Moderaterna vill VERKLIGEN hellre sänka skatten än att satsa på välfärden

På sammanträdet med Programnämnd Social välfärd idag hade vi ett ärende som handlade om ombudgeteringar. Ett ganska rutinartat ärende, där en del av förra årets överskott från vissa nämnder går tillbaka dit och en del andra justeringar görs för att nämnderna ska ha ekonomiska förutsättningar att bedriva en bra verksamhet för välfärden i Örebro.

Det brukar vara vanligt att oppositionspartierna inte deltar i beslutet utan hänvisar till sina egna budgetar. Moderaterna sade dock tydligt att de tyckte att programnämnden, istället för att stärka välfärden, skulle skicka tillbaka pengarna till kommunstyrelsen för att de där skulle gå till en skattesänkning.

Jag häpnade. Jag tycker att välfärden i Örebro behöver stärkas. En skattesänkning av den storleken Moderaterna vill se skulle inte innebära särskilt mycket för en enskild individ, men skulle göra det oerhört svårt att bedriva en god välfärd i Örebro. Därför vill vi socialdemokrater vara tydliga. I valet står satsningar på välfärden mot Moderaternas skattesänkningar. Idag visade Moderaterna det också på ett väldigt tydligt sätt.

Det är 157 dagar till valet.

Publicerat av

John Johansson

En 36-årig socialdemokrat, ordförande i Socialnämnd öster, förste vice ordförande i Programnämnd Social välfärd, vice ordförande i Brottsförebyggande rådet, och ledamot i Kommunfullmäktige. Boende på Väster. Gillar min familj, fotboll, litteratur, musik och film – och politik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *