Mer resurser till kvinno- och tjejjourer

Nu bygger vi vidare på det största trygghetsprogrammet i modern tid. I vårändringsbudgeten skjuter den socialdemokratiskt ledda regeringen till 50 miljoner kronor till de ideella kvinno- och tjejjourernas viktiga arbete med att ge stöd och skydd till kvinnor som utsatts för våld.

Om satsningen

  • Det finns behov av stärkta insatser för kvinnor och tjejer som utsatts för våld och insatser för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det är därför viktigt att ytterligare förbättra förutsättningarna för kvinnojourernas arbete.
  • Syftet med bidraget är att stödja kvinno- och tjejjourer som i sin tur stöttar kvinnor och deras barn. Det gäller t.ex. rådgivning, samtalsstöd eller samtal, och att följa med eller på annat sätt stödja kvinnor och tjejer i sina kontakter med myndigheter.
  • Även annat praktiskt stöd såsom information, kompetensutveckling och insatser för att förebygga mäns våld mot kvinnor ingår i arbetet.
  • Medlen kommer att fördelas som organisationsbidrag, dvs. en allmän förstärkning av den jour som får bidraget.
  • Åtgärder kommer även att vidtas för att ett generellt bidrag ska kunna fördelas till organisationer på nationell nivå.

Det är bättre att satsa på människors trygghet än på skattesänkningar.

Det är 152 dagar till valet.

Publicerat av

John Johansson

En 36-årig socialdemokrat, ordförande i Socialnämnd öster, förste vice ordförande i Programnämnd Social välfärd, vice ordförande i Brottsförebyggande rådet, och ledamot i Kommunfullmäktige. Boende på Väster. Gillar min familj, fotboll, litteratur, musik och film – och politik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *