska ta krafttag mot kriminalitet och drogförsäljning på våra gator och torg.

 • Vi vidareutvecklar vår strategiska samverkan med polis och andra myndigheter för att motverka kriminalitet och drogförsäljning genom bland annat fler platser som kameraövervakas.
 • Vi stärker socialtjänstens arbete bland annat genom tidigare insatser för den som missbrukar.
 • Lokalt avhopparprogram för att stötta den som vill bryta med kriminalitet.

 

Vår kommun ska vara till för alla. Hela Örebro ska vara tryggt och attraktivt.

 • Alla ska känna sig trygga på våra gator och torg, alla tider på dygnet. Därför vill vi satsa på fler väktare i centrum och på utsatta ställen.
 • Alla ska kunna röra sig tryggt i det offentliga rummet, det är en rättvisefråga. Vi utvecklar en gångstråksplan samt investerar i förbättrad belysning i parker, lekparker, motionsspår och gångstråk.
 • När det går bra för Örebro ska hela kommunen få del av det. Vi ska rusta minst ett stadsdelscentrum per år under mandatperioden och arbetet med centrumvärdar ska vidareutvecklas

 

Örebros skolor och förskolor ska vara trygga för alla elever och personal.

 • Vi ska ta initiativ för en trygghetsstrategi på Örebro kommuns skolor och förskolor.
 • Vi vill införa trygghetsvärdar för att öka tryggheten för elever och personal i skolan.
 • Vi vill fortsätta investera i barnens fysiska miljö genom att rusta skolgårdar, toaletter och duschutrymmen.

 

Det är 132 dagar till valet.

Moderaterna kommer INTE lägga någon polisutbildning i Örebro om de vinner valet.

Alla länsmedier, även NA, har gett utrymme för ett moderat utspel om att det borde finnas en polisskola i Örebro. Problemet är att det tycker inte Moderaterna.

Moderaterna kommer INTE lägga någon polisutbildning i Örebro om de vinner valet. De vill nämligen inte det nationellt. Det är inte en lokal fråga, utan en riksdagsfråga.

I riksdagen har örebromoderaten Lotta Olsson föreslagit det. Motionen från Lotta Olsson, M, är en enskild motion. Enskilda moderater har även motionerat om polisutbildning i Skövde, Halmstad, Gävleborg, Söderhamn, med mera.

Men när motionerna röstades om i riksdagen röstade de inte ja till de enskilda ledamöternas förslag, utan nej. De är alltså inte beredda att starta en polisutbildning i Örebro. De har röstat nej till det.

Så den som vill se fler poliser i Örebro bör rösta på ett parti som sätter polisen före stora skattesänkningar.

Det är 133 dagar till valet.

Vi var fler än två frivilliga ute på Marieberg igår

Lite tråkig och missvisande rapportering om gårdagens organiserade vuxenträff i Marieberg, i dagens NA. Det var inte ”bara två” frivilliga som dök upp ute vid Marieberg igår, utan vi var minst ett tjugotal. Sen att merparten var organiserade i föreningslivet, i ”Nattvandrarna” eller olika församlingar, är en sak.

Jag var där. Jag kanske inte räknas som ”frivillig” i det att jag är förtroendevald politiker, fast jag var där ”frivilligt” och oorganiserat. Med mig var ganska många, dock de flesta aktiva i olika föreningar. Det är givetvis positivt.

Jag önskar att fler vuxna kommer ut till Marieberg, kanske redan ikväll och nästa helg, även om det inte är organiserade promenader då. Det har en lugnande och trygghetsskapande effekt.

Ta med en termos kaffe, en reflexväst, samla ett par vänner och åk ut! Så skapar vi trygghet och säkerhet för våra ungdomar.

Det är 134 dagar till valet.

Vi bygger ett nytt bad i Brickebacken

Kommunledningen i Örebro kom med ett mycket glädjande och populärt besked idag. Örebro ska få ett nytt badhus – Istället för det gamla slitna badet i Brickebacken ska ett helt nytt byggas.

Det kommer göra det lättare för allmänhet, simskoleanordnare och andra att få tillgång till simhall.

Det är mycket bra!

Det är 135 dagar till valet

Socialdemokraterna lovar central fritidsgård och satsningar på fler vuxna i ungdomars vardag

Idag presenterade vi vårt första vallöfte – en central fritidsgård samt satsningar på fler vuxna i ungdomars vardag. Det är konkreta satsningar på ett tryggare Örebro.

Socialdemokraterna går till val på välfärd och trygghet före stora skattesänkningar. Det säger Kenneth Nilsson, Socialdemokraternas ledande kandidat i valet, som idag presenterade partiets första vallöften: en fritidsgård i de centrala delarna av Örebro, samt satsningar på fler vuxna i ungdomars vardag.

 – Vi socialdemokrater ser hur behoven av fler vuxna i ungdomars vardag ökar i takt med att vi växer som kommun och att en del sociala problem uppdagas. Situationen kring krämargaraget och ute vid Marieberg har varit känt ett tag, och vi vill nu ta krafttag i kommunen för att fler vuxna ska kunna skapa trygghet och sätta gränser i ungdomars vardag, säger Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S) och Socialdemokraternas ledande kandidat i valet i höst.

Socialdemokraterna går till val på tre konkreta vallöften för att fler vuxna ska skapa trygghet och sätta gränser i ungdomars vardag.

 

En ny fritidsgård i centrala Örebro.

– Det finns behov av att starta minst en till fritidsgård i Örebro och vi lovar därför att en ny startas under kommande mandatperiod i centrala Örebro. Det kan vara i någon befintlig lokal, eller varför inte i anslutning till Kulturkvarteret, när det står klart. Vi vill att det ska bli en trygg samlingsplats för ungdomar, som annars bara driver omkring på stan eller på andra ställen där det inte är bra för dem att vistas. Det här är en stor trygghetssatsning för våra unga och för deras föräldrar, säger Kenneth Nilsson.

 

Arbeta tillsammans med föreningslivet för att få fler aktiva seniorer att engagera sig i barn och ungas framtid i form av ”föreningsmormor” och ”föreningsmorfar”.

– Vi vet att många seniorer i Örebro har mycket energi och lust att vara med och bidra för att skapa trygghet och engagera våra ungdomar i deras vardag. Vi tror att Örebros civilsamhälle kan fungera bra här, och därför vill vi tillsammans med föreningslivet arbeta för att få fler aktiva seniorer att engagera sig i ungdomars och barns framtid. Vi kallar det ”föreningsmormor” och ”föreningsmorfar”, och vi tror att det skulle kunna vara en metod för att få fler vuxna att skapa trygghet för våra barn och unga, fortsätter Kenneth Nilsson.

 

För att öka det förebyggande arbetet kring barn och unga i riskzoner prövas en ny behovsprövad verksamhet med vuxna mentorer/assistenter som kan stötta barn och deras familjer även på fritiden.

– Föräldrar har alltid ansvaret för sina minderåriga barn, men samhället har också ett ansvar för att finnas tillgängliga för de ungdomar som vill och behöver. Redan idag finns det fältassistenter som har ett mer övergripande arbetsområde – de bevakar Örebro kommun och ska täcka hela kommunen geografiskt med fokus på där det just då kan finnas behov att extra insatser. Men vissa ungdomar och deras föräldrar kan ha särskilda behov av en mer direkt vuxennärvaro, när föräldern just då inte förmår ge den. Det handlar inte om att överta föräldraansvaret, utan vara en mentor eller en assistent för den unge där och då. Det kan handla om att man ska hålla kontakt under kvällen, kanske träffas ett par tre gånger och tala om var man är, säger Kenneth Nilsson.

– De här vallöftena som vi presenterar idag är den första delen i vårt trygghetspaket inför valet. Vi kommer att gå till val på satsningar som förbättrar välfärden och ökar tryggheten i vår kommun. Så vill vi fortsätta ta ansvar för att Örebro ska fortsätta framåt tillsammans. Det kommer vi ha råd med, för vi prioriterar det före stora skattesänkningar. Örebroarna kommer att kunna välja och det är bra med tydliga val, avslutar Kenneth Nilsson.

Det är 136 dagar till valet.

Ersättningen inom daglig verksamhet höjs med 33 procent

Idag presenterade jag ihop med övriga majoriteten en satsning som vi fattar beslut om nästa vecka som gör mig väldigt glad.

Mitt första mediala framträdande skedde för snart 12 år sedan när dåvarande kommunledningen, med Moderaterna och Folkpartiet i spetsen, ville utreda att sänka eller ta bort habiliteringsersättningen inom daglig verksamhet. Sedan dess har den legat still, med en liten höjning, och det är under en tolvårsperiod.

Habiliteringsersättningen, eller flitpengen som vissa säger, är den ersättning som en arbetstagare inom daglig verksamhet för människor med vissa funktionsnedsättningar får.

Nu har vi lyckats förhandla fram en höjning av habiliteringsersättningen med 33 procent! Höjningen finansieras tack vare ett statsbidrag som den socialdemokratiskt ledda regeringen riktar till kommunerna.

Det här är en stor rättvisereform. Samtidigt kan jag förstå föreningen FUB i Örebro som säger att vi borde ha gjort mer.

Föreningen FUB Örebro har här helt rätt i att det finns en politisk oro i hur det här statsbidraget skulle komma att förändras efter valet. Får vi en borgerlig regering är risken nämligen stor att detta statsbidrag, och andra satsningar regeringen gör på välfärden, ryker.

Dock är en höjning på 33 procent inte en liten höjning, så jag tror att den kommer att ge en positiv effekt.

Jag hoppas givetvis att vi får en fortsatt socialdemokratiskt ledd regering, så att satsningar på en bättre välfärd kan gå före stora skattesänkningar.

Det är 137 dagar till valet.

Hellre fler poliser än högerns skattesänkningar

Den som vill se fler poliser i Sverige, den bör rösta på Socialdemokraterna. Nu görs historiska satsningar på polisen, nu prioriteras tryggheten före stora skattesänkningar.

När Moderaterna styrde var det tvärtom. Tidningen Aktuellt i politiken beskriver i en artikel hur högerregeringen skar ner på platserna på polisutbildningen med hela 92 procent. Undermåligt.

Justitieminister Morgan Johansson skriver ihop med Kommunstyrelsens ordförande Kenneth Nilsson i en debattartikel i dagens tidning om de trygghetssatsningar som Socialdemokraterna just nu vill göra.

Det är 138 dagar till valet.

Ytterligare insatser för ökad trygghet

Fler fältassistenter, ökade öppettider på fritidsgårdar, upprustning av utemiljöer och en utredning kring hur kommunen ska jobba med uppsökande verksamhet riktad mot personer med missbruksproblem är några av de insatser som prioriterats av kommunledningen i årets budget. 

Nu vidtas ytterligare åtgärder i syfte att öka tryggheten i hela kommunen. Flera av dem görs i samverkan med polisen. Insatser som planeras under våren är nya medborgarlöften, ansökan om utvidgat § 3-område i city samt trygghetskameror i Oxhagen och Vivalla.

Medborgarlöften tas fram i samverkan mellan Örebro kommun, polisen och andra aktörer, bostadsbolag, näringslivet samt de kommuninvånare som bor i området. De har som mål att minska brottsligheten och öka tryggheten i ett visst område. Sedan tidigare finns ett medborgarlöfte framtaget för Vivalla. Nästa steg är att med start våren 2018 och framåt ta fram ytterligare medborgarlöften för city och ett antal prioriterade bostadsområden.

Bestämmelser om § 3-område reglerar hur och inom vilka ramar ordningsvakter har rätt att medverka till att upprätthålla allmän ordning. Sedan tidigare har kommunen haft möjlighet att anställa vakter med den befogenheten under helgkvällar. En ansökan har nu lämnats in till polisen för att möjliggöra ordningsvakter i ett större geografiskt område i city samt att det ska vara en möjlighet alla dagar i veckan utifrån en behovsbedömning. Om polisen beviljar ansökan kommer resurser att avsättas för att möjliggöra att väktare är i tjänst varje vardag.

Polisen arbetar för att så snart som möjligt kunna sätta upp trygghetskameror i Vivalla och Oxhagen. Örebro kommun kommer komplettera dessa med kameror kring Vivallaskolan. Kameraövervakning ska ses som ett komplement till övrigt brottsförebyggande arbete men bedöms vara en bra hjälp för övervakning samt vid spaning och för bevisföring.

Nu tar kommunledningen några steg för att göra Örebro tryggare för alla. Det är viktigare än skattesänkningar.

Det är 140 dagar till valet.

Trygghet före skattesänkningar

Igår avslutades Sveriges största brottsförebyggande konferens, Råd för framtiden, i Örebro. Bland annat talade Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) på konferensen och han fick stora applåder för sitt tal.

Efter sitt tal gjorde Morgan Johansson, tillsammans med Kommunstyrelsens ordförande Kenneth Nilsson (S), ett besök på polisstationen i Vivalla för att få en bild av det trygghetsskapande arbetet där.

Tillsammans med socialdemokratiska partikamrater pratade han sedan med människor i området om vilka trygghetssatsningar Socialdemokraterna i Örebro vill göra kommande mandatperiod.

Under kommande veckor kommer jag ha ett trygghetsfokus på den här bloggen. Hör gärna av dig till mig vilka satsningar på människors trygghet du vill se i Örebro framöver. Vi har råd att prioritera välfärd och trygghet, när vi inte sänker skatten.

Det är 141 dagar till valet.